Parafia św. Bonifacego we Wrocławiu

Parafia św. Bonifacego we Wrocławiu

Parafia Świętego Bonifacego we Wrocławiu znajduje się w dekanacie Wrocław Katedra w archidiecezji wrocławskiej. Jej proboszczem jest ks. Wojciech Tokarz. Obsługiwana przez kapłanów archidiecezjalnych. Erygowana w 1899. Mieści się przy Placu Staszica.

Czytaj Dalej

ODRA. Miesięcznik społeczno-kulturalny, czasopismo wyd. we Wrocławiu

ODRA. Miesięcznik społeczno-kulturalny, czasopismo wyd. we Wrocławiu od 1961, pod redakcją T. Lutogniewskiego, K. Krzyżagórskiego (od 1967), Z. Kubikowskiego (od 1972), W. Kotowicza (od 1977). Powstała z przekształcenia tygodnika O. (1958-61), stawia sobie za cel uwydatnienie problemów łączących...

FRANCUSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

 

FRANCUSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Najstarszym bodaj śladem franc.-pol. związków lit. jest list biskupa krak. Mateusza do św. Bernarda z Clairvaux (ok. 1147), napisany po łacinie w oryginalnej manierze stylistycznej. Cytat z łac. poematu franc. odnaleziono w Kazaniach świętokrzyskich. W Paryżu...

AKCJA KATOLICKA

W parafiach istniały oddziały, w których działalność prowadzona była przez zastępy i sekcje, zrzeszające członków o wspólnych zainteresowaniach; oddziały w obrębie dekanatów tworzyły okręgi.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

realizują przez prowadzenie parafii, spowiadanie i kaznodziejstwo; obejmowali stanowiska kaznodziejów katedralnych i nadwornych spowiedników panujących świeckich (bł. Bonifacego IX, męski — 1470 przez pap. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

BENEDYKTYNKI, Zakon Benedyktynek, Ordo Monialium Sancti Benedicti OSB

zakładali także uczniowie Bonifacego, np.

CZESŁAW bł. OP

ur. ok. 1175, zm. 1242 we Wrocławiu; mniemanie, jakoby był bratem -> Jacka Odrowąża, rozpowszechnione od XVII w. (S. Bzowski), jest bezpodstawne.

I. ŻYCIE — O pochodzeniu rycerskim Cz. świadczy jego funkcja kustosza kolegiaty sand, (odgrywającej w XIII w. ważką rolę w diecezji krak.), tłumacząca...

ELEUSA

(gr. miłosierna), Umilenije lub Spasowo Umilenije (ros. miłosierdzie Pana), ikonograficzny typ przedstawień Matki Bożej z Dziecięciem Jezus na ręku, będący wariantem typu -> Glykofilusy (słodkocałującej), z którym upodobnił się z czasem w terminologii i ikonografii; jednakże tradycyjną E. wyróżnia...

FRANKFURT nad ODRĄ, Frankfurt an der Oder

Franciszka z Asyżu i klasztorzbudowano 1301-24), a 1396-1404 magistrat ufundowałklasztor kartuzów (Kartuzja Miłosierdzia Bożego); w wynikureformacji 1539-41 klasztory skasowano, a kościołyprzejęli protestanci, organizując 4 parafie ewang.

GDAŃSK

liczył 5 dekanatów, obejmujących 37 parafii; dod e k a n a t u G. II) obejmuje parafie MB Bolesnej (1929), św. białostocko-gdańskiej, w skład którego wchodzą parafiew Braniewie, Elblągu, G .

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Żydzi w Europie

Historia Żydów, chodź etnicznie należących do kultury bliskiego wschodu, znacznie bardziej powiązana jest z dziejami Europy. Mimo znacznego wkładu w dzieje Starego Kontynentu, nigdy do końca się nie zasymilowali ani nie zostali zaakceptowani. Nie zmienia to faktu, że bez ich udziału dzieje Europy nie potoczyłyby się tak samo. Poszukiwanie Ojczyzny… Około II w n.e., po dwóch kolejnych powstaniach żydowskich. Rzymianie zdziesiątkowali ludność Żydowską i zlikwidowali ...

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

Sieć szkół parafialnych i miejskich stale się rozwijała, przygotowywały one kadry przyszłych studentów.

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

Sieć szkół parafialnych i miejskich stale się rozwijała, przygotowywały one kadry przyszłych studentów.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

Faszyzm, przyczyny powstania i jego rozwój. Faszyzm we Włoszech i Niemczech

"(...)Faszyzm to kierunek i ruch polityczny o charakterze totalitarnym, nacjonalistycznym i rasistowskim, który uksztaltowal sie po I wojnie swiatowej we Wloszech, pózniej takze w innych krajach (postac skrajna przybral w Niemczech). Forma totalitarnej dyktatury nacjonalistycznej wprowadzona w 1922 r. we Wloszech a...

Początki renesansu we Włoszech i jego pierwsze echa za Alpami

Nic przebrzmiały jeszcze echa potężnej wizji Dantego, której mistyczny uniwersalizm stał się najpełniejszą synteza kultury mijającego średniowiecza, gdy przedstawicie! następnego pokolenia stworzył poetycką wizję wieszczącą nadejście nowych czasów. Francesco Petrarca (1304-1374) działał w Italii...

Polityka zagraniczna Ludwika XIV

Kiedy w 1661r. Ludwik XIV osobiście zaczął rządzić swoim królestwem (po śmierci kardynała Mazarina nie miał już nigdy pierwszego ministra), Francja była największą potęgą w Europie. Osiągnęła tę pozycję w wyniku przewlekłych zmagań z austriacką i hiszpańską odnogą rodziny Habsburgów. W...

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

Rzemiosło w późnośredniowiecznym Wrocławiu

Przystępując do badania rozwoju rzemiosła we Wrocławiu stwierdzić trzeba, że obfite źródła w tym kierunku pochodzą dopiero z początku XV w. Czasy wcześniejsze musimy sobie nieraz dosyć hipotetycznie odtwarzać, poprzestając w wielu przypadkach na analogiach czy wnioskach z czasów wcześniejszych i...