Parafia bł. Jerzego Matulewicza w Koninie

Parafia błogosławionego Jerzego Matulewicza w Koninie – rzymskokatolicka parafia w Koninie, należąca do diecezji włocławskiej i dekanatu konińskiego II. Powołana w 1996. Obsługiwana przez księży diecezjalnych. Mieści się przy ulicy Jana Pawła II.

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

Gdańsk - WNĘTRZE DWORU ARTUSA

Jerzego, mieściła się do 1945 roku przy ścianie północnej w podłużnej szafie, zamkniętej od góry baldachimem o dwóch sklepieniach gwiaździstych, z dodanym dopiero w XIX wieku neogotyckim zwieńczeniem.

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

CHAR Bl-BIS - czołg

Seryjna produkcja francuskich cięż­kich czołgów BI i Bl-bis rozpoczęła się w 1935 r. Zastosowano w nich wiele nowoczesnych rozwiązań. Sil­ne uzbrojenie i opancerzenie stwa­rzało wrażenie, że czołgi te mogą być równorzędnymi przeciwnikami niemieckich *PzKpfw III i IV. Jed­nakże w warunkach bojowych...

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

NA SREBRNYM GLOBIE, trylogia powieściowa Jerzego Żuławskiego

JACKOWSKA, Utopia i antyutopia w „Trylogii księżycowej" Jerzego Żuławskiego, tamże 104 (1974); A. SMUSZKIEWICZ Trylogia księżycowa Jerzego Żuławskiego, „Nurt" 1978 nr 4.

ANNA MARIA TAIGI bł.

ur. 29 V 1769 w Sienie, zm. 9 VI 1837 w Rzymie. Była córką aptekarza ze Sieny; 1774 przeniosła się wraz z rodzicami do Rzymu; 1790 wyszła za mąż za Domenica Taigi.

Liczne obowiązki matki (7 dzieci) i żony umiała łączyć z życiem w doskonałości chrzęść; od 1790 była ter-cjarką w zak. trynitarzy;...

AUGUSTYN NOVELLUS, Augustyn Novello OESA bł.

ur. w 1. poł. XIII w. prawdopodobnie w Taorminie (Sycylia), zm. 19 V 1309 lub 1310 w pustelni św. Leonarda k. Sieny. Studiował w Bolonii; po powrocie na Sycylię został kanclerzem Królestwa Obojga Sycylii; ranny 1266 w bitwie pod Benewen-tem postanowił rozpocząć bogobojne życie; wstąpił do zak...

AUSTRALIA

wspólnoty: najliczniejsza Greek Orthodox Church, abpstwo Australii i Nowej Zelandii z rezydencją w Sydney, z 50 parafiami i ok. i Nowego Jorku, posiada własnego bpa z rezydencją w Brisbane, 24 parafie i 60 000 wyznawców (1966).

BENEDYKT XII bł. Jacques Foumier

ur. w Saverdun (pd. Francja), zm. 25IV 1342 w Awinionie, Papież od 20 XII 1334.

Był mnichem cysterskim w Boulbonnc; studia teol. odbyłw paryskim kolegium cystersów; 1311 został opatem w Fontfroide,1317 bpem Pamiers, od 1326 Mirepoix; jako bp upamiętniłsię działalnością reformatorską oraz walką z...

BIELSK PODLASKI

Parafia i dekanat kat. administratora diecezji w Drohiczynie oraz parafiei dekanat prawosł. erygowany przed 1623 ma 9 parafii (B. liczy 15 parafii (Augustowo,3 w B.

BLEDZEW

Opactwo cystersów oraz parafia w dekanaciepszczewskim w diecezji gorzowskiej. 1663)parafii B.

BOGUMIŁ bł.

Żył w XI lub XII w., abp gnieźnieński,pustelnik w Dobrowie n. Wartą (k. Koła), od 1962 drugorzędnypatron archidiec. gnieźnieńskiej; święto 10 VI.

I. ŻYCIE — Na temat B. istnieją tylko 2, niezgodne z sobąinformacje źródłowe.

° Na podstawie zapisków Rocznika Świętokrzyskiegodawnego o śmierci B...

BOGUSZOWICE

Parafia w dekanacie żorskim w diecezjikatowickiej. Parafia w B.

BRITISH MUSEUM

1757 przezkróla Jerzego II, a gromadzonej od czasów króla Edwarda IVstanowią (obok 9000 vol. papierowew bibliotece króla Jerzego III), jedyny egz.

BRONISŁAWA bł. OPraem

rozwijał się także w parafiach pol.

BRZESKA DIECEZJA

liczyła 802 parafie, 36 klasztorów męskich, 5 żeńskich,930 kapłanów diec, 358 zakonników, 36 zakonnic i 748 513wiernych (bez dzieci); 1825 — 22 dekanaty, 549 parafii, 675 kapłanówdiec, 21 klasztorów męskich, 3 żeńskie, 159 zakonników,17 zakonnic i 542 614 wiernych (bez dzieci); 1834 — 770parafii, 37 filii, 325 kaplic, 1050 księży diec, 21 klasztorów męskichi 206 zakonników, 7 żeńskich i 44 ...

BRZESKO SZCZECIŃSKIE

Parafia w dekanacie pyrzyckimw diecezji szczecińsko-kamieńskiej (od 1972). ; przed 1945 na terenie dzisiejszej parafii B.   Archiwum parafialne w B.

CARITAS

KomisjaEpiskopatu Polski do Spraw Charytatywnych powołała1950 Krajowy Sekretariat do Spraw Miłosierdzia w celu stymulowaniadziałalności charytatywnej w diecezjach i parafiach,popularyzacji idei oraz metod duszpasterstwa charytatywnegoi organizowania akcji charytatywnych w skali ogólnopolskiej. w parafii, Pz 1936; C. w parafii, Caritas 1 (1945) z.

CHEŁM

, Czułczyce, Dorohusk, Kamień, Klesz-tów, Kumów, Ruda-Huta, Sawin, Świerże, Turowiec, Wojsławice), oraz zachodni, liczący 12 parafii (Ch. 1651 pod Beresteczko) ; 1654 obraz zwrócono parafii w Ch.