Parafia Wniebowzięcia NMP w Lipnie

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - W POLSCE

oraz obsługiwali parafie erygowaneprzy kościołach klasztornych (przed I rozbiorem prowadzili 3 parafie. Sapiehy objęli czasowo parafie w dekanaciespiskim (Krempachy, Nowa Biała, Trybsz, ŁapszeNiżne, Łapsze Wyżne, Niedzica, Kacwin i Frydman); wycofywalisię z nich stopniowo (ostatnia par.

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

BIAŁE SIOSTRY, misjonarki NMP z Afryki

Zgrom, misyjne zał. 1869 przez kard. Ch.M.A. Lavigerie.

Pierwsze kandydatki przybyły z Francji do Saint-Charles (Algieria),podejmując pracę charytatywno-wychowawczą wśródsierot, ofiar klęsk żywiołowych, zwł. głodu 1867.

Początkowonie mogły ustalić właściwego celu; zgromadzenie przeżywałokryzys...

DRZEWO ŻYCIA

Specyficzna forma -» hierofanii roślinności (-> drzewo), przedstawiająca siłę życiową, płodność, nieśmiertelność oraz cykliczny rozwój nieustannie regenerującej się przyrody.

W d.ż. widziano uosobienie niewyczerpanego źródła mocy stwórczej, przyznawane bogini Wielkiej Matce, czyli najwyższemu...

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

GOSTYNIN

Parafia G. NMP Matki Kości o ł a ) ; przy parafii pracują pasjonistki; p o n a d t o w G. powstał 1506; obecnie liczy 7 parafii: Duninów, G.

GÓRA KALWARIA

Nowa Jerozolima), parafia i o ś r o d e k życia zak. z własnym domem modlitwy,szkolą i cmentarzem, podlegający parafii w Starej Iwicznej;w 2.

GRYFICE

1541); szybko rozwijało się szkolnictwo luterańskie; 1580 założonoszkołę dla dziewcząt, a 1852 gimnazjum; 1594 w dawnymklasztorze franciszkanów urządzono przytułek dla ubogich;pierwsza od czasów reformacji katolicka parafia Najśw. należało 9 parafii: Brojce, Górzyca, 2 w G. jest także parafia prawosł.

HRUBIESZÓW

unickiego,który 1867 liczył 31 parafii; po spaleniu cerkwi WniebowzięciaNMP wzniesiono 1795-1829 w H. znajduje się parafia prawosł. Buhajczuk, Dzieje parafii rzymsko-katolickiej w H.

Sulejów

przy kościele powstała parafia, a budynki klasztorne niszczały.

Łódź - stare miasto

Powodem tego był fakt, że pokrywały się one z świętem powołania parafii Wniebowstąpienia NMP, czyli z odpustem.

Parki Narodowe w Polsce - Ojcowski Park Narodowy

Utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956r. (Dz. U. Nr 4, poz. 22 z późn. zm.) do 1 stycznia 1999 r. w województwie krakowskim - obecnie województwie małopolskim.

Powierzchnia Parku wynosi 2145,62 ha, z czego 385 ha objęto ochroną ścisłą.

Wokół Parku utworzono otulinę o...

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

Lipień

Wygląd: umiarkowanie wydłużone, spłaszczone bocznie ciało z małą głową o zaostrzonym pysku. Małe łuski, 74-96 wzdłuż linii bocznej. Niewielki otwór gębowy sięga nie dalej niż do przedniego brzegu oka. Górna szczęka dłuższa od żuchwy. Obie szczęki uzębione drobnymi zębami. Początek długiej i...

CHEŁMNO

Miasto nad Wisłą przy ujściu Fryby, w woj. toruńskim; średniowieczny układ urbanistyczny w granicy obwarowań XIII-XVI w.; mury obronne z Bramą Grudziądzką ze szczytem renesansowym, z XVI w.; gotycki kościół farny Wniebowzięcia NMP, 1311-33, przebudowany po 1676; pofranciszkański, z XIV w., z...

GNIEZNO

Nazwa Gniez(d)no od gniezdo prasłow. nazwa topograficzna: 'wgłębienie miskowate o gnilnym dnie'. Stolica Polan, mocny gród obronny, zbudowany zapewne pod koniec VIII w., na stromym pagórku wśród jezior, gdzie władać mieli poprzednicy Mieszka I, jego pradziad - Siemowit, dziad - Lestek I, i ojciec -...

WŁADYMIR

Władimir, miasto nad Klaźmą (dopływem Oki) w Ros. FSRR, jedno z najstarszych miast ros., zał. w 1108 przez wielkiego księcia kijowskiego Włodzimierza Monomacha. Jego wnuk, książę Andrzej Bogolubski, uczynił miasto stolicą Rusi Włodzimiersko-Suzdalskiej w 2. poł. XII w., ufortyfikował je i ozdobił...

AGATA Św.

Męczenniczka z 111 w., zm. w Katanii (Sycylia), prawdopodobnie w czasie prześladowania za cesarza rzym. —> Decjusza.

I. Kult — W V w. imię A. włączono do kanonu mszy rzym., ambrozjańskiej i raweńskiej, później także do Litanii do Wszystkich Świętych, co dowodzi, że kult jej istniał już wcześniej...

AGŁONA

Klasztor dominikanów i sanktuarium w Inflantach Pol. koło Dyneburga (Łotwa). W 1700 powstał w lesie klasztor dla chrystianizacji okolicznej ludności; z czasem dokoła klasztoru wyrosło miasteczko, a kościół Wniebowzięcia NMP, posiadający łaskami słynący obraz MB Loretańskiej, pełnił funkcje par. w...