Parafia Wniebowzięcia NMP w Andrzejewie

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - W POLSCE

oraz obsługiwali parafie erygowaneprzy kościołach klasztornych (przed I rozbiorem prowadzili 3 parafie. Sapiehy objęli czasowo parafie w dekanaciespiskim (Krempachy, Nowa Biała, Trybsz, ŁapszeNiżne, Łapsze Wyżne, Niedzica, Kacwin i Frydman); wycofywalisię z nich stopniowo (ostatnia par.

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

BIAŁE SIOSTRY, misjonarki NMP z Afryki

Zgrom, misyjne zał. 1869 przez kard. Ch.M.A. Lavigerie.

Pierwsze kandydatki przybyły z Francji do Saint-Charles (Algieria),podejmując pracę charytatywno-wychowawczą wśródsierot, ofiar klęsk żywiołowych, zwł. głodu 1867.

Początkowonie mogły ustalić właściwego celu; zgromadzenie przeżywałokryzys...

DRZEWO ŻYCIA

Specyficzna forma -» hierofanii roślinności (-> drzewo), przedstawiająca siłę życiową, płodność, nieśmiertelność oraz cykliczny rozwój nieustannie regenerującej się przyrody.

W d.ż. widziano uosobienie niewyczerpanego źródła mocy stwórczej, przyznawane bogini Wielkiej Matce, czyli najwyższemu...

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

GOSTYNIN

Parafia G. NMP Matki Kości o ł a ) ; przy parafii pracują pasjonistki; p o n a d t o w G. powstał 1506; obecnie liczy 7 parafii: Duninów, G.

GÓRA KALWARIA

Nowa Jerozolima), parafia i o ś r o d e k życia zak. z własnym domem modlitwy,szkolą i cmentarzem, podlegający parafii w Starej Iwicznej;w 2.

GRYFICE

1541); szybko rozwijało się szkolnictwo luterańskie; 1580 założonoszkołę dla dziewcząt, a 1852 gimnazjum; 1594 w dawnymklasztorze franciszkanów urządzono przytułek dla ubogich;pierwsza od czasów reformacji katolicka parafia Najśw. należało 9 parafii: Brojce, Górzyca, 2 w G. jest także parafia prawosł.

HRUBIESZÓW

unickiego,który 1867 liczył 31 parafii; po spaleniu cerkwi WniebowzięciaNMP wzniesiono 1795-1829 w H. znajduje się parafia prawosł. Buhajczuk, Dzieje parafii rzymsko-katolickiej w H.

Sulejów

przy kościele powstała parafia, a budynki klasztorne niszczały.

Łódź - stare miasto

Powodem tego był fakt, że pokrywały się one z świętem powołania parafii Wniebowstąpienia NMP, czyli z odpustem.

Parki Narodowe w Polsce - Ojcowski Park Narodowy

Utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956r. (Dz. U. Nr 4, poz. 22 z późn. zm.) do 1 stycznia 1999 r. w województwie krakowskim - obecnie województwie małopolskim.

Powierzchnia Parku wynosi 2145,62 ha, z czego 385 ha objęto ochroną ścisłą.

Wokół Parku utworzono otulinę o...

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

CHEŁMNO

Miasto nad Wisłą przy ujściu Fryby, w woj. toruńskim; średniowieczny układ urbanistyczny w granicy obwarowań XIII-XVI w.; mury obronne z Bramą Grudziądzką ze szczytem renesansowym, z XVI w.; gotycki kościół farny Wniebowzięcia NMP, 1311-33, przebudowany po 1676; pofranciszkański, z XIV w., z...

GNIEZNO

Nazwa Gniez(d)no od gniezdo prasłow. nazwa topograficzna: 'wgłębienie miskowate o gnilnym dnie'. Stolica Polan, mocny gród obronny, zbudowany zapewne pod koniec VIII w., na stromym pagórku wśród jezior, gdzie władać mieli poprzednicy Mieszka I, jego pradziad - Siemowit, dziad - Lestek I, i ojciec -...

WŁADYMIR

Władimir, miasto nad Klaźmą (dopływem Oki) w Ros. FSRR, jedno z najstarszych miast ros., zał. w 1108 przez wielkiego księcia kijowskiego Włodzimierza Monomacha. Jego wnuk, książę Andrzej Bogolubski, uczynił miasto stolicą Rusi Włodzimiersko-Suzdalskiej w 2. poł. XII w., ufortyfikował je i ozdobił...

AGATA Św.

Męczenniczka z 111 w., zm. w Katanii (Sycylia), prawdopodobnie w czasie prześladowania za cesarza rzym. —> Decjusza.

I. Kult — W V w. imię A. włączono do kanonu mszy rzym., ambrozjańskiej i raweńskiej, później także do Litanii do Wszystkich Świętych, co dowodzi, że kult jej istniał już wcześniej...

AGŁONA

Klasztor dominikanów i sanktuarium w Inflantach Pol. koło Dyneburga (Łotwa). W 1700 powstał w lesie klasztor dla chrystianizacji okolicznej ludności; z czasem dokoła klasztoru wyrosło miasteczko, a kościół Wniebowzięcia NMP, posiadający łaskami słynący obraz MB Loretańskiej, pełnił funkcje par. w...

AUTURGICZNE DNI

Ogólnie: dni bez liturgii, ściśle: dni, w których nie odprawia się mszy. Pierwotnie chrześcijanie gromadzili się na sprawowanie eucharystii tylko w niedziele; w Afryce Pn. również w środy i piątki; na Zachodzie od VI w. zaczęto sprawować eucharystię w środy i piątki, nast. także w inne dni powszednie;...