Parafia Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM we Wrześni

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie

Na wzmianki o kościele i parafii natrafiamy dopiero w dokumentach z 1641r. Alfons Groszkowski, drzewo potrzebne do budowy świątyni parafia otrzymała z lasów z dóbr biskupich przypuszczalnie w 1711r.

LEGENDA NA DZIEŃ PRZENIESIENIA RELIKWII ŚW. STANISŁAWA

Rocznicę przeniesienia relikwij św. Stanisława z miejsca pierwotnego ich pochowania [o nim por. nr 3 Dod.] do katedry na Wawelu obchodziła diecezja krakowska dnia 27 września, w przeddzień uroczystości swego głównego patrona, św. Wacława. W którym roku jednak fakt ten nastąpił, tego dokładnie nie...

Początek wojny – Westerplatte

Wojnę rozpoczął 1 września 1939 o godzinie 4.45 atak niemiecki na pozycje polskie rozmieszczone wzdłuż granic, od Morza Bałtyckiego po Karpaty (1600 km). W pierwszym dniu wojny Niemcom nie udało się zniszczyć polskiego lotnictwa, w związku z jego przemieszczeniem na lotniska polowe. Wojna od początku...

FRANCUSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

 

FRANCUSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Najstarszym bodaj śladem franc.-pol. związków lit. jest list biskupa krak. Mateusza do św. Bernarda z Clairvaux (ok. 1147), napisany po łacinie w oryginalnej manierze stylistycznej. Cytat z łac. poematu franc. odnaleziono w Kazaniach świętokrzyskich. W Paryżu...

AKCJA KATOLICKA

W parafiach istniały oddziały, w których działalność prowadzona była przez zastępy i sekcje, zrzeszające członków o wspólnych zainteresowaniach; oddziały w obrębie dekanatów tworzyły okręgi.

ANIOŁ

(gr. angelos, łac. angelus, odpowiednik hebr. male'ak), Istota duchowa, w hierarchii bytów zajmująca miejsce między Bogiem a ludźmi; nazwa a. oznacza nie naturę, lecz funkcję a. jako wysłanników lub posłańców Boga (por. Hbr 1, 14); problematyka a. jest przedmiotem - angelologii.

I. W ST i LITERATURZE...

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

Historię b. kościelnychdzieli się na 3 epoki odpowiadające tradycyjnemu podziałowidziejów Kościoła.

A. OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI — Początek b. kościelnymdały archiwa pierwotnych gmin chrzęść, przechowujące przedewszystkim księgi Pisma Św., akta i spisy męczenników, listybpów oraz dzieła...

BYDGOSZCZ

parafię i dekanat, do którego należą4 parafie (Aleksandrów Kujaw. w Afryce, kultuDucha Świętego i Teresy od Dzieciątka Jezus; ° „TygodnikKościelny Parafii Świętej Trójcy" (1930-39), red.

CHEŁMNO

Kujot, Kto założył parafie w dzisiejszej diecezji chełmińskiej? Nierzwicki, 700 lat parafii chełmińskiej, Grudziądz 1933; A. Tomaszewskiego (1873-80) oraz kalendarze parafialne.

DRZEWO ŻYCIA

Specyficzna forma -» hierofanii roślinności (-> drzewo), przedstawiająca siłę życiową, płodność, nieśmiertelność oraz cykliczny rozwój nieustannie regenerującej się przyrody.

W d.ż. widziano uosobienie niewyczerpanego źródła mocy stwórczej, przyznawane bogini Wielkiej Matce, czyli najwyższemu...

DZIECIĘCE STOWARZYSZENIA RELIGIJNE

Organizacje parafialne 1935-37 (KF 977), Dziecięca Krucjata Trzeiwoict 1958 (KF 977) ; Bractwo Dzieciątka Jezus, Pz 1913 ; Bcringer II80-83 ; J. Jagła, Specyficzne formy duszpasterstwa polonijnego w relacji do duszpasterstwa parafii miejscowych.

HENRYKÓW

Klasztor —» cystersów (II) i parafia w dek.

Żydzi w Europie

Historia Żydów, chodź etnicznie należących do kultury bliskiego wschodu, znacznie bardziej powiązana jest z dziejami Europy. Mimo znacznego wkładu w dzieje Starego Kontynentu, nigdy do końca się nie zasymilowali ani nie zostali zaakceptowani. Nie zmienia to faktu, że bez ich udziału dzieje Europy nie potoczyłyby się tak samo. Poszukiwanie Ojczyzny… Około II w n.e., po dwóch kolejnych powstaniach żydowskich. Rzymianie zdziesiątkowali ludność Żydowską i zlikwidowali ...

MIasteczko Śląskie

Wikariuszem został w parafii św. Była to jego pierwsza samodzielna parafia.

Litwa elegancja dawnych kesów

Litwa to kraj zielonych pagórków, łagodnych wzniesień i równin, strumyków i jezior. Niemen, najdłuższa rzeka Litwy, zbiera wody wielu rzek odprowadzając je do Morza Bałtyckiego, nad którym znajduje się słynne wybrzeże jantarowe Litwy zwane Mierzeją Kurońską. Jest to piaszczyste pasmo wydm porośnięte sosnami, ciągnące się na długości około 100 kilometrów z południowego zachodu w stronę portu morskiego Kłajpedy, zamykając tym samym rozległy obszar Zatoki ...

Kamień pomorski

Miasto powiatowe w zach. części Wybrze­ża Trzebiatowskiego, u wsch. brzegów Zale­wu Kamieńskiego, przy linii kolejowej z Wy­sokiej Kamieńskiej. 9,1 tys. mieszkańców. W IX-XII w. gród Wolinian, który strzegł drogi wodnej na Bałtyk. Od pocz. XII w. do 1186 stolica Pomorza Zachodniego. Od 1176 siedziba...

Czasy Saskie, rewolucja we Francji, powstanie USA

Z chwilą wstąpienia Ludwika XVI (rok 1774) na tron Francji jej gospodarka oraz sytuacja wewnętrzna była doskonale ustabilizowana. Kłopoty zaczęły się już w 1763 roku, gdy Francja utraciła znaczną część swoich posiadłości zamorskich, chociaż fakt ten nie wpłynął zbytnio na jej...

CHAMBERLAIN NEVILLE (1869-1940) - polityk

Premier rządu brytyjskiego w latach 1937-40, zapisał się w historii ja­ko polityk bojaźliwy, ustępującyHitlerowi. Stanowisko premiera rządu brytyj­skiego objął w maju 1937 r. z ra­mienia Partii Konserwatywnej.Przekonany o potędze militarneji gospodarczej Rzeszy, wybrał po­litykę ustępstw...

POLSKA - działania wojenne 1939 r.

Do uderzenia na Polskę Niemcy skoncentrowali na podstawach wyjściowych 37 dywizji piechoty, 6 dywizji pancernych, 4 dywizje lekkie, 4 dywizje piechoty zmotory­zowanej, 1 dywizję górską, 1 bryga­dę kawalerii oraz inne oddziały o sile równej 9 dywizjom piechoty. Łącznie niemieckie wojska lądowe dysponowały...