Parafia św. Karola Boromeusza w Gdyni

Parafia św. Karola Boromeusza w Gdyni

Parafia św. Karola Boromeusza w Gdyni – parafia rzymskokatolicka usytuowana w dzielnicy Gdyni - Wielkim Kacku. Należy do dekanatu Gdynia-Orłowo, który należy do archidiecezji gdańskiej. Parafia na dzień dzisiejszy posiada kościół dolny, gdzie sprawowane są sakramenty oraz kościół górny w budowie.

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

na ziemiach litewsko-ruskich oraz na Pomorzu wśród Prusów; niekiedy administrowali parafie, m. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

BOROMEUSZKI, siostry miłosierdzia św. Karola Boromeusza

Karolowi Boromeuszowi,a 1663 André de Saussay, bp Toul (zm. Karola Boromeusza w Polsce i jego działalność wiatach 1923-39, Lb 1965 (mpsBKUL); STNKUL 15 (1965) 117-121 ; AnPont 1974.

GDAŃSK

II) obejmuje parafie MB Bolesnej (1929), św. białostocko-gdańskiej, w skład którego wchodzą parafiew Braniewie, Elblągu, G . , Morągu, Ornecie, Pasłęku, atakże siedziba parafii ewang.

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

Praca w parafii trwała rok i jak wspomina po latach : " była wypełniona zwyczajnymi obowiązkami wikariusza i katechety . " W marcu 1949 roku został przeniesiony do parafii św.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

WIEDEŃ

791 pod władzą Karola Wielkiego; stolica Austrii od 1156; zob. Karola Boromeusza dobrze zachowana, najważniejsza barokowa świątynia Wiednia, budowana w 1716-23 przez Johanna Bernharda Fischera von Erlach, a w 1723-37 przez jego syna, Josefa Emanuela.

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

ANDREINI GIOVANNI BATTISTA

Karola Boromeusza, oraz popularnych sonetów ku czci świętych.

BAROK - W SZTUCE SAKRALNEJ

KarolaBoromeusza w Wiedniu (od 1717) owalny plan wnętrza z fasadąwyzyskującą motywy klasyczne (symboliczne kolumny,portyk).

BAZYLIKA

(gr. stoa basilike portyk król.), Budowla halowa,podzielona rzędami kolumn najczęściej na 3 części, niekiedyz galeriami nad częściami bocznymi, trybuną czy estradą nawprost wejścia, często w apsydzie.

I. GENEZA — Budowle tego typu były od V w. prz.Chr.w Grecji przeznaczone na zgromadzenia pubi., m.in...

BIAŁA PODLASKA, Biała Książęca, Biała Radziwiłlowska

Parafie i dekanat w diecezji siedleckiej. Karola Boromeusza i szpital, w którympracowały do 1885 i nast. powstały 1819 ma 16 parafii (3 w B. i Włodawy9 parafii (B.

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

renesansu karolińskiego wiążą się z działalnością Alkuina,który — powołany na dwór Karola Wielkiego — przyczynił siędo zorganizowania b.

BOSTON

,w tym 1,9 min katolików, 437 parafii, 1249 księży diec. Karola Boromeusza (1902 liczyła ok. parafie, a 11 na tereniearchidiec. ; w ramach parafii pol.

BROKOF, Brokov, Prokof

rzeźby przeznaczone do dekoracji mostu Karola w Pradze (m. KarolaBoromeusza), 1729 powtórnie na Śląsku. (na moście Karola,wykonane 1709-14), Matki Bożej na Hradczanach, rzeźby i nagrobkiw kościele św.

BUCHBINDER JÓZEF

Karola Boromeusza, WszystkichŚwiętych i in.

BUKRABA KAZIMIERZ bp.

Karola Boromeusza: podczas I wojny świat, jako opiekun i wychowawca młodzieży, organizowałdla niej nauczanie i wyżywienie; 1919 został dziekanemi proboszczem w Nowogródku, odbudował zniszczony w czasiewojny kościół nowogródzki; jako członek Pol.

CHOJNICE

Karola Boromeusza; prowadziły tu szpital, szkołę dla dziewcząt do 1875, ochronki i sierociniec; 1924 osiedliły się w Ch. parafii; ° „Ognisko Domowe".