Parafia św. Franciszka z Asyżu w Pieńsku

Parafia św. Franciszka z Asyżu w Pieńsku

Czytaj Dalej

Legenda o ś. Aleksym i Kwiatki św. Franciszka – dwa oblicza średniowiecznej ascezy

Pierwszym znakiem od Boga jest zejście z ołtarza Matki Boskiej, która nakazuje klucznikowi wpuszczenie Aleksego do kościoła, by nie marzł na mrozie. Za młodu Franciszek, pochodzący z zamożnej kupieckiej rodziny, żył nie stroniąc od uciech i zabaw.

Średniowieczne wzory świętości („Legenda o św. Aleksym”, „Kwiatki św. Franciszka”).

Rozdał bowiem swój majątek ubogim, wspomagał chorych i potrzebujących pomocy, żył w przyjaźni z naturą, przemawiał do zwierząt i ptaków, nazywając je braćmi, głosił szacunek dla życia w każdej postaci.

BRACIA MISJONARZE KRESOWI, Brada Misjonarze Kresowi III Zakonu św. Franciszka

; 1925 zgrom, posiadało3 domy: w Lublinie, Lubartowie i Dubnie; 1929 założyłoplacówkę w Eureka (stan Missouri, Stany Zjedn. oraz łącznościmiędzy braćmi doprowadziły do rozwiązania zgromadzenia.

BRACIA SAMARYTANIE św. FRANCISZKA z ASYŻU

Założeni 1934 w Białymstoku przez Bogumiła Gaworeckiegow celu prowadzenia szpitali, zwł. zakaźnych, zakładów dla umysłowo chorych, przytułków dla starców, inwalidów itp.

BRACIA SŁUDZY MARYI NIEPOKALANEJ, Zgromadzenie Sług NMP św. Franciszka z Asyżu

pod kierownictwem Franciszka Syski,poświęcających się opiece nad młodzieżą wiejską, i braci synówMB Bolesnej (-> doloryści); do 1907 zgrom, składało się z 2 kategoriiczłonków: żyjących wspólnie (1906 — 326 braci) i zjednoczonych— nie związanych ścisłą więz wspólnotową (1906 -304 braci); składali ...

BRACIA UBODZY św. FRANCISZKA, Anne Brüder vom Heiligen Franziskus Seraphikus, Congregatio Fratrum Pauperum Sancti Francisci Seraphici

Höver wraz z 4 towarzyszami zawiąz zgrom. ; cechuje je duchowośćwspólna z zakonem franciszkańskim, do którego 1907zostało agregowane; po śmierci założyciela (1864) liczyło 26braci.

FELICJANKI, Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Cantalice III Zakonu Regularnego św. Franciszka Serafickiego. Congregatio Sororum sancti Felicis a Cantalicio III Ordinis Regularis sancti Francisci Seraphici (CSSF)

Warszawy); wKrakowie prowadzą kuchnię studencką, internat dla dziewczątze szkół zawodowych i jedyny w Polsce zakład leczniczo-wychowawczy dla dzieci z niedoksztatceniem mowy otypie afazji; prowadzą także przedszkola i zakłady opiekispecjalnej; 149 sióstr ...

IDLIŃSKI ELIASZ od św. FRANCISZKA OCarm

W zakonie był lektorem teologii,definitorem gen. —* Bacona, zajął się problematyką sakramentów i cenzur kośc,powołując się na pisma ojców Kościoła oraz deklaracje soborówi Stolicę Apost.

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

Początkowa fascynacja kobiety i mężczyzny ulega z czasem uspokojeniu – istnieje miłość, ale nie szaleńcze zapatrzenie, które rozjaśniało pierwsze chwile znajomości.

Służyć temu, cóż ci jest w niebie  (Legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej.

Sztuka ta, która z czasem stała się oficjalną sztuką Kościoła Wschodniego, przeniknęła zarówno do architektury ( budowa krzyżowo - łukowa na rzucie krzyża greckiego wpisanego w czworobok, z największą kopułą centralną pośrodku i czterema niższymi po bokach ), malarstwa ( wspaniałe ikony, freski, mozaiki z kolorowych ...

ASCETA - św. ALEKSY

Został uznany za świętego (Maryja zeszła z ołtarza i kazała klucznikowi wpuścić go do kościoła).

ASCETA - św. FRANCISZEK

W Asyżu założył zakon franciszkanów.

Czym była średniowieczna pokora? Założona franciszkanizmu w Kwiatach ś. Franciszka

Franciszek nazywany jest w tym utworze kilkakrotnie świętym biedaczyną, ale wyrzeczenie się przez niego rzeczy materialnych służyło potrzebującym – wyzbył się ich z miłości do Chrystusa i do ubogich oraz z wewnętrznej dobroci i potrzeby serca.

Czy asceza prowadzi do świętości? Ideał ascety w kulturze i literaturze średniowiecza na podstawie Legendy o św. Aleksym

Ze wszystkich utworów polskiej poezji średniowiecznej ta legenda jest najlepszym wyrazem ideału średniowiecznego, którym jest nie życie rodzinne, ale samotne, ascetyczne, pełne dobrowolnych wyrzeczeń i cierpienia. Pierwszym z nich było oczyszczenie duszy ze złych skłonności, tkwiących w niej jako ...

Motyw śmierci w literaturze średniowiecznej na przykładzie Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią, Pieśni o Rolandzie, Dziejów Tristana i Izoldy, Legendy o św. Aleksym.

Autor, który w dialogu pełni rolę narratora, rozpoczyna utwór od dwóch apostrof, z których w pierwszej powierza siebie opiece boskiej i opisuje potęgę Stwórcy, w drugiej zaś zwraca się do ludzi: „Wszytcy ludzie, posłuchajcie, Okrutność śmirci poznajcie!

Małżeństwa literackie od św. Aleksego do Ziembiewiczów

Początkowa fascynacja kobiety i mężczyzny ulega z czasem uspokojeniu istnieje miłość, ale nie szaleńcze zapatrzenie, które rozjaśniało pierwsze chwile znajomości.

Pięć dowodów na istnienie Boga św. Tomasza z Akwinu.

Trzeba więc uznać istnienie czegoś, co jest konieczne samo z siebie i nie ma przyczyny swej konieczności poza sobą, a jest przyczyną konieczności dla innych bytów, a więc Boga.

Średniowieczne wzorce osobowe na podstawie „Legendy o św. Aleksym”, „Pieśni o Rolandzie” i „Kroniki polskiej” Galla Anonima.

Jako dorosły człowiek z całą świadomością odrzucił dobra doczesne, zrezygnował ze szczęścia osobistego – po ślubie z księżniczką opuścił ją, całkowicie poświęcając się Bogu.

Apokalipsa św. Jana

: czterej jeźdźcy Apokalipsy, przybywający na koniach białym, rdzym, karym i siwym i symbolizujący kolejno zwycięskiego Chrystusa, Wojnę, Głód i Śmierć; Alfa i Omega; Babilon; Abaddon; Bestia; liczba siedem; Smok utożsamiany z wężem-szatanem; Klucz Dawida symbolizujący władzę lub krzyż; Nowe Jeruzalem, miasto 12 bram,

Św. Franciszek z Asyżu - franciszkanizm

trędowatym) - stworzył i opracował formułę zakonu wędrownego Braci Mniejszych - franciszkanów - ostatnie lata życia spędził jako pustelnik - zapoczątkował wielki ruch odnowy moralnej w świecie pełnym okrucieństwa - program wiary radosnej, prostej, płynącej z wszechogarniającej miłości do świata i stworzenia, miłości poddanej ewangelicznym nakazom ...