Parafia św. Katarzyny i św. Jana Apostoła w Seceminie

Parafia św. Katarzyny i św. Jana Apostoła w Seceminie

Parafia Świętej Katarzyny i Świętego Jana Apostoła w Seceminie – parafia rzymskokatolicka w Seceminie (diecezja kielecka, dekanat koniecpolski). Erygowana w 1402. Mieści się przy ulicy Kościelnej. Duszpasterstwo w niej prowadzą księża diecezjalni.

Czytaj Dalej

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY

Janowi żywego ptaka zwanego przepiórką, a apostoł gładził ją i głaskał raz po raz; na ten widok młodzieniec pewien rzekł ze śmiechem do swych rówieśników: Patrzcie, ten starzec bawi się z ptaszkiem, jak dziecko!

Apokalipsa św. Jana

Jana, ostatnia księga Nowego Testamentu, zapis wizji, jakiej autor doznał przebywając na wygnaniu. Jana, miało miejsce na wyspie Patmos, dokąd został on karnie zesłany z Efezu za rządów Domicjana w 95.

Chrystologia św. Jana - Jezus przekazujący synostwo Boże wiernym

Temat synostwa Bożego tak jak u Pawła znajduje się również u Jana, z pewną jednak różnicą. Dla Jana termin syn jest zarezerwowany dla Chrystusa, Jednorodzonego Syna Bożego. Tytuł Syn jest charakterystyczny dla Jana.

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie

Na wzmianki o kościele i parafii natrafiamy dopiero w dokumentach z 1641r. Alfons Groszkowski, drzewo potrzebne do budowy świątyni parafia otrzymała z lasów z dóbr biskupich przypuszczalnie w 1711r.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. Diecezji Siedl, od 1926; zespół akt Kapituły Kolegiackiej (od 1818 Katedralnej) w Janowie Podlaskim od XVII w.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

sprowadzone z Włoch: 6-tomowy antyfonarz fundacji Jana de Martyribus, opata w Rocca Contrata, wykonany przez Fryderyka z Perugii, miniatury szkoły flor. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

BUFFALO

Jana Kajetana Pitassa), spółkiubezpieczeniowej o celach religijno-patriotycznych. Kruszka, Historia polska w Ameryce, Miw 1908, XIII 3-45; Pamiętnik złotego jubileuszu parafii św. Jana Kantego w B.

CHEŁMNO

Kujot, Kto założył parafie w dzisiejszej diecezji chełmińskiej? Nierzwicki, 700 lat parafii chełmińskiej, Grudziądz 1933; A. Tomaszewskiego (1873-80) oraz kalendarze parafialne.

CYBORIUM

Jana na Lateranie, zawiera Liber pontificalts. w;niesiono nad grobem Jana Apostoła w Efezie, w czasach Konstantyna Wielkiego nad grobem Chrystusa w Jerozolimie, na co wskazuje przedstawienie na wieku relikwiarza z VI w.

CZECHY - SZTUKA SAKRALNA

Jana Nepomucena, a Jäckel wykonał w kościołach liczne rzeźby drewniane (Brzewnów, Broumov, Chotěšov) i drewniane ołtarze (kościół Braci Szpitalnych w Pradze, po 1700), po raz pierwszy nadając ich zwieńczeniom kształt glorii.

DZIECIĘCE STOWARZYSZENIA RELIGIJNE

Organizacje parafialne 1935-37 (KF 977), Dziecięca Krucjata Trzeiwoict 1958 (KF 977) ; Bractwo Dzieciątka Jezus, Pz 1913 ; Bcringer II80-83 ; J. Jagła, Specyficzne formy duszpasterstwa polonijnego w relacji do duszpasterstwa parafii miejscowych.

GDAŃSK

utworzył 2 parafiepersonalne dla Polaków przy kościołach św. Katarzyny obrazMB z Dzieciątkiem z — Bolszowiec, a w kaplicy kościoła św. liczył 5 dekanatów, obejmujących 37 parafii; dod e k a n a t u G.

GODZINKI

Janie Nepomucenie, a wcałej Polsce znane są g. Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Początki Chrześcijaństwa

Jana Ewangelisty i innych chrześcijaństwo znajdywało wyznawców daleko poza Palestyną - w Egipcie, Azji Mniejszej, Syrii, Grecji, Italii, także w Rzymie.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH SZYMONA I JUDY APOSTOŁÓW

do Piotra, Pawła lub Jana], a zwłaszcza tych, którzy mieli głosić Ewangelię w krajach Wschodu, legenda kształtowała w sposób nader podobny: wszędzie, gdzie się zjawili, dokonywali cudownych uzdrowień, wypędzali diabły mieszkające w posągach pogańskich bożków, byli miłosierni dla swoich wrogów, ale na ogół spotykali się z życzliwym przyjęciem i dokonywali wielu nawróceń [por.

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

Być może to oni będą właśnie godnymi następcami dzieła legendarnego Jana i Cecylii, którzy dzięki mi–łości i wspólnej pracy dali początek rodowi Bohatyrowiczów.

Nam Niemnem

Justyna składa wizytę w domu Fabiana Bohatyrowicza i spotyka tam siostrę Jana, Antolkę, nie zastaje natomiast Jana, który zajęty jest pracą na odległych łąkach.

Quo Vadis

Powieść składa się z 74 rozdziałów i epilogu. Akcja rozgrywa się przede wszystkim w Rzymie, w I wieku po narodzeniu Chrystusa. Poszczególne części są podobnej objętości (cecha charakterystyczna dla powieści drukowanej w odcinkach). Cyfry rozpoczynające akapity oznaczają numery rozdziałów.

l...

Średniowieczne wzory świętości („Legenda o św. Aleksym”, „Kwiatki św. Franciszka”).

 

Średniowiecze to epoka, która stawiała przed literaturą zadanie, polegające na nieustannym przypominaniu człowiekowi, że jest śmiertelny i że jego życie na ziemi powinno być drogą do zbawienia i świętości. Wytworzyło tzw. wzorce osobowe, podane w formie gotowej, zalecanej do naśladowania. Jednym...

Filozofia chrześcijańska w starożytności: św. Augustyn

Św. Augustyn (IV/V w. po Chr.) obok św. Tomasza uważany jest za gł. filozofa związanego z chrześcijaństwem, należy jednak pamiętać, że w myśli św. Augustyna pojawiają się też wątki manichejskie, sceptyckie i neoplatońskie. Słuchał on bowiem przez jakiś czas manichejczyków, potem zaś uległ...