Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wierzbnej

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wierzbnej znajduje się w dekanacie świdnickim wschodnim w diecezji świdnickiej. Była erygowana w XIII w. Jej proboszczem jest ks. Andrzej Walów. http://www.albumromanski.pl/album/wierzbna-kosciol-pod-wezwaniem-nmp-z-xiii-w

Czytaj Dalej

LEGENDA NA DZIEŃ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Był pewien duchowny, pobożny czciciel Najświętszej Maryi Panny, który usiłował Ją pocieszyć w Jej smutku z powodu pięciu ran Chrystusa i codziennie powtarza] te słowa: Ciesz się, Boża Rodzicielko, Dziewico Niepokalana, ciesz się, ponieważ otrzymałaś radość wielką od anioła, ciesz się, która poczęłaś i urodziłaś światłość wiekuistej jasności, ciesz się, Matko, ciesz się, święta Boża Rodzicielko!

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny.

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski. Kult Maryi jako szczególnej Opiekunki Królestwa i KoronyPolskiej datuje się co najmniej od Ślubów Jana Kazimierza (1 kwietnia 1656).

Przykłady pośredników drugorzędnych - Pośrednictwo Maryi

Jeżeli w wspólnocie Kościoła, poszczególni jego członkowie wzajemnie za siebie się wstawiają i pośredniczą, szczególne miejsce należy się Najświętszej Maryi Pannie, z powodu jej szczególnego uczestnictwa w dziele zbawienia.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

CHŁOPICE

Michna, Historia o cudownym obrazie Najświętszej Panny Maryi w Ch. Słaby, Historia cudownego obrazu Najświętszej Panny Maryi na Górze Chtopicklej, MP 1926.

CÓRKI NAJCZYSTSZEGO SERCA MARYI, Congregatio Sororum Filiaran. Purissimi Cordis Beatae Mariae Virginis (CSM), sercanki

Bar, Zgromadzenie Sióstr Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny, PK 4(1961) 471-472; K. Zakrzewska, Historia Zgromadzenia Córek Serca Maryi I-II, Nowe Miasto 1968 (mpsArZgrom.

GRUTA

, przedstawiającą MB siedzącą na niskim, oprofilowanymtronie i trzymającą na lewym kolanie błogosławiąceDzieciątko, z jabłkiem w lewej ręce; w parafii G. Kamiński, Dzieje parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w C, Lb 1987 (mpsBKUL); Łoziński II 1, 408.

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Obchodzone 8 grudnia zachodnie święto upamiętnia-jące fakt, że na podstawie jedynego w swoim rodzaju przywileju i ze względu na zasługi swego Syna Maryja z Nazaretu była wolna od jakiegokolwiek grzechu, nawet od grzechu pierworodnego, i to od samego swego poczęcia (zob.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Podczas gdy Chrystus własną mo-cą “wstąpił do nieba”, Najświętsza Maryja Panna mocą Bożą została “wzięta do nieba”. “zaśnięcie”) Najświętszej Maryi Panny.

Bazylika Mariacka w Gdańsku.

Najświętszej Maryi Panny w latach 1243 – 1308 był drewniany kościół pod tym samym wezwaniem. NIEKOŃCZĄCA SIĘ BUDOWA Prace budowlane przy wznoszeniu gdańskiego kościoła Najświętszej Maryi Panny prowadzono w trzech etapach przez 159 lat, od marca r.

Kotlina Kłodzka 332.54

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Kościół Matki Boskiej Różańcowej i Zespół Klasztorny OO.

Zieleń

W niektórych okolicach panuje zwyczaj święcenia świeżych ziół w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej).

Maryja, Matka Jezusa w literaturze

Wśród hałasu towarzyszącemu obronie klasztoru, trudno dosłyszeć było jakąkolwiek komendę, rozbrzmiewały jednak suplikacje, śpiewane w kościele, świadczy to o pobożności Polaków oraz ich oddaniu się pod opiekę Najświętszej Maryi Panny. Kult Maryi związany jest nierozłącznie z przyozdobieniem wizerunku Maryi i Dzieciątka kosztownymi wotami.

DZIADY – cz. II i IV

      Zanim Chór powtórzy ten wypowiadany podczas bicia zegara czterowiersz i zamknie nim omawianą część utworu, atmosfera tajemniczości zostanie pogłębiona nieoczekiwanym zgaśnięciem lampy przez obrazem Najświętszej Maryi Panny i zniknięciem Gustawa.

Magna charta odnowy kultu maryjnego

Praktycznym owocem odnowionej mariologii soborowej, zawartej w VIII rozdziale Lumen gentium, była opublikowana w 1974 roku, a więc w dziesięć lat po uchwaleniu Konstytucji o Kościele, adhortacja apostolska Pawła VI Marialis cultus - o należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny.

WYPRAWY KRZYŻOWE

Najpóźniejszym zakonem, który powstał był zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie - Krzyżacy.

EKSPANSJA NIEMIECKA W EUROPIE ŚRODKOWO - WSCHODNIEJ W XII I XIII WIEKU

Wybór pada na Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego, który w tym czasie był już na Ziemi Chełmińskiej i podbijał Prusy.

Oświęcim - Informacje Ogólne

Zabytki: kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (XIV w. ), zespół Salezjanów - kościół podominikański Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki (XIV w.

Warszawa za Wazów - OBRAZ NAJŚWIĘTSZEJ PANNY ŁASKAWEJ Z FAENZY

W latach wojny, choroby lub morowego powietrza kult Najświętszej Marii Panny stawał się ogromny. A kościół pijarów oprócz swych dawnych patronów przyjął wezwanie Najświętszej Panny Łaskawej.