Parafia Świętych Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim

Parafia Świętych Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim

Parafia Świętych Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim – parafia rzymskokatolicka w dekanacie aleksandrowskim archidiecezji łódzkiej. Erygowana prawdopodobnie w 1818 przez biskupa warszawskiego Franciszka Malczewskiego. Od początku istnienia należała do archidiecezji warszawskiej jako parafia dekanatu zgierskiego. W 1865 r. został on zniesiony carskim ukazem, a parafia trafiła...

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, Fabryczny, Łęczycki

Par. w w dek. zachodniołódzkim w diec. łódzkiej (od 1920). Osada rękodzielnicza powstała 1815, prawa miejskie 1822-70 i od 1924; kościół par. św. Rafała zbudowano 1816-18 w archidiec. warsz.;

w 1. ćwierci XIX w. zbudowano dla Niemców kościół luterań-ski, w stylu klasycystycznym, obecnie filialny św...

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

Cechy fizyczno - geograficzne regionu łódzkiego

Region łódzki leży w Polsce centralnej. Geometryczny środek Polski przypada na południowe krańce Piątku. Obszar regionu łódzkiego leży pomiędzy 50°47'a 52°23'szer. geogr. północnej oraz pomiędzy 18°05' a 20°39' dług. geogr. wsch.

Na południe od strefy w której leży nasze województwo rozciąga się...

Okręgi przemysłowe Polski

Okregami przemyslowymi nazywamy w geografii gospodarczej obszary koncentracji przemyslu. Charakterystyka i ocena okregu przemyslowego zalezy od przyjetych kryteriow. Do najwazniejszych kryteriow naleza tu: stopien koncentracji lub rozproszenia bazy surowcowej i energetycznej, transportu i lacznosci oraz wielkosc...

Położenie geograficzne regionu łódzkiego w Polsce i Łodzi w regionie

Dzisiejszy obraz Łodzi jest skutkiem działań licznych procesów gospodarczych i społecznych w określonym środowisku przyrodniczym podczas wielu lat. Szczególnie ważnym okresem był XIX i XX wiek. Wtedy drastycznym przemianom uległa szata roślinna, świat zwierzęcy, czego konsekwencjami była zmiana...

UNIWERSYTET ŁÓDZKI (UŁ)

UNIWERSYTET ŁÓDZKI (UŁ), uczelnia powst. 1945 jako kontynuacja i rozwinięcie istniejącego od 1928 oddziału Wolnej Wszechnicy Pol. w Warszawie, w celu zaspokojenia wieloletnich potrzeb i aspiracji największego miasta robotn. i sąsiednich regionów. Organizatorami UŁ byli gł. pracownicy Wszechnicy z T...

WYDAWNICTWO ŁÓDZKIE (WŁ)

WYDAWNICTWO ŁÓDZKIE (WŁ), wydawnictwo powstało 1957 w powiązaniu ze spółdzielnią introligatorską i poligraficzną „Poziom"; 1960 przekształcone w przedsiębiorstwo państwowe. Obejmuje współcz. literaturę piękną, społ.-polit., nauk. i populamonauk., ze szczególnym uwzględnieniem problematyki i...

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH, hagiografia

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH, hagiografia, nurt piśmiennictwa popularny w średniow. Europie od IV/V w., przygasły w dobie odrodzenia i ożywiony ponownie w związku z potrydenckim ruchem —> kontrreformacji. Średniow. łaciński ż.ś. składał się zazwyczaj z 3 części: opisu życia świętego (vita), jego...

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH starego i nowego Zakonu, dzieło hagiograficzne P. Skargi

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH starego i nowego Zakonu, dzieło hagiograficzne P. Skargi, wyd. w Wilnie 1579. Zawiera życiorysy świętych Kościoła kat., ułożone w porządku kalendarzowym. W dużym stopniu jest to kompilacja z prac średniow. i współcz. historyków kośc. oraz ksiąg ojców Kościoła. Dzieło Skargi...

AUSTRALIA

wspólnoty: najliczniejsza Greek Orthodox Church, abpstwo Australii i Nowej Zelandii z rezydencją w Sydney, z 50 parafiami i ok. i Nowego Jorku, posiada własnego bpa z rezydencją w Brisbane, 24 parafie i 60 000 wyznawców (1966).

BĘDKÓW

Parafia w dekanacie kurowickim w diecezji łódzkiej.

BLEDZEW

Opactwo cystersów oraz parafia w dekanaciepszczewskim w diecezji gorzowskiej. 1663)parafii B.

BOBOWA

Parafia i dekanat w diecezji tarnowskiej. Wszystkich Świętych,a przed 1412 założono szkołę parafialną. należy 11 parafii (B.

BOGUSZOWICE

Parafia w dekanacie żorskim w diecezjikatowickiej. Parafia w B.

BRANIEWO

Łazarza;w parafii działało 8 bractw kościelnych. istniał już przed 1480 i należy do najstarszych naWarmii; ma 10 parafii (Błudowo, 2 w B. Parafia prawosł.

BRZESKA DIECEZJA

liczyła 802 parafie, 36 klasztorów męskich, 5 żeńskich,930 kapłanów diec, 358 zakonników, 36 zakonnic i 748 513wiernych (bez dzieci); 1825 — 22 dekanaty, 549 parafii, 675 kapłanówdiec, 21 klasztorów męskich, 3 żeńskie, 159 zakonników,17 zakonnic i 542 614 wiernych (bez dzieci); 1834 — 770parafii, 37 filii, 325 kaplic, 1050 księży diec, 21 klasztorów męskichi 206 zakonników, 7 żeńskich i 44 ...

BRZESKO SZCZECIŃSKIE

Parafia w dekanacie pyrzyckimw diecezji szczecińsko-kamieńskiej (od 1972). ; przed 1945 na terenie dzisiejszej parafii B.   Archiwum parafialne w B.

BYTÓW

Parafia i dekanat w diecezji koszalińsko-kolobrzeskiej(od 1972). powstały 1639 ma 12 parafii (Borzytuchom, Budowo,B.

CARITAS

KomisjaEpiskopatu Polski do Spraw Charytatywnych powołała1950 Krajowy Sekretariat do Spraw Miłosierdzia w celu stymulowaniadziałalności charytatywnej w diecezjach i parafiach,popularyzacji idei oraz metod duszpasterstwa charytatywnegoi organizowania akcji charytatywnych w skali ogólnopolskiej. w parafii, Pz 1936; C. w parafii, Caritas 1 (1945) z.