Parafia Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - W POLSCE

oraz obsługiwali parafie erygowaneprzy kościołach klasztornych (przed I rozbiorem prowadzili 3 parafie. Sapiehy objęli czasowo parafie w dekanaciespiskim (Krempachy, Nowa Biała, Trybsz, ŁapszeNiżne, Łapsze Wyżne, Niedzica, Kacwin i Frydman); wycofywalisię z nich stopniowo (ostatnia par.

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

BIAŁE SIOSTRY, misjonarki NMP z Afryki

Zgrom, misyjne zał. 1869 przez kard. Ch.M.A. Lavigerie.

Pierwsze kandydatki przybyły z Francji do Saint-Charles (Algieria),podejmując pracę charytatywno-wychowawczą wśródsierot, ofiar klęsk żywiołowych, zwł. głodu 1867.

Początkowonie mogły ustalić właściwego celu; zgromadzenie przeżywałokryzys...

DRZEWO ŻYCIA

Specyficzna forma -» hierofanii roślinności (-> drzewo), przedstawiająca siłę życiową, płodność, nieśmiertelność oraz cykliczny rozwój nieustannie regenerującej się przyrody.

W d.ż. widziano uosobienie niewyczerpanego źródła mocy stwórczej, przyznawane bogini Wielkiej Matce, czyli najwyższemu...

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

GRYFICE

1541); szybko rozwijało się szkolnictwo luterańskie; 1580 założonoszkołę dla dziewcząt, a 1852 gimnazjum; 1594 w dawnymklasztorze franciszkanów urządzono przytułek dla ubogich;pierwsza od czasów reformacji katolicka parafia Najśw. należało 9 parafii: Brojce, Górzyca, 2 w G. jest także parafia prawosł.

HRUBIESZÓW

unickiego,który 1867 liczył 31 parafii; po spaleniu cerkwi WniebowzięciaNMP wzniesiono 1795-1829 w H. znajduje się parafia prawosł. Buhajczuk, Dzieje parafii rzymsko-katolickiej w H.

Sulejów

przy kościele powstała parafia, a budynki klasztorne niszczały.

Charakterystyka gospodarcza Niziny Mazowieckiej

Na Nizinie Mazowieckiej nie występują żadne surowce mineralne o większym znaczeniu gospodarczym. Mazowieckim.

Charakterystyka środowiska geograficznego Niziny Mazowieckiej

Nizina Mazowiecka charakteryzuje się dość znacznymi różnicami termicznymi, ale głównie w zimie. Jeszcze kilkaset lat temu tereny Niziny Mazowieckiej zajęte były przez rozległe puszcze.

Łódź - stare miasto

Powodem tego był fakt, że pokrywały się one z świętem powołania parafii Wniebowstąpienia NMP, czyli z odpustem.

Mazowsze - Turystyka

Ciekawe zbiory zgromadzono również w Muzeum Mazowieckim i Muzeum Diecezjalnym w Płocku, muzeach okręgowych w Ciechanowie, Radomiu i Siedlcach.

Nizina Mazowiecka

Aczkolwiek skupia się on przede wszystkim w Warszawie, to liczącymi się jego ośrodkami Są także Piaseczno, Pruszków, Błonie, Ożarów, Mińsk Mazowiecki.

Parki Narodowe w Polsce - Ojcowski Park Narodowy

Utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956r. (Dz. U. Nr 4, poz. 22 z późn. zm.) do 1 stycznia 1999 r. w województwie krakowskim - obecnie województwie małopolskim.

Powierzchnia Parku wynosi 2145,62 ha, z czego 385 ha objęto ochroną ścisłą.

Wokół Parku utworzono otulinę o...

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

Krzyżacy

W 1226 wezwani przez Konrada I Mazowieckiego do walki z Prusami, przybyli 1230 do ziemi chełmińskiej; 1231-33 opanowali ją (nadana im częściowo przez Konrada Mazowieckiego w lenno), a do 1283 dokonali podboju Prus; 1233 do Krzyżaków przyłączyła się część zakonu - dobrzyńskiego , a 1237 - kawalerowie mieczowi w Inflantach.

Bitwy kampanii wrześniowej - Bitwa pod Piotrkowem Trybunalskim i Tomaszowem Mazowieckim

Tomaszowa Mazowieckiego i Piotrkowa Trybunalskiego. Pod Tomaszowem Mazowieckim 5-6 IX 1939 walkę toczyła 13 DP (dca płk W.

Historia Niziny Mazowieckiej

Dążenia do uniezależnienia Mazowsza od władzy centralnej zwyciężyły za rządów najwybitniejszego z lokalnych Piastów - Konrada I Mazowieckiego (1187-1247).

Rozbicie dzielnicowe - Podziały polityczne w dzielnicy kujawsko - mazowieckiej

Jeszcze za życia Konrada mazowieckiego, jego dzielnica stanęła wobec najazdów jęćwięskich. Równocześnie książęta Mazowieccy utzrymywali niemal nieprzerwanie przyjazne stosunki z Rusią.