Parafia św. Bartłomieja w Janówku Pierwszym

Parafia św. Bartłomieja w Janówku Pierwszym

Parafia św. Bartłomieja w Janówku Pierwszym – parafia rzymskokatolicka w diecezji warszawsko-praskiej. 22 czerwca 1992 r. bp Kazimierz Romaniuk skierował księdza Krzysztofa Czyżyka, dotychczasowego wikariusza katedry Św. Floriana w Warszawie, do organizowania Ośrodka Duszpasterskiego w miejscowości Janówek w par. św. Michała Archanioła w Nowym Dworze...

Czytaj Dalej

Noc św. Bartłomieja

 

(23-24 VIII 1572), Masakra, która była punktem zwrotnym we francuskich wojnach religijnych. Katolicka frakcja Gwizjuszy skłoniła Katarzynę Medycejską do wyrażenia zgody na zamordowanie ok. 200 przywódców hugenotów.

Tłum paryskich katolików wykorzystał to jako pretekst do urządzenia wielkiej rzezi...

ANNA od św. BARTŁOMIEJA, Anna Garcia bł. OCD

ur. 1 X 1549 w Almendral k. Ávili (Hiszpania), zm. 7 VI 1626 w Antwerpii. Do zak. wstąpiła 1570 w Ávili; była sekretarką Teresy Wielkiej i jej współpracowniczką w dziele reformy zak.;

po śmierci św. Teresy 1582 nadal prowadziła działalność reformatorską; współpracowała z Anną od Jezusa przy...

Francja — noc św. Bartłomieja

Jako wyjaśnieniepodano w pierwszej wersji, że było to udaremnienie spisku na życie króla.

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

Religia chrześcijańska dowodzi, iż pierwsze małżeństwo ustano–wił Bóg, stwarzając Adama i Ewę – pierwszych rodziców.

Służyć temu, cóż ci jest w niebie  (Legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej.

  Kościół zakładał pierwsze szkoły ( parafialne, klasztorne i katedralne ) i uniwersytety.

ASCETA - św. ALEKSY

Rozdał swój majątek i ruszył na wędrówkę po świecie. Cały czas spędzał na modlitwie, żebrał, inni ludzie go nie obchodzili. Chodziło mu o całkowitą anonimowość. Chciał aby nikt go nie znał i mógł całkowicie poświęcić się Bogu. Został uznany za świętego (Maryja zeszła z ołtarza i kazała...

ASCETA - św. FRANCISZEK

W Asyżu założył zakon franciszkanów. Rozdał swój majątek. Wędrował po kraju wygłaszając kazania, które nawoływały do miłości do bliźniego.

Czy asceza prowadzi do świętości? Ideał ascety w kulturze i literaturze średniowiecza na podstawie Legendy o św. Aleksym

Na szczególną uwagę zasługuje literatura hagiograficzna (żywotopisarstwo świętych), która ukształtowała się już z pierwszych wiekach chrześcijaństwa (IV V wiek) na Wschodzie. Pierwszym z nich było oczyszczenie duszy ze złych skłonności, tkwiących w niej jako dziedzictwo grzechu pierworodnego.

Legenda o ś. Aleksym i Kwiatki św. Franciszka – dwa oblicza średniowiecznej ascezy

Pierwszym znakiem od Boga jest zejście z ołtarza Matki Boskiej, która nakazuje klucznikowi wpuszczenie Aleksego do kościoła, by nie marzł na mrozie.

Małżeństwa literackie od św. Aleksego do Ziembiewiczów

Religia chrześcijańska dowodzi, iż pierwsze małżeństwo ustanowił Bóg, stwarzając Adama i Ewę pierwszych rodziców. Początkowa fascynacja kobiety i mężczyzny ulega z czasem uspokojeniu istnieje miłość, ale nie szaleńcze zapatrzenie, które rozjaśniało pierwsze chwile znajomości.

Pierwsi prawdziwi ludzie

Do większej części Afryki i Azji nie dotarł dotychczas odpowiednio wyszkolony obserwator, wskutek  czego nie wolno nam twierdzić,  że pierwsi prawdziwi ludzie zamieszkiwali wyłącznie zachodnią Europę albo że w tym miejscu pojawili się po raz pierwszy.

Pięć dowodów na istnienie Boga św. Tomasza z Akwinu.

Pierwsza i bardziej przejrzysta wychodzi ze zjawiska ruchu, którego istnienie stwierdzamy na tym świecie przy pomocy zmysłów.

PIERWSZY ETAP ROKOWAŃ ROZBROJENIOWYCH

Istnieją 2 etapy rokowań rozbrojeniowych:

-  1946 - 1985,

-  1986 - do dnia dzisiejszego,

Rozbrojenie jest ważnym środkiem umacniania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Rozbrojenie - oznacza likwidację sił zbrojnych i zbrojeń państw na podstawie umowy międzynarodowej, ustalenie pułapów...

Średniowieczne wzory świętości („Legenda o św. Aleksym”, „Kwiatki św. Franciszka”).

 

Średniowiecze to epoka, która stawiała przed literaturą zadanie, polegające na nieustannym przypominaniu człowiekowi, że jest śmiertelny i że jego życie na ziemi powinno być drogą do zbawienia i świętości. Wytworzyło tzw. wzorce osobowe, podane w formie gotowej, zalecanej do naśladowania. Jednym...

Średniowieczne wzorce osobowe na podstawie „Legendy o św. Aleksym”, „Pieśni o Rolandzie” i „Kroniki polskiej” Galla Anonima.

Jest to pierwsza polska kronika, która powstawała w latach 1112 – 1116, prawdopodobnie z inspiracji Michała Awdańca, zwierzchnika kancelarii Krzywoustego.

Apokalipsa św. Jana

 

Apokalipsa św. Jana, ostatnia księga Nowego Testamentu, zapis wizji, jakiej autor doznał przebywając na wygnaniu. Zdaniem historyków chrześcijaństwa, samo objawienie, zgodnie z informacją przekazaną przez św. Jana, miało miejsce na wyspie Patmos, dokąd został on karnie zesłany z Efezu za rządów...

„Legenda o św. Aleksym”

 

- Aleksy

- jest jedynym potomkiem rodu książęcego

- przewyższa cnotą swoich rodziców - Eufamiana i Aglias

- złożył śluby czystości, dlatego opuszcza żonę w noc poślubną

- jego zgon znaczony był cudami (np. samoczynne bicie dzwonów, uzdrawianie chorych zapachem ciała)

- po śmierci rozpoznany...

PIERWSZY OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (DO XII n.e.)

), brak znajomości pism przyrodniczych, metafizycznych i innych (pierwsze pisma – XII/ XIII n.

Filozofia chrześcijańska w starożytności: św. Augustyn

Św. Augustyn (IV/V w. po Chr.) obok św. Tomasza uważany jest za gł. filozofa związanego z chrześcijaństwem, należy jednak pamiętać, że w myśli św. Augustyna pojawiają się też wątki manichejskie, sceptyckie i neoplatońskie. Słuchał on bowiem przez jakiś czas manichejczyków, potem zaś uległ...