Parafia bł. Jerzego Matulewicza w Koninie

Czytaj Dalej

CHAR Bl-BIS - czołg

Seryjna produkcja francuskich cięż­kich czołgów BI i Bl-bis rozpoczęła się w 1935 r. Zastosowano w nich wiele nowoczesnych rozwiązań. Sil­ne uzbrojenie i opancerzenie stwa­rzało wrażenie, że czołgi te mogą być równorzędnymi przeciwnikami niemieckich *PzKpfw III i IV. Jed­nakże w warunkach bojowych...

NA SREBRNYM GLOBIE, trylogia powieściowa Jerzego Żuławskiego

JACKOWSKA, Utopia i antyutopia w „Trylogii księżycowej" Jerzego Żuławskiego, tamże 104 (1974); A. SMUSZKIEWICZ Trylogia księżycowa Jerzego Żuławskiego, „Nurt" 1978 nr 4.

Bł. KINGA

(wersja polska imienia Kunegunda, dopiero od XIV-XV w.), 1224-92, Córka króla Węgier Beli IV, zaślubiona w 1239 księciu krakowsko-sandomierskiemu Bolesławowi (Wstydliwemu), przyniosła znaczny posag, użyty na obronę przed Tatarami, w zamian otrzymując od męża w wianie ziemię sądecką. Kinga nie miała...

Wojna króla Jerzego (1744 - 48)

 

Amerykańska część składowa austriackiej wojny sukcesyjnej. Połączone siły floty angielskiej i oddziałów Nowej Anglii, działające pod dowództwem Williama Pepperella, zdobyły w 1745 fortecę Louisburg, położoną na wyspie Cape Breton.

Następną kampanię, skierowaną ku dolinie Rzeki Św...

AGATANGELUS z VENDÔME, François Noury bł. OFMCap

ur. 31 VII 1598 w Vendôme (Francja), zm. 7 VIII 1638 w Gondar (Etiopia), Misjonarz. Od 1629 pracował w Aleppo (Syria), 1633 został przełożonym misji w Egipcie, gdzie dąży! do pojednania monofizyckich koptów z Kościołem kat.;

23 XII 1637 wraz z Kasjanem z Nantes udał się w przebraniu na misję do Etiopii;...

AGNIESZKA z PRAGI, zw. też Agnieszką Czeską, bł. OSCI

ur. 1205 w Pradze, zm. 2 III 1282 tamże, Córka Przemysła Ottokara I, króla Czech, i Konstancji, siostry króla węg. Andrzeja II. A. mając zostać żoną jednego z trzech synów Henryka Brodatego, 1216 przybyła na Śląsk wraz ze starszą siostrą Anną i wychowywała się w Trzebnicy, prawdopodobnie pod opieką...

ALFONS z OROZCO bł. OESA

ur. 17 X 1500 w Orope-sie (Hiszpania), zm. 19 IX 1591 w Madrycie, Mistyk, pisarz ascetyczny. Do zak. wstąpił 1522 w Salamance; 1538-41 pełnił urząd przeora, a nast. wizytatora prowincji hiszp.; 1548 udał się na misje do Meksyku;

1554 został nadwornym kaznodzieją, doradcą i spowiednikiem ces. Karola V;...

ALOJZY GUANELLA bł.

ur. 19 XII 1842 w Fraciscio (pn. Włochy), zm. 24 X 1915 w Rzymie, Założyciel zgromadzeń zak. Sług Miłości i Córek Maryi od Opatrzności. Pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej;

wyświęcony na kapłana 1866, ze szczególną troską zajął się jako wikariusz, a potem proboszcz Savogny losem nędzarzy...

ALVAREZ z KORDOWY bł. OP

ur. 1360 w Kordowie, zm. 19 II 1430 w okolicach Kordowy, Hiszp. kaznodzieja i spowiednik.

Działał w Hiszpanii oraz we Włoszech; był spowiednikiem i doradcą króla Kastylii Jana II i jego matki, królowej Katarzyny; czciciel męki Chrystusa, założył w pobliżu Kordowy klasztor Scala Coeli i zbudował tam...

AMADEUSZ MENEZ de SILVA, Amadeus Hispanus bł. OFM

ur. ok. 1420 w Ceucie (Hiszpania), zm. 10 VIII 1482 w Mediolanie; Założyciel franciszkańskiej kongr. amadeistów.

Ranny w walce z Maurami, porzucił stan rycerski i wstąpił 1442 do klasztoru pustelników św. Hieronima w Gwadelupie; 1452 udał się za zgodą przełożonych do Włoch z zamiarem wstąpienia do...

