Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście

Czytaj Dalej

Łódź - stare miasto

Na terenie łódzkim biegł on jedynie przez trzy elementy traktu piotrkowskiego: groblę, most na Łódce, Jasieni koło karczmy przy siedlisku wsi Wólka - ta trasa wyznaczyła obecny kierunek ulicy Piotrkowskiej.

ZE STAREGO MIASTA. Seria I. Typy z zaułków, tomik poezji A. Oppmana

ZE STAREGO MIASTA. 1902 tomik Stare Miasto.

Rynek Starego Miasta w Lublinie

Budynek dawnego Trybunału Koronnego (ok. poł. XVI w., przebudowany w 1781 wg projektu Dominika Merliniego). Kamienice: Konopniców (ok. 1597-1614) z maniery-styczną dekoracją z warsztatu Santi Guc-ciego; Lubomelskich (przed 1540) z ren­esansową polichromią w tzw. winiarni. Teatr Stary (1822, wg projektu...

Rynek Starego Miasta w Warszawie

, w drukarni Piotra Dufoura tłoczono pierwsze w War­szawie codzienne pismo, „Gazetę Rzą­dową". Narożna kamienica (nr 2) zwana „Klasztorkiem" (od zakonu Jezuitów) ozdobiona jest medalio­nem z podobizną Piotra Skargi.

„MIASTO – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Chociaż sąsiedzi stanęli w obronie Mendla i jego wnuczka, a rana chłopca nie oka–zała się groźna, w starym Żydzie „umarło serce” do tego miasta.

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

 

Często, żyjąc w swoim własnym świecie, nie zdajemy sobie sprawy z okrucieństwa jakie panuje w...

Motyw miasta

Wkrótce pojawia się przed domem starego Żyda uliczna zgraja i zaczyna obrzucać kamieniami zakład, przypadkowo trafiając w głowę wnuczka – Jakuba. Chociaż sąsiedzi stanęli w obronie Mendla i jego wnuczka, a rana chłopca nie okazała się groźna, w starym Żydzie „umarło serce” do tego miasta.

Miasto – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Wkrótce pojawia się przed domem starego Żyda uliczna zgraja i zaczyna obrzucać kamieniami zakład, przypadkowo trafiając w głowę wnuczka – Jakuba. Chociaż sąsiedzi stanęli w obronie Mendla i jego wnuczka, a rana chłopca nie okazała się groźna, w starym Żydzie „umarło serce” do tego miasta.

COMPIEGNE - miasto

Niewielkie miasto nad rzeką Oisne we Francji zajęte 9 czerwca 1940 r. przez wojska niemieckie. 22 czerw­ca o godz. 18.32 w wagonie,w którym 22 lata wcześniej (11 li­stopada 1918 r.) Niemcy podpisali rozejm kończący I wojnę światową, przedstawiciel dowództwa pokona­nych wojsk francuskich gen. Char­les...

HIROSZIMA - miasto i port

Miasto w Japonii (ok. 250 tys. mie­szkańców w 1945 r.), na które6 września 1945 r. amerykański sa­molot zrzucił bombę *atomową.Decyzję o zbombardowaniu nukle­arnym jednego z japońskich miastpodjął prezydent Harry *Trumanw kwietniu 1945 r. Specjaliści woj­skowi, uwzględniając warunki tere­nowe, sposób...

MIMOYECQUES - miasto

Miejscowość w północnej Francji, w rejonie której na początku 1943 r. Niemcy rozpoczęli budowę gigan­tycznej wyrzutni pocisków *V-3.

NAGASAKI - miasto

Miasto i port na wyspie Kiusiu 9 sierpnia 1945 r. stały się celem dru­giego amerykańskiego ataku nukle­arnego (pierwszym była *Hiroszima 6 sierpnia 1945 r.). Samolot bombo­wy *B-29 o nazwie „Bock's Car" pi­lotowany przez mjr. Charlesa Swee-neya zrzucił bombę *atomową (plu­tonową) nazwaną „Fat Man", o mocy...

TREŚCI, ICH UKŁAD, CECHY TYPOWE STAREGO TESTAMENTU

Księgi Starego Testamentu powstawały przez ponad 100 lat (XIII w. Księgi Starego Testamentu napisane były w języku hebrajskim, aramejskim i greckim.

„LALKA” - STARY SUBIEKT JAKO NARRATOR - ZNACZENIE PAMIĘTNIKA RZECKIEGO

Pamiętnik Rzeckiego to wzruszająca, chaotyczna gadanina starego subiekta, który opowiada o wszystkim co przeżył i przeżywa, wzbogacając to własnymi refleksjami.

„Człowiek nie może żyć bez miłości” – rozwiń myśl Jana Pawła II na podstawie literatury i własnych przemyśleń.

 Cóż to jest miłość? Definicji może być wiele i każdy to uczucie rozumie inaczej. Jest to coś więcej niż szacunek, podziw czy namiętność, coś, co pozwala dzielić uczucia drugiej osoby – jej radość, smutek, rozkosz czy rozpacz. Potrzeba miłości tkwi głęboko w każdym z nas. Gdy jesteśmy...

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Często, żyjąc w swoim własnym świecie, nie zdajemy sobie sprawy z okrucieństwa jakie panuje w otaczającym nas świecie. Często również nie uświadamiamy sobie również, że jest ono obecne w ludzkim życiu od samego początku. Nasila się ono szczególnie w okresach wojen, których w XX w...

TRZY PŁASZCZYZNY „DOKTORA PIOTRA”

  Obu łączy wielka miłość, która sprawia, że Piotr wraca do kraju mimo korzystnych propozycji. Piotr to prekursor nowego systemu wartości, nowego sposobu spojrzenia na świat.

„Miasto przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Urbanizacja, industrializacja, postęp i spychany na margines społeczny w „starym” układzie społecznym proletariat miał doprowadzić do powstania nowego, lepszego świata.

„Miasto przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansarozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Wkrótce pojawia się przed domem starego Żyda uliczna zgraja i zaczyna obrzucać kamieniami zakład, przypadkowo trafiając w głowę wnuczka Jakuba. Chociaż sąsiedzi stanęli w obronie Mendla i jego wnuczka, a rana chłopca nie okazała się groźna, w starym Żydzie „umarło serce” do tego miasta.