Parafia św. Kazimierza w Krakowie (Grzegórzki)

Parafia św. Kazimierza w Krakowie (Grzegórzki)

Parafia św. Kazimierza w Krakowie – parafia rzymskokatolicka należąca do dekanatu Kraków-Kazimierz archidiecezji krakowskiej na Grzegórzkach przy ulicy Bobrowskiego. W parafii jest 7000 wiernych na ok. 8,5 tys mieszkańców. 27 stycznia 1928 erygowana została na Grzegórzkach parafia św. Kazimierza. W tym też roku wielką salę domu katolickiego zamieniono na kaplicę i w niej 8 grudnia 1928...

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. 1918-25; szczątkowe i luźne akta zespołów kapituł kolegiackich i klasztorów Krakowa oraz dekanatów i parafii z terytorium diec.

Charakterystyka Kazimierza Wielkiego

Kazimierz Wielki podjął reformę systemu skarbowego i administracji. Zrozumienie Kazimierza dla potrzeby posiadania wykwalifikowanej kadry zaowocowało założeniem Uniwersytetu w Krakowie w 1364 roku.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

Po 1342 Kazimierz Wielki sprowadził do Krakowa a. Mateusz z Krakowa, którzy w studiach nad doktryną Tomasza z Akwinu opierali się na licznych komentarzach Idziego Rzymskiego; inni wybitni teolodzy: E.

GDAŃSK

II) obejmuje parafie MB Bolesnej (1929), św. -Krakowiec, 1986), MB Saletyńskiej (G. Kazimierza (G. białostocko-gdańskiej, w skład którego wchodzą parafiew Braniewie, Elblągu, G .

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Kraków - Historia: Wzrost znaczenia politycznego

Rola Krakowa wzrasta, gdy książę Kazimierz I Odnowiciel czyni go swoją główną siedzibą w 1038. Koronacja Władysława I Łokietka na króla Polski 1320 w katedrze na Wawelu jeszcze raz potwierdziła rangę Krakowa jako stolicy zjednoczonego Królestwa Polskiego.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

Praca w parafii trwała rok i jak wspomina po latach : " była wypełniona zwyczajnymi obowiązkami wikariusza i katechety . " W marcu 1949 roku został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Po zjednoczeniu kraju, przystąpił Kazimierz do odbudowy . Kazimierz pozostawił jednak po sobie państwo na tyle silne, że jego syn Bolesław Śmiały (1058-1079) mógł przywrócić monarchię i koronować się na króla.

Polska Piastów w walce o jedność i suwerenność państwa w X - XII wieku

Kolejny senior Mieszko Stary (książę wielkopolski) dążył do odzyskania pełni władzy, ale już po 4 latach w roku 1177 został odsunięty od rządów, które objął za, zgodą możnych, Kazimierz Sprawiedliwy (kolejne złamanie statutu Krzywoustego).

Przebieg powstań ze szczególnym uwzględnieniem sprawy Krakowa

Rada Miejska wystąpiła do rządu z memoriałem o polepszenie połączeń kolejowych Krakowa z Górnym Śląskiem. Wyrazem uznania dla roli Krakowa w walce o przyłączenie Górnego Śląska do Polski stało się przyznanie miastu przez zjazd powstańców śląskich w 1936r.

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

BAZYLIKA

Mikołaja od 1928, Mariacki od 1965), Jarosławiu(Dominikanów od 1966), Krakowie (Franciszkanów od1920, Dominikanów od 1957, Jezuitów od 1960, Mariacki od1963, Cystersów w Mogile od 1970), Kruszwicy (1970), Lublinie(Dominikanów od 1967), Nowym Mieście Lubawskim (1971),Sejnach (1973), Toruniu (św.

BENEDYKTYNKI, Zakon Benedyktynek, Ordo Monialium Sancti Benedicti OSB

Obserwancji chełmińskiejnie przyjął klasztor w Staniątkach, który 1643 założył przeoratw Krakowie przy kościele św. Krakowa), w których były203 zakonnice; poszczególne klasztory zachowały autonomięi własne nowicjaty; na czele kongr.

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

Historię b. kościelnychdzieli się na 3 epoki odpowiadające tradycyjnemu podziałowidziejów Kościoła.

A. OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI — Początek b. kościelnymdały archiwa pierwotnych gmin chrzęść, przechowujące przedewszystkim księgi Pisma Św., akta i spisy męczenników, listybpów oraz dzieła...

CNOTA

Anny w Krakowie); w dekoracjach malarskich — polichromia z poł. Anny w Krakowie), T. Anny w Krakowie, w: Treści dzieła sztuki, Wwa 1969, 195-214; M.

CZYŚCIEC - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

Cierpiącym istniejące we Francji w mieście Nîmes, Kr 1888; Arcybractwo Najświętszego Konania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, zaprowadzone kanonicznie w kościele księży misjonarzy na Kleparzu w Krakowie dnia 4 II 1896, Kr 1897; A. , Wiara i Życie 29 (1930) 333-337; Ustawa Bractwa Parafialnego Niesienia Pomocy Duszom w Cz.

DAWID - IKONOGRAFIA

do Hebronu (witraż z 1370 w kościele Mariackim w Krakowie), D.

DOBRZEŃ WIELKI

Parafia w dekanacie siołkowickim w diecezji opolskiej; po 1228 własność klasztoru norbertanek.

DZIECIĘ JEZUS - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Krakowa) prowadzą dom rekolekcyjny dla świeckich; założyły też klasztory 1972 w Linzu (Austria), a 1973 Rzymie i Musongati (Burundi); 1978 liczyły 249 profesek i 4 nowicjuszki w 27 domach; dom gen. Krakowa); ° siostry D.

DZIECIĘCE STOWARZYSZENIA RELIGIJNE

Organizacje parafialne 1935-37 (KF 977), Dziecięca Krucjata Trzeiwoict 1958 (KF 977) ; Bractwo Dzieciątka Jezus, Pz 1913 ; Bcringer II80-83 ; J. Jagła, Specyficzne formy duszpasterstwa polonijnego w relacji do duszpasterstwa parafii miejscowych.