Parafia św. Aleksego w Przedborzu

Parafia św. Aleksego w Przedborzu

Parafia św. Aleksego w Przedborzu – Jedna z 8 parafii dekanatu przedborskiego diecezji radomskiej. W średniowieczu Przedbórz, usytuowany przy brodzie nad Pilicą, należał do parafii Policzko, a dochody z przeprawy przez rzekę czerpane były przez klasztor w Trzemesznie. W Przedborzu prawdopodobnie ok. 1278 powstała kaplica. W osadzie bywał Bolesław Wstydliwy wraz ze swą świtą oraz z żoną...

Czytaj Dalej

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

Biorąc ślub, Aleksy zdeklarował się żyć z małżonką i troszczyć się o nią aż do śmierci. Jego dalsze losy świadczą o tym, że Bóg przyjął ten czyn jako część poświęcenia i samoumartwiania się Aleksego i bohater dostąpił zbawienia.

Służyć temu, cóż ci jest w niebie  (Legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej.

Aleksy znosił okrutne męki, leżał szesnaście  lat pod schodami na dworze ojca, gdzie wylewano na niego pomyje. Aleksy pozostawił list wyjaśniający kim był.

Ideał św.Ascety w „Legendzie o św. Aleksym”

Aleksy swoje życie podporządkowuje śraedniowiecznym hasłom „Ora et labora „ -(módl się i pracuj) oraz „Memento mori” (pamiętaj o śmierci ).

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

na ziemiach litewsko-ruskich oraz na Pomorzu wśród Prusów; niekiedy administrowali parafie, m. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

GDAŃSK

liczył 5 dekanatów, obejmujących 37 parafii; dod e k a n a t u G. II) obejmuje parafie MB Bolesnej (1929), św. białostocko-gdańskiej, w skład którego wchodzą parafiew Braniewie, Elblągu, G .

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Czy asceza prowadzi do świętości? Ideał ascety w kulturze i literaturze średniowiecza na podstawie Legendy o św. Aleksym

Aleksy, wyrzekając się rodziny i dotychczasowego życia w bogactwie, dokonał tego oczyszczenia. Każdy chory, który dotknął ciała Aleksego, był natychmiast uzdrawiany : „Kogokole para zaleciała Ot tego świętego ciała, Który le chorobę miał, Natemeście zdrowi ostał”.

Legenda o ś. Aleksym i Kwiatki św. Franciszka – dwa oblicza średniowiecznej ascezy

Z drugiej strony jakże Aleksy jest obojętny na los rodziców – był ich jedynym synem, zniknął, a oni nie wiedzą, co się z nim dzieje, gdzie jest! Aleksego – poślubił ją i porzucił. Aleksego.

Motyw śmierci w literaturze średniowiecznej na przykładzie Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią, Pieśni o Rolandzie, Dziejów Tristana i Izoldy, Legendy o św. Aleksym.

Niewinne dziecko prowadzi procesję z papieżem i kardynałem do domu Eufamiana, ojca Aleksego. Tam odnajduję zmarłego Aleksego, trzymającego w ręku zwiniętą kartkę papieru, którą tylko jego żonie udaje się wyjąć.

Małżeństwa literackie od św. Aleksego do Ziembiewiczów

Biorąc ślub, Aleksy zdeklarował się żyć z małżonką i troszczyć się o nią aż do śmierci. Jego dalsze losy świadczą o tym, że Bóg przyjął ten czyn jako część poświęcenia i samoumartwiania się Aleksego i bohater dostąpił zbawienia.

Średniowieczne wzory świętości („Legenda o św. Aleksym”, „Kwiatki św. Franciszka”).

Aleksego, św. Aleksego, który w egoistycznym dążeniu do świętości własnej unieszczęśliwił rodziców i żonę, a w przededniu śmierci spisał swoje dzieje, aby jego uczynki jednak nie pozostały w ukryciu.

Średniowieczne wzorce osobowe na podstawie „Legendy o św. Aleksym”, „Pieśni o Rolandzie” i „Kroniki polskiej” Galla Anonima.

Aleksym”, znanej w Europie już w XI wieku. W czasie śmierci Aleksego działy się cuda: dzwony same dzwoniły, chorzy odzyskiwali zdrowie.

Wizja człowieka i świata w epoce średniowiecza

stosunek do kobiet Rycerz- ma swoją damę serca, której jest wierny, kocha i najczęściej jest kochany (narzeczona Rolanda umarła na wieść o jego śmierci) CECHY WSPÓLNE a) żarliwa wiara, obaj byli chrześcijanami, gotowi do ofiar b)maksymalizm- obu cechował brak umiaru, Aleksego w ascezie, Rolanda w dumie (upór, brak rozwagi i bezkompromisowość w obronie honoru, dla, którego poświęcił życie powierzonych mu rycerzu) c) triumf wartości ...

„Legenda o św. Aleksym”

Aleksego - rozdawanie pieniędzy ubogim - żebracze życie, narażanie się na celowe poniżenie - największa ofiara - miłość do ojca - nie żąda chwały, jest ubogim i skromnym człowiekiem - asceza pogłębiona przez przypadkowy powrót do Rzymu - spędza nierozpoznany 16 lat u schodów do pałacu swego ojca - legenda - pochodzi z Syrii z V - VI w.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

Św. ALEKSY

Aleksy, syn zamożnego patrycjusza rzymskiego, porzuca w noc poślubną żonę i ojczyznę, żyje w pobożnej biedzie w syryjskiej Edessie prżeż 17 lat, aby wrócić przed bramę domu ojcowskiego i tam żebrać nie poznany; przed śmiercią spisuje na pergaminie historię swego życia, a po zgonie znaczonym cudami zostaje rozpoznany już jako święty.

LEGENDA O ŚWIĘTYM ALEKSYM

Aleksym", wykorzystana literacko m. Aleksego). Aleksym, w: Z dziejów języka polskiego i jego piękna, Kr.

ŚREDNIOWIECZNY ALEGORYZM

Aleksym, do dziedziny piśmiennictwa zw. (Złota legenda Jakuba de Voragine), nadto mają budowę nie stroficzną, lecz ciągłą, no i w dwu co najmniej wypadkach (Aleksego i Krzysztofa) są - jak na pieśni - zbyt długie.