Parafia św. Katarzyny w Golubiu-Dobrzyniu (Golub)

Parafia św. Katarzyny w Golubiu-Dobrzyniu (Golub)

Parafia św. Katarzyny w Golubiu-Dobrzyniu (Golub) - parafia rzymskokatolicka w diecezji toruńskiej, w dekanacie Golub, z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu. Erygowana w XIII wieku. Obejmuje północną dzielnicę miasta - Golub. XIII wiek - powołanie parafii. Kościół obecny pochodzi z XII - XIV w. Został zbudowany z czerwonej cegły w stylu gotyckim. Nawę i wieżę wybudowano w latach 1320 - 1350. Z...

Czytaj Dalej

GOLUB - DOBRZYŃ

DekanatDobrzyń nad Drwęcą powstał 1964; obecnie należy do niego9 parafii: Chrostkowo, Dobrzyń, Dulsk, Obory, Ostrowite,P ł o n n e , Radomin, Róże i Trąbin. Kujot, Kto założył parafie w dzisiejszej diecezji chełmińskiej?

Turnieje rycerskie - Typy walk turniejowych

Jdnym z najstarszych typów walk turniejowych była gra zespołowa określana we Francji i Anglii francuską nazwą m(breve)lée. Rycerze zgrupowani w dwie drużyny starali się ograniczyć pole walki przez zamknięcie szerokiej początkowo przestrzeni szrankami. Drużynom pod własnymi chorągwiami przewodzili...

FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - W POLSCE

oraz obsługiwali parafie erygowaneprzy kościołach klasztornych (przed I rozbiorem prowadzili 3 parafie. Sapiehy objęli czasowo parafie w dekanaciespiskim (Krempachy, Nowa Biała, Trybsz, ŁapszeNiżne, Łapsze Wyżne, Niedzica, Kacwin i Frydman); wycofywalisię z nich stopniowo (ostatnia par.

Architektura gotyku w Polsce

W złotym okresie architektury krzyżackiej powstał chełmiński kościół parafialny pw. Nad licznymi gotyckimi świątyniami Gdańska, jak i nad całym miastem, dominuje olbrzymia bryła Bazyliki Mariackiej, kościoła parafialnego Głównego Miasta.

Golub-Dobrzyń

Tak przebudowana warownia krzyżacka stała się siedzibą siostry królewskiej, Anny Wazówny, córki Jana III szwedzkiego i Katarzyny Jagiellonki.

POMORZE W POLITYCE PIASTÓW

Mieszko I i Bolesław Chrobry rozpoczęli realizowanie polityki mor-skiej Polski przez włączenie w skład nowego państwa całego Pomorza, od ujścia Odry aż po ujście Wisły.

W 972 roku margrabia niemiecki Hodon próbował siłą usunąć Mieszka I z Pomorza. Poprowadził w tym celu zbrojną wyprawę, która...

Stosunki Polsko - Krzyżackie

Kontakty między Polską a Krzyżakami zaczęły się kiedy to w 1225 roku Konrad Mazowiecki zwrócił się do Krzyżaków proponując im, by w zamian za nadanie im ziemi chełmińskiej podjęli się obrony pogranicza mazowieckiego od strony Prus. Problemy Polski z krzyżakami skończyły się po podpisaniu pokoju po...

Uczeni w procesach polsko - krzyżackich do soboru w Konstancji

 

Po zakończeniu zmagań wojennych i traktacie pokojowym w Toruniu obie strony kontynuowały akcję propagandową na arenie międzynarodowej.

Latem 1411 r. udało się do Rzymu oficjalne poselstwo polskie celem złożenia obediencji Janowi XXIII, w składzie:

doktor dekretów Andrzej...

ARCHIDIAKONAT

150 parafii (1448), współcz. kamieńską nie mogli rozgraniczać parafii; synod kal. Szafran, Rozwój średniowiecznej sieci parafialnej w Lubelskiem, Lb 1958; W.

CHARSZEWSKI IGNACY ks.

; pracował w duszpasterstwie w wielu parafiach diecezji płoc.

CHEŁMIŃSKA DIECEZJA - ORGANIZACJA TERYTORIALNA

, z których 13 nie funkcjonowało (zanikły), a 9 było filiami; do 1772 powstało zaledwie kilka parafii, natomiast dość dużo kaplic mszalnych; Tabella dioe-cesis culmensis et mariaeburgensis z 1773 wymienia 91 par.

GRZEGORZ I WIELKI Św. - IKONOGRAFIA

G. występuje najczęściej w sztuce wł.,niem. i pol. (jest także jednym z nielicznych papieży, któryodbiera kult na Wschodzie); przedstawiany bywa jako mężczyznaw starszym wieku, mnich benedyktyński lub papież w pontyfikalnym stroju, z paliuszem, w tiarze na głowie, z nast.atrybutami: gołębicą (jako...

Województwo Kujawsko- Pomorskie

Województwo Kujawsko- Pomorskie Region ten zajmuje powierzchnie 17,9 tyś km2 i liczy 2,1 mln mieszkańców. Swym zasięgiem obejmuje fragmenty Pojezierzy Pomorskich- Południowo-pomorskie, Chełmińsko-Dobrzyńskie oraz Pojezierzy Wielkopolskich- Wielkopolsko-Kujawskie, pradolinę Toruńsko- Eberswaldzką oraz Dolinę Dolnej Wisły. Część regionu jest dobrze uprzemysłowiona. Przez ten region przebiega zasadnicza część Szlaku Piastowskiego. Istnieją tutaj 2 sztuczne zbiorniki wodne: ...

Włocławek

Miasto powiatowe (1975-98 wojewód­zkie) nad Wisłą i jej lewym dopływem Zgłowiączką w Kotlinie Włocławskiej. Przez centrum miasta przebiega droga nr 1 oraz linia kolejowa Kutno - Toruń - Bydgoszcz. 123 tys. mieszkańców. W X w. u ujścia Zgłowiączki rozwinęła się osada nadrzeczna, a na przełomie X...