Parafia Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Trzeszczanach

Parafia Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Trzeszczanach

Parafia Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Trzeszczanach – parafia należąca do dekanatu Grabowiec diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Została utworzona w XV wieku. Mieści się pod numerem 1. Prowadzą ją księża diecezjalni.

Czytaj Dalej

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny.

LEGENDA NA DZIEŃ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Był pewien duchowny, pobożny czciciel Najświętszej Maryi Panny, który usiłował Ją pocieszyć w Jej smutku z powodu pięciu ran Chrystusa i codziennie powtarza] te słowa: Ciesz się, Boża Rodzicielko, Dziewico Niepokalana, ciesz się, ponieważ otrzymałaś radość wielką od anioła, ciesz się, która poczęłaś i urodziłaś światłość wiekuistej jasności, ciesz się, Matko, ciesz się, święta Boża Rodzicielko!

GOLASOWICE

Maron, Rozwój sieci parafialnej wdiecezji katowickiej aż do końca XV wieku, SSHT 2(1969) 132-133; Dekret erekcji parafii przy kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w G.

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski. Kult Maryi jako szczególnej Opiekunki Królestwa i KoronyPolskiej datuje się co najmniej od Ślubów Jana Kazimierza (1 kwietnia 1656).

Błogosławiona Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej. Elżbieta Catez urodziła się 18 lipca 1880 r. w Avor niedalekoBourges, gdzie stacjonował oddział, w którym jej ojciec był kapitanem. Kiedy miała 7 lat, zmarł jej ojciec.Matka wychowywała ją dość surowo. O jej życiu zadecydowały fakty związane z...

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

BOŻE NARODZENIE

symbolizowały onepotrójne narodziny Chrystusa: odwieczne rodzenie Syna Bożegow Trójcy Świętej, narodzenie w ciele ludzkim z MaryiDziewicy oraz narodzenie mist, w duszach wiernych.

CÓRKI NAJCZYSTSZEGO SERCA MARYI, Congregatio Sororum Filiaran. Purissimi Cordis Beatae Mariae Virginis (CSM), sercanki

Bar, Zgromadzenie Sióstr Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny, PK 4(1961) 471-472; K. Zakrzewska, Historia Zgromadzenia Córek Serca Maryi I-II, Nowe Miasto 1968 (mpsArZgrom.

DRAMAT LITURGICZNY

wątek Daniela i młodzieńców w piecu ognistym, zwiastowania i narodzenia Chrystusa, obmywania nóg apostołom, zaparcia się i żalów Piotra Apostoła, panien mądrych i głupich, sądu ostatecznego; udział w inscenizacjach brali kapłani i diacy (->- diak); nie rozbudowywano ich w dramatyzacje teatralnie samodzielne.

GRUTA

, przedstawiającą MB siedzącą na niskim, oprofilowanymtronie i trzymającą na lewym kolanie błogosławiąceDzieciątko, z jabłkiem w lewej ręce; w parafii G. Kamiński, Dzieje parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w C, Lb 1987 (mpsBKUL); Łoziński II 1, 408.

Boże Narodzenie

To trzykrotne sprawowanie Eucharystii odbywa się w tym dniu na wspomnienie potrójnych narodzin Syna Bożego: przed wiekami w Boskim łonie Ojca Niebieskiego, w czasie z dziewiczego łona Najświętszej Maryi Panny oraz w sercu człowieka wierzącego.

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Obchodzone 8 grudnia zachodnie święto upamiętnia-jące fakt, że na podstawie jedynego w swoim rodzaju przywileju i ze względu na zasługi swego Syna Maryja z Nazaretu była wolna od jakiegokolwiek grzechu, nawet od grzechu pierworodnego, i to od samego swego poczęcia (zob.

Przygotowanie do Bożego Narodzenia

“zwiastowanie”); Syryjczycy zachodni tym samym wyrazem oznaczaj ą okres sześciu niedziel przed Bożym Narodzeniem. Wszyscy Syryjczycy obchodzą w tym okresie uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i narodzin św.

Trójca immanentna

Absolutna tajemnica trzech Osób Boskich w ich odwiecznym życiu. Dzięki “ekonomii” (lub dziejom) zbawienia, rozpoczętej w Starym Testamencie, a dopełnionej w Nowym Testamencie przez wcielenie Syna Bożego i zesłanie Ducha Świętego objawił się nam Bóg w Trójcy Świętej Jedyny.

W ten sposób od Troistości...

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Podczas gdy Chrystus własną mo-cą “wstąpił do nieba”, Najświętsza Maryja Panna mocą Bożą została “wzięta do nieba”. “zaśnięcie”) Najświętszej Maryi Panny.

Bazylika Mariacka w Gdańsku.

Najświętszej Maryi Panny w latach 1243 – 1308 był drewniany kościół pod tym samym wezwaniem. NIEKOŃCZĄCA SIĘ BUDOWA Prace budowlane przy wznoszeniu gdańskiego kościoła Najświętszej Maryi Panny prowadzono w trzech etapach przez 159 lat, od marca r.

W Gminie Narol

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, murowany z 1790 roku z dzwonnicą murowaną z XIX wieku, kapliczką oraz tablicą wmurowaną w okalający kościół mur z ciekawym wierszowanym epitafium, -Mauzoleum Puzynów z 1881 roku usytuowane na cmentarzu komunalnym, -Kapliczka przydrożna i figurką świętego Nepomucena z II połowy XVIII wieku, znajdująca się przy ulicy Warszawskiej w kierunku Bełżca, -Kapliczka dworska murowana z l połowy XIX wieku p.

LEGENDA NA DZIEŃ NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Jakub de Voragine uzupełnił tę tradycyjną legendę rozważaniami na temat samego święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i jego oktawy- oraz dłuższym szeregiem cudów, które, jak zwykle cuda Maryjne u niego, są pełne wdzięku i dlatego przytoczy-liśmy je w przekładzie.

LEGENDA NA DZIEŃ PRZENIESIENIA RELIKWII ŚW. STANISŁAWA

Franciszka, ustalając termin na dzień narodzenia Najświętszej Maryi Panny [32], co spotkało się z ogólną aprobatą. Skoro więc nadszedł dzień narodzenia Matki Boskiej, tak ogólne nastało wesele i taka radość nadprzyrodzona, jakiej nie pamiętano przy żadnej z kanonizacji dokonanych przez Rzym w naszych czasach.

Maryja, Matka Jezusa w literaturze

Wśród hałasu towarzyszącemu obronie klasztoru, trudno dosłyszeć było jakąkolwiek komendę, rozbrzmiewały jednak suplikacje, śpiewane w kościele, świadczy to o pobożności Polaków oraz ich oddaniu się pod opiekę Najświętszej Maryi Panny. Kult Maryi związany jest nierozłącznie z przyozdobieniem wizerunku Maryi i Dzieciątka kosztownymi wotami.