Parafia św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze

Czytaj Dalej

Filozofia św. Tomasza z Akwinu.

Św. Tomasz z Akwinu /1225-1274/ Tomasz z Akwinu stworzył drugi wielki system należący do myśli chrześcijańskiej. W odróżnieniu do św. Augustyna, który nawiązywał do Platona, Tomasz z Akwinu nawiązywał do starożytnego arystotelizmu. Tomasz z Akwinu nazywał się Akwinatą. Był z pochodzenia Włochem ( był dominikaniem.) Dzieła Tomasza Z Akwinu: " Summa filozoficzna." " Summa teologiczna." Poglądy: 1. Rozdział kompetencji filozofii i teologii. Filozofia traktowana była w ...

Motyw śmierci w literaturze średniowiecznej na przykładzie Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią, Pieśni o Rolandzie, Dziejów Tristana i Izoldy, Legendy o św. Aleksym.

Myśl o śmierci zajmowała bardzo ważne miejsce w literackim dorobku średniowiecza. Już od XI w. pojawiały się teksty określane mianem contemptus mundi, w których ukazywana była marność rozkoszy i wspaniałości doczesnego świata wobec nieubłaganej śmierci, która dosięgnie każdego człowieka...

św. Tomasz z Akwinu, tomizm (chrześcijański arystotelizm XIII n.e.)

Wcześniej od Augustyna - augustynizm: filozofia chrześcijańska oparta na platonie (platoński idealizm)

od Tomasza - tomizm: filozofia chrześcijańska oparta na Arystotelesie (perypatetycki empiryzm) – nowy system, przyjęty najwcześniej przez szkołę dominikańską („młodszą” – starsza była wierna...

Chrystologia św. Jana - Jezus działający w świecie

Jezus, którego nam ukazuje Jan posiada bogatą i silną osobowość jako człowiek. Jednocześnie pomiędzy Nim i Ojcem istnieje relacja interpersonalna, która sytuuje się na planie nadludzkim, wiecznym.

Ponieważ misja Syna i Jego wcielenie są jedną i tą samą rzeczą, to jest również prawdą, że osoba...

Tradycyjne wielkie kwestie filozoficzno – teologiczne podjęte przez św. Tomasza z punktu widzenia filozofii

Problem poznawalności istoty Boga.

Problem możliwości dowiedzenia jego istnienia.

Ad. 1 – problem poznawalności istoty Boga.

Teoretycznie rzecz ujmując, istnieją dwie drogi możliwości poznania istoty Boga: bezpośrednia i pośrednia (poprzez rozważenie natury stworzenia).

Na drodze...

Jak powstała katedra św. Pawła w Londynie?

Londyńska katedra św. Pawła jest jednym z największych budynków na świecie. Zaprojektował ją słynny brytyjski architekt? Christopher Wren, a powstała w latach 1675-1710. Stara katedra. We wrześniu 1666 roku wielki pożar strawił 80% zabudowy Londynu wraz z katedrą św. Pawła. Przed katastrofą...

BENEDYKT św. OSB

zm. ok. 1037 k. Trenczyna w Słowacji.

Był mnichem w klasztorze św. Hipolita na górze Zobork. Nitry w Słowacji, uczniem -> Andrzeja Świerada; zamordowanyprzez zbójców w 3 lata po śmierci mistrza; ciało B., wrzuconek. Skałki do Wagu, odnaleziono po roku i uroczyściepochowano w bazylice św. Emmerama w...

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - DZIEJE

Benedykt z Nursji stanął wobec koniecznościzorganizowania dla swych uczniów życia cenobickiego ( -» cenobici)i oparcia go na odpowiedniej regule.

Ok. 529 założyłklasztor na Monte Cassino, gdzie opracował regułę życiazak., przeznaczając ją dla pojedynczych klasztorów (niezamierzał tworzyć organizacji...

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - W POLSCE

dążenie doprzejmowania parafii, aby zwiększyć uposażenie opactw. w kościołach na Łysej Górze,w Sieciechowie i Lubiniu, które nie posiadały praw parafialnych.

CECYLIA św.

Żyła na przełomie II i III w. w Rzymie;wg Akt męczenników z V w. pochowana we własnym domu razemz narzeczonym Walerianem i jego bratem Tyburcjuszem orazMaksymem prawdopodobnie przez pap. Urbana I (222-230),wg Itinerariów z VII w. — w centrum katakumb Kaliksta, zw.Ad Sanctam C. (część ta zniszczona 755 w...

FILIPINI, Congregatio Oratorii Sancti Philippi Neri (COr), Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri

Konfederacjaautonomicznych domów, zw. kongregacjami, w którychkaplani i bracia prowadzą życie wspólne bez składaniaślubów zakonnych, zajmując się duszpasterstwem i wychowaniemmłodzieży.

1. W K o ś c i e l e p o w s z e c h n y m - Pierwsza kongr.założona została w Rzymie przez —» Filipa Neri, któryw...

Filozofia chrześcijańska św. Augustyna

FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA ŚWIĘTEGO AUGUSTYNA Świat podzielony na dwie części Wschodnią i Zachodnia przyczynił się do stworzenia bariery kulturowej pomiędzy nimi. Podczas gdy kraje Ojców greckich opiewały swoje nauki wokół dawnej tradycji greckiej, kraina Ojców łacińskich postanowiła stworzyć własną, niepowtarzalną kulturę. Rozwinęła się myśl chrześcijańska, która stała się nowym początkiem w dziejach ludzkości. Powstała koncepcja filozoficzna, która nie ...

Góra św. Anny

Wieś na Wyżynie Śląskiej, na najwyższym wzniesieniu grzbietu Chełma o wysokości 404 m (zwanym kiedyś Chełmskim Wier­chem, Górą św. Jerzego, Górą św. Jakuba, Górą Chełmską czy wreszcie Górą św. Anny). Od ponad 500 lat znane miejsce pielgrzymowania. Góra św. Anny jest parkiem krajobrazo­wym...

GÓRA (parafia)

Parafia w dek.