Parafia Wszystkich Świętych i Matki Boskiej Różańcowej w Pszczynie

Parafia Wszystkich Świętych i Matki Boskiej Różańcowej w Pszczynie

Czytaj Dalej

POEZJA KOŚCIELNA - „LAMENT ŚWIĘTOKRZYSKI” („ŻALE MATKI BOSKIEJ POD KRZYŻEM”)

skargi, żalu Matki Boskiej płaczącej pod krzyżem Chrystusa. Autor widział w niej przede wszystkim cechy ludzkie, chwile słabości i sprzeciw wobec wydarzeń, w których uczestniczyła.

Poetyckie wizerunki Matki Boskiej i Jej Syna w „Bogurodzicy” i „Lamencie świętokrzyskim”.

W „Lamencie” jest przede wszystkim matką, wykazującą cechy ludzkie, bliskie wszystkim ziemskim matkom. Zwraca się również do wszystkich ziemskich matek, aby błagały Boga, by nie musiały nigdy, tak jak Ona, patrzeć na mękę i konanie swoich dzieci.

Warszawa za Wazów - CUDOWNY OBRAZ MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ

Obraz Matki Boskiej Bolesnej od niepamiętnych czasów otaczany był kultem wiernych. W pobliskiej wsi Kamień miejscowy lud obdarzył szczególna czcią gotycką figurę Matki Boskiej z dzieciątkiem.

POSŁUCHAJCIE, BRACIA MIŁA, Lament świętokrzyski, Planctus, Płacz, Żale Matki Boskiej pod krzyżem

POSŁUCHAJCIE, BRACIA MIŁA, Lament świętokrzyski, Planctus, Płacz, Żale Matki Boskiej pod krzyżem, bezim. , ukazuje tragiczne przeżycia matki patrzącej na okrutną śmierć syna.

Blacherniotissa, Matka Boska Blacherneńska

Typikonograf. wizerunków maryjnych w sztuce chrzęść.Wschodu przedstawiający Marię w pozie orantki - zdłońmi uniesionymi w geście modlitewnym, naktórej piersiach znajduje się okrągły medalion (clipeus)z wyobrażeniem błogosławiącego ChrystusaEmanuela (—> Jezus Chrystus); Maria ukazana jestfrontalnie, w...

Maria, Matka Boska

Tendencja ta przybrała na sile w sztuce renesansu, niekiedy nawet rezygnującej z ukazywaniaatrybutów boskości Chrystusa i Marii.

Matki Boskiej Bolesnej

Matki Boskiej Bolesnej.

Matki Bożej Różańcowej

Matki Bożej Różańcowej. Pius V ogłosił święto Matki BoskiejZwycięskiej po zwycięstwie floty chrześcijańskiej nad turecką pod Lepanto 7 października 1571 (współcześniprzypisywali pokonanie Turków Maryi).

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

postanowił, że będzie to UroczystośćWszystkich Świętych.

Motyw matki Polki

Kobieta ta jest wcieleniem wszystkich matek, których dzieci poległy za ojczyznę, zaś przedstawiony grób kogoś z pokolenia Kolumbów symbolizuje hekatombę całego pokolenia Kolumbów.

Portrety matek w literaturze.

W końcu matka Jezusa zwraca się do wszystkich matek, życząc im przede wszystkim, aby nigdy nie musiały cierpieć tak, jak ona sama.

Maryja, Matka Jezusa w literaturze

Mającymi przygotować dzieci na przyjście Matki Boskiej. Matka Boska po raz pierwszy ukazała się jako błysk światła. Oznajmiła, że niedługo zabierze Hiacyntę i Franciszka do siebie, a Łucja ma pozostać na ziemi i rozpowszechniać kult Matki Boskiej Różańcowej.

ARCYDZIEŁA POEZJI LIRYCZNEJ - „DO MATKI POLKI”

Wychowanie matki musi przyzwyczajać do takich przyszłych losów jej syna, do cierpień, wyrzeczeń, śmierci. Jest hołdem Matce Polce, która przygotowała syna do męczeństwa, do bohaterstwa bez chwały, tak aby byli godni miana wojowników o wolność i niepodległość.

W poszukiwaniu Beatrycze – rola alegorii w Boskiej Komedii D. Alighieri

Dzięki Beatrycze, będącej symbolem mądrości Boskiej – zapoznaje się z rajem i osiąga pełnię szczęścia. Poznał zło we wszystkich jego przejawach i zrozumiał, że walka z nim musi być prowadzona bez przerwy, konsekwentnie.

Portrety matek w literaturze

W końcu matka Jezusa zwraca się do wszystkich matek, życząc im przede wszystkim, aby nigdy nie musiały cierpieć tak, jak ona sama.

"Nie-Boska komedia" - streszczenie

Pankracy - samowolnie sięgający po atrybuty władzy boskiej - staje twarzą w twarz z Bogiem i ginie jako samozwaniec.

A która jest pierwsza i zasłużeńsza matka jako ojczyzna” - motyw ojczyzny w literaturze polskiej.

Uważam, że powyższy cytat całkowicie oddaje stosunek twórców wszystkich epok do historii, a także w pełni odpowiada na pytanie dlaczego tak często w naszej literaturze pojawiają się takie wyrazy, jak: ojczyzna, kraj, patriota.

Historiozofia w “Nieboskiej Komedii” Z. Krasińskiego

TRIADA HEGLOWSKA - teza - antyteza - synteza“Nieboska Komedia” nie mówi konkretnie o powstaniu listopadowym, ale nawiązuje do niego przez podkreślenie, że celem rewolucji jest zniszczenie arystokracji; w krajach zachodnich rewolucje były kierowane już przeciwko burżuazji.

Historiozofia dziejów w ‘Nie-Boskiej komedii’

traktowaniem historii przez Krasińskiego jako wyniku wyroków boskich, a nie sfery wyłącznie ludzkiego działania.

Wizja rewolucji w ‘Nie-Boskiej komedii’

Obóz rewolucji został przedstawiony przez Krasińskiego w sposób negatywny. Poeta przedstawia rewolucjonistów jako fanatyczny tłum, który umie burzyć wszystkie stare wartości, ale do tworzenia nowych w ogóle się nie nadaje. Na gruzach ‘starego świata’ zapewne powstanie nowa arystokracja. Przecież o...