Parafia św. Katarzyny i św. Stanisława w Kleczanowie

Parafia św. Katarzyny i św. Stanisława w Kleczanowie

Parafia św. Jana Ewangelisty w Kleczanowie - parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji sandomierskiej w dekanacie Klimontów. Na podstawie monografii ks. Jana Wiśniewskiego parafia istniała już w XI wieku. Do parafii przynależą: Dobrocice, Kleczanów, Komorna, Międzygórz, Święcica, Zdanów.

Czytaj Dalej

BRACTWO KOŚCIELNE, konfraternia

Katarzyny(—Katarzyna Św.

CZECHY - SZTUKA SAKRALNA

Katarzyny w Znojmie (1134) i Třebičy.

DZIECIĘCE STOWARZYSZENIA RELIGIJNE

Organizacje parafialne 1935-37 (KF 977), Dziecięca Krucjata Trzeiwoict 1958 (KF 977) ; Bractwo Dzieciątka Jezus, Pz 1913 ; Bcringer II80-83 ; J. Jagła, Specyficzne formy duszpasterstwa polonijnego w relacji do duszpasterstwa parafii miejscowych.

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie

Na wzmianki o kościele i parafii natrafiamy dopiero w dokumentach z 1641r. Alfons Groszkowski, drzewo potrzebne do budowy świątyni parafia otrzymała z lasów z dóbr biskupich przypuszczalnie w 1711r.

LEGENDA NA DZIEŃ PRZENIESIENIA RELIKWII ŚW. STANISŁAWA

Rocznicę przeniesienia relikwij św. Stanisława z miejsca pierwotnego ich pochowania [o nim por. nr 3 Dod.] do katedry na Wawelu obchodziła diecezja krakowska dnia 27 września, w przeddzień uroczystości swego głównego patrona, św. Wacława. W którym roku jednak fakt ten nastąpił, tego dokładnie nie...

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

Katarzyny (fundacja Kazimierza Wielkiego, 1342-78), będący bezwieżową bazyliką 5-nawową z 5-bocznym prezbiterium, wzniesiony wg krak. Katarzyny z klasztorem ojców a.

CHEŁMNO

Kujot, Kto założył parafie w dzisiejszej diecezji chełmińskiej? Nierzwicki, 700 lat parafii chełmińskiej, Grudziądz 1933; A. Tomaszewskiego (1873-80) oraz kalendarze parafialne.

GDAŃSK

Katarzyny obrazMB z Dzieciątkiem z — Bolszowiec, a w kaplicy kościoła św. liczył 5 dekanatów, obejmujących 37 parafii; dod e k a n a t u G. II) obejmuje parafie MB Bolesnej (1929), św.

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Zabytki architektury

Rydzyna; •Pałac Leszczyńskich ,•Zabudowa rynku•Kościół parafialny zbudowany 1746-1751. Podobnym wiekiem legitymuje się kościół parafialny pod wezwaniem św.

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

 

Małżeństwo to związek dwojga ludzi – kobiety i mężczyzny. Religia chrześcijańska dowodzi, iż pierwsze małżeństwo ustano–wił Bóg, stwarzając Adama i Ewę – pierwszych rodziców. Dwie osoby, które winna łączyć miłość, wzajemny...

Średniowieczne wzory świętości („Legenda o św. Aleksym”, „Kwiatki św. Franciszka”).

 

Średniowiecze to epoka, która stawiała przed literaturą zadanie, polegające na nieustannym przypominaniu człowiekowi, że jest śmiertelny i że jego życie na ziemi powinno być drogą do zbawienia i świętości. Wytworzyło tzw. wzorce osobowe, podane w formie gotowej, zalecanej do naśladowania. Jednym...

Filozofia chrześcijańska w starożytności: św. Augustyn

Św. Augustyn (IV/V w. po Chr.) obok św. Tomasza uważany jest za gł. filozofa związanego z chrześcijaństwem, należy jednak pamiętać, że w myśli św. Augustyna pojawiają się też wątki manichejskie, sceptyckie i neoplatońskie. Słuchał on bowiem przez jakiś czas manichejczyków, potem zaś uległ...

Filozofia okresu średniowiecza. Realistyczny system św. Tomasza

Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274) w sporej mierze nawiązywał do myśli i terminologii Arystotelesa. Najważniejsze odkrycie, które go dokonał w filozofii (zwł. w metafizyce) to było zwrócenie uwagi na to, że w każdym realnym bycie da się wyróżnić istotę i istnienie. Punktem wyjścia badań św. Tomasza...

Chrystologia św. Jana

Ewangelia wg św. Jan powstała w chrześcijanskich wspólnotach Azji Mniejszej pod koniec pierwszego wieku. Były to środowiska, w których zaznaczał się wpływ herezji gnostycko - doketycznej oddzielającej Chrystusa pneumatyczno niebiańskiego od Jezusa historyczno - ziemskiego. Szerzyły się poglądy...

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

LIST

Pismo do jakiejś osoby a. instytucji; dawniej ten sam wyraz oznaczał list papierowy i list na drzewie, a rzeczownik zbiorowy był liście (tak jak ciernie, pierze), z którego w XVI w. utworzono nowy rzeczownik w l.poj.: liść, oznaczający tylko 'organ rośliny' w odróżnieniu od rzeczownika list, oznaczającego...

Św. STANISŁAW SZCZEPANOWSKI

kieleckie), kościół parafialny.