Parafia św. Bartłomieja w Janówku Pierwszym

Parafia św. Bartłomieja w Janówku Pierwszym

Parafia św. Bartłomieja w Janówku Pierwszym – parafia rzymskokatolicka w diecezji warszawsko-praskiej. 22 czerwca 1992 r. bp Kazimierz Romaniuk skierował księdza Krzysztofa Czyżyka, dotychczasowego wikariusza katedry Św. Floriana w Warszawie, do organizowania Ośrodka Duszpasterskiego w miejscowości Janówek w par. św. Michała Archanioła w Nowym Dworze...

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

na ziemiach litewsko-ruskich oraz na Pomorzu wśród Prusów; niekiedy administrowali parafie, m. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

GDAŃSK

utworzył 2 parafiepersonalne dla Polaków przy kościołach św. wyruszapiesza pielgrzymka na Jasną Górę (pierwsza pielgrzymkaz G. liczył 5 dekanatów, obejmujących 37 parafii; dod e k a n a t u G.

Wschód w V - VI wieku - Pseudo - Dionizy Areopagita

Na Zachodzie po raz pierwszy słyszymy o dziełach Pseudo-Dionizegow 758 r.  W ten sposób powstał pierwszy ośrodek hellenizmu we Francji, gdzie przełożonoCorpus Dionysiacum z greki, egzemplarz ten jest przechowywany do dziś w BiblioteceNarodowej w Paryżu.

ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII W PIERWSZYM JEJ OKRESIE

Do pierwszego, którego dojrzałość przypada około 600 r.

ŚW. BERNARD I POCZĄTKI MISTYKI ŚREDNIOWIECZNEJ

Jak pierwszy stopień osiągamy przez pokorę, drugi przez współczucie, tak trzeci przez kontemplację.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

5 maja 1966 roku wygłosił w Częstochowie kazanie "Chrzest narodu a oddanie Polski w niewolę Maryi " i pobłogosławił kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która wyruszała po parafiach diecezji krakowskiej.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Pierwszym, historycznym władcą Polski był Mieszko I, panujący od 960-992 r.

Stosunki Polsko - Krzyżackie

Nie czekał on aż go zaatakują, lecz uderzył pierwszy. Tylko pierwsza miała znaczenie. Na Węgrzech zawarto pierwszy z układów mających zapewnić Polsce pokój.

ANGIELSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

Bowringa, przygotowującegopierwszy w Anglii tomik przekładów: Specimens of the PolishPoets (1827, wyd. pojawił się pierwszyprzekł.

BAROK

pism pojawiły się próby syntez, traktaty o wymowiepesymistycznej: —» Małpa-człowiek i Fizjognomija życia ludzkiego,powstały też pierwsze próby poszukiwania kierunkureform (S.

OKOLICZNOŚCIOWA LITERATURA POLITYCZNA

Szczególne emocje wzbudził akt konfederacji warszawskiej (1573) - pierwszy w Europie edykt tolerancyjny, atakowany (np. : elekcja, pierwsze poczynania reformatorskie króla i Familii Czartoryskich, konfederacja radomska i sejm 1767-68 (zwł.

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

ANNA od św. BARTŁOMIEJA, Anna Garcia bł. OCD

ur. 1 X 1549 w Almendral k. Ávili (Hiszpania), zm. 7 VI 1626 w Antwerpii. Do zak. wstąpiła 1570 w Ávili; była sekretarką Teresy Wielkiej i jej współpracowniczką w dziele reformy zak.;

po śmierci św. Teresy 1582 nadal prowadziła działalność reformatorską; współpracowała z Anną od Jezusa przy...

BAHAMA, Bahama Islands

Hagarty (OSB), wybudował wiele kościołów, kaplic, szkół i szpitali, 1955 wyświęcił dla swego wikariatu pierwszego białego kapłana, a 1957 pierwszego tubylca. (1969), w tym 32 920 katolików, 60 parafii, 31 ośrodków duszpast.

BARTŁOMIEJA ŚWIĘTEGO NOC

wywarła wielkie wrażenie w Polsce, gdzie po pierwszymbezkrólewiu miał wstąpić na tron jeden z przywódcówkatolików franc, Henryk Andegaweński.

BAZYLIKA

nazwano po razpierwszy budynek wzniesiony 184 prz. zastosowanopo raz pierwszy 303 (Acta S. ; Pius VI nadał go 1783 po raz pierwszy kościołowiśw.

BIBLIJNA HERMENEUTYKA

Pierwsze zasady h. Do sensu wyrazowego zalicza się również sens wywnioskowany(sensus conseąuens), wydobywany drogą rozumowania(pierwsza przesłanka pochodzi ze słów Pisma Św.

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

Andrzeja w Brunszwiku ; pierwsze b. We Włoszech zaczęto tworzyć pierwsze b. kościelnerozpoczęły pierwsze unowocześnianie struktury organizacyjnej;z inicjatywy P.

BODZANTA, Bodzęta abp.

Po śmierci Ludwika był zwolennikiem wprowadzenia na tronPolski jego córki Marii i elektora brandenburskiego ZygmuntaI Luksemburskiego; z czasem jednak, powodowany troskąo złączenie Mazowsza z Koroną, aktywnie popierał koncepcjęzwiązku Jadwigi Andegaweńskiej z księciem mazowieckimZiemowitem IV i mianowania go królem Polski; oskarżonyprzez przeciwników o zdradę polit, wobec Andegawenów, z zarzutówłatwo się oczyścił; 15 X 1384 koronował ...