AMBROŻY SANSEDONI bł. OP

ur. 16 IV 1220 w Sienie (Włochy), zm. 25 III 1286 tamże, Wł. kaznodzieja i teolog. Do zak. wstąpił 1237; studiował w Paryżu, gdzie razem z Tomaszem z Akwinu był uczniem —> Alberta Wielkiego; 1248 udał się wraz z Albertem Wielkim do Kolonii, gdzie przez pewien czas był wykładowcą;

przede wszystkim...

AMBROŻY TRAVERSARI bł. OSBCam

ur. 16 IX 1386 w Portico (Włochy), zm. 21 X 1439 w Rzymie, Humanista, teolog. W 1400 wstąpił do klasztoru Santa Maria degli Angeli we Florencji; 1431 został przełożonym generalnym zak. kamedułów; w kręgu XV-wiecznych humanistów florenckich był najwybitniejszym znawcą języków i literatury gr. i łac. oraz...

ANGELICO FRA bł. OP

Właśc. Guido di Pietro, zw. także II Beato, w zak. Fra Giovanni da Fiesole, ur. 1387 w Vic-chio (Toskania), zm. 18 II 1455 w Rzymie, malarz wł., przedstawiciel szkoły florenckiej. W 1407-18 przebywał w klasztorach w Fiesole, Kortonie i Foligno, 1418-36 ponownie w Fiesole, 1436-55 w klasztorze S. Marco we...

ANGELINA z MARSCIANO, Angelina z Corbary bł.

ur. 1377 w Montegiove (Umbria), zm. 14 VII 1435 w Foligno, Założycielka żeńskiego zgrom. III zak. regularnego św. Franciszka z Asyżu. Do zak. wstąpiła 1394 jako wdowa;

oskarżona o czarnoksięstwo i herezję skazana została przez króla neapo-litańskiego Władysława Andegaweńskiego na banicję; 1395...

ANIELA z FOLIGNO bł.

ur. 1248 w Foligno (Włochy), zm. 4 I 1309 tamże, Mistyczka franciszkańska. Pochodziła z rodziny zamożnej; ku głębszej pobożności i ascezie zwróciła się ok. 1285; straciwszy w krótkim czasie męża, dzieci i matkę, sprzedała majątek, a pieniądze rozdała ubogim;

ok. 1291 wstąpiła do III zakonu św...

ANIOŁ z AKRY, Angelo Falcone d'Acri bł. OFMCap

ur. 16 X 1669 w Acri (Kalabria), zm. 30 X 1739 tamże, Kaznodzieja. Do zakonu wstąpił 1690; święcenia kapł. przyjął 1701; 1717-20 był prowincjałem; mianowany 1702 misjonarzem apost. Królestwa Neapolitańskiego, poświęcił się kaznodziejstwu, wywierając duży wpływ zwł. na ludność wieśniaczą;...

ANIOŁ CARLETTI z CLAVASSO, Angelus de Clavasio bł. OFM

ur. 1411, zm. 11 IV 1495 w Cuneo (Piemont), Teolog, kanonista.

Do zak. wstąpił ok. 1440 w prow, genueńskiej; 1473-1493 był czterokrotnie wikariuszem gen.; razem z Piotrem z Neapolu uczestniczył 1467 w krak. kapitule zak.; wyodrębniono na niej z prow, austriackiej polską prow, zakonu (—> bernardyni), której...

ANIOŁ z PIZY, Angellus bł. OFM

ur. ok. 1194 w Pizie, zm. 13 III 1232 w Oksfordzie.

Był uczniem Franciszka z Asyżu, który wysłał go ok. 1217 do Paryża celem założenia klasztoru franciszkańskiego; 1224 z tą samą misją udał się do Anglii; zakładanymi tam klasztorami zarządzał jako prowincjał, mianowany przez św...

ANNA od św. BARTŁOMIEJA, Anna Garcia bł. OCD

ur. 1 X 1549 w Almendral k. Ávili (Hiszpania), zm. 7 VI 1626 w Antwerpii. Do zak. wstąpiła 1570 w Ávili; była sekretarką Teresy Wielkiej i jej współpracowniczką w dziele reformy zak.;

po śmierci św. Teresy 1582 nadal prowadziła działalność reformatorską; współpracowała z Anną od Jezusa przy...

ANNA MARIA TAIGI bł.

ur. 29 V 1769 w Sienie, zm. 9 VI 1837 w Rzymie. Była córką aptekarza ze Sieny; 1774 przeniosła się wraz z rodzicami do Rzymu; 1790 wyszła za mąż za Domenica Taigi.

Liczne obowiązki matki (7 dzieci) i żony umiała łączyć z życiem w doskonałości chrzęść; od 1790 była ter-cjarką w zak. trynitarzy;...