Parafia św. Jana Chrzciciela w Wójcinie

Parafia św. Jana Chrzciciela w Wójcinie

Parafia św. Jana Chrzciciela w Wójcinie – parafia rzymskokatolicka w dekanacie strzelińskim archidiecezji gnieźnieńskiej. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą 1065 r. jako własność opactwa benedyktynów w Mogilnie. Lokacja wsi i powstanie parafii nastąpiła na przełomie XIII i XIV w. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1438 r. Po pożarze kościoła w 1628 r. został zbudowany nowy, który w 1728...

Czytaj Dalej

Apokalipsa św. Jana

Jana, ostatnia księga Nowego Testamentu, zapis wizji, jakiej autor doznał przebywając na wygnaniu. Jana, miało miejsce na wyspie Patmos, dokąd został on karnie zesłany z Efezu za rządów Domicjana w 95.

Chrystologia św. Jana - Jezus przekazujący synostwo Boże wiernym

Temat synostwa Bożego tak jak u Pawła znajduje się również u Jana, z pewną jednak różnicą. Dla Jana termin syn jest zarezerwowany dla Chrystusa, Jednorodzonego Syna Bożego. Tytuł Syn jest charakterystyczny dla Jana.

Kościół katedralny p.w. św. Michała Archanioła i Jana Chrzciciela

Michała Archanioła i Jana Chrzciciela przy skrzyżo­waniu ulic Dwornej i Giełczyńskiej. ), obraz Wojciecha Gersona Matka Boska Nieustającej Pomocy, kru­cyfiks z 1677, XVI-wieczne rzeźby Jana Chrzciciela i Stanisława biskupa, XVII--wieczna ambona, liczne tablice pamiąt­kowe.

SOBÓTKA

Jana Chrzciciela a. ) Jan (Chrzciciel; Świętojanka); Jordan; Kwiat (paproci). , jak Jana Kochanowskiego, (Pieśń świętojańska o sobótce), Seweryna Goszczyńskiego (Sobótka), Wincentego Pola (Obrazy z życia i z natury), J.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. Diecezji Siedl, od 1926; zespół akt Kapituły Kolegiackiej (od 1818 Katedralnej) w Janowie Podlaskim od XVII w.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

sprowadzone z Włoch: 6-tomowy antyfonarz fundacji Jana de Martyribus, opata w Rocca Contrata, wykonany przez Fryderyka z Perugii, miniatury szkoły flor. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - W POLSCE

JanaChrzciciela w Berge k. Jana Chrzciciela w Kołobrzegu, co było przejawemtendencji do umacniania wpływów pol. w kościołach na Łysej Górze,w Sieciechowie i Lubiniu, które nie posiadały praw parafialnych.

DANKWART, Danquart, Tanquart KAROL

Janem Chrzcicielem i święci, w mauzoleum św. Jana Kantego — sceny związane z jego życiem i uwielbieniem, w kaplicy Adoracji Krzyża Św. Jana Chrzciciela. Wojciecha, Stanisława Bpa, Kazimierza i Jana Kantego.

GDAŃSK

liczył 5 dekanatów, obejmujących 37 parafii; dod e k a n a t u G. II) obejmuje parafie MB Bolesnej (1929), św. białostocko-gdańskiej, w skład którego wchodzą parafiew Braniewie, Elblągu, G .

GODZINKI

Janie Nepomucenie, a wcałej Polsce znane są g. Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Nam Niemnem

Justyna składa wizytę w domu Fabiana Bohatyrowicza i spotyka tam siostrę Jana, Antolkę, nie zastaje natomiast Jana, który zajęty jest pracą na odległych łąkach.

Chrystologia św. Jana - Wcielenie Logosu

Jeśli bierze się pod uwagę częstotliwość pojawiania się terminu "Ja jestem" i sposób jego używania to staje się jasnym, że u Jana chodzi o sformułowanie przemyślane,o istotnym znaczeniu teologicznym.

Chrystologia św. Jana - Jezus działający w świecie

Według Jana, Chrystus zawsze prezentuje wierzącym swoje podwójne pochodzenie niebieskie i ziemskie. Jest to jedno z centralnych sformułowań chrystologicznych Ewangelii janowej, także dlatego, że łączy istotne dla pism Janowych tematy (prawda, życie).

Korzenie chrztu chrześcijańskiego - Chrzest Jana

Sam Jezus i część jego późniejszych wyznawców została ochrzczona przez Jana, a i postać Chrzciciela zajmuje w pierwotnej tradycji chrześcijaństwa zajmuje zadziwiające i nie do przecenienia miejsce.

Chrzest i włożenie rąk jako udzielanie Ducha w Nowym Testamencie

(Dz 19,6) Cały Nowy Testament stara się coraz bardziej włączyć i przyporządkować Jana Chrzciciela i jego uczniów chrześcijaństwu. Łukasz chce tu ukazać wszczepienie do Kościoła Jezusa Chrystusa też uczniów Jana.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich. Wtedy papieżem - po śmierci Jana XXIII - był Paweł VI.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

FLORENCJA

Jana Chrzciciela na pl.