Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście – rzymskokatolicka parafia we wsi Stare Miasto, należąca do diecezji włocławskiej dekanat koniński I.

Czytaj Dalej

LEGENDA NA DZIEŃ ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY

Wszystko to są zatem rysy bardzo stare, niektóre - jak anegdota o Ceryntie i o modłach poprzedzających spisanie Ewangelii - może nawet autentyczne, oparte na realnych i znanych skądinąd faktach.

Funkcje gospodarcze, wojskowe, kulturalne średniowiecznych miast - powstawanie miast

Otaczano je stopniowo murami, wyposażano w ratusze i liczne kościoły parafialne czy klasztorne, te ostatnie przede wszystkim zakonów żebrzących.

ZE STAREGO MIASTA. Seria I. Typy z zaułków, tomik poezji A. Oppmana

ZE STAREGO MIASTA. 1902 tomik Stare Miasto.

Miasto

Teksty adwentowe, zwłaszcza Drugiej Niedzieli, mówią o Jerozolimie Starego Przymierza, ale rozumieją przez nią Kościół nowotestamentowy przepełniony tęsknotą za przyjściem Pana.

Motyw miasta

Wkrótce pojawia się przed domem starego Żyda uliczna zgraja i zaczyna obrzucać kamieniami zakład, przypadkowo trafiając w głowę wnuczka – Jakuba. Chociaż sąsiedzi stanęli w obronie Mendla i jego wnuczka, a rana chłopca nie okazała się groźna, w starym Żydzie „umarło serce” do tego miasta.

Motyw miasto

Wkrótce pojawia się przed domem starego Żyda uliczna zgraja i zaczyna obrzucać kamieniami zakład, przypadkowo trafiając w głowę wnuczka – Jakuba. Chociaż sąsiedzi stanęli w obronie Mendla i jego wnuczka, a rana chłopca nie okazała się groźna, w starym Żydzie „umarło serce” do tego miasta.

STRUKTURY PRZESTRZENNE WEWNĄTRZ MIAST: CENTRA I INNE STREFY. TYPY PRZESTRZENI MIEJSKICH WG. CASTELSA

CASTELLS - zamiast urbanizacji używa pojęcia "społeczne wytwarzanie przestrzeni"

Cechy ośrodka miejskiego, które wskazują na jego społeczną strukturę:

1. prestiżowo-funkcjonalne zróżnicowanie architektury - może być ono silne, lub słabe, paro- lub wielostopniowe, oparte na licznych elementach...

Warszawa od XVI do XVIII wieku. Miasto prowincjonalne czy stolica nowoczesnego państwa?

Franciszek Bieliński powołał Komisję Brukową, która gruntownie oczyściła miasto ze śmieci i błota oraz pozbyła się z ulic starego, zniszczonego bruku, wybrukowała ważniejsze warszawskie ulice, zbudowała kanały burzowe i ściekowe, postawiła mosty na małych stołecznych rzeczkach.

Kopenhaga

Innym ciekawym miejscem jest Stroget - pięć zamienionych w deptaki ulic handlowych między Radhuspladsen (rynkiem) a Kongens Nytory (pla­cem Królewskim) w pobliżu starego portu. Na północ od starego miasta leży Frederikstad.

Rzym

Piotra (Piazza San Pietro). Piotra, najznamienitszej zacho­wanej w Rzymie perły architektury. Piotra.

AKKA

Jako stare miasto kananejskie wspomniane jest w spisie 119 miast zdobytych 1478 prz. , w tym 31 600 katolików, 18 parafii, 20 ośrodków duszpast.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. (akta wizytacyjne wielu parafii obecnej diecezji włocł.

Historia gospodarcza miasta Łódź od początku powstania do 1989r.

W latach 1824-1827 został wytyczony kolejny ośrodek nazwany „Łódka”, który umiejscowiony był wzdłuż osi, która stanowiła ulicy Piotrkowskiej. Co wysunęło nasze miasto na prowadzenie przed takie potęgi historyczne jak Kalisz i Piotrków Trybunalski.

Traktat o herbach miast polskich

Paweł Piotr Błasiak MSF Wielki Klincz 2005-12-25

Zamek w Oświęcimiu

Na starych zdjęciach można rozpoznać kościół pw. Wniebowzięcia NMP - najstarszy kościół parafialny w Oświęcimiu oraz kościół i klasztor księży salezjanów, wcześniej należący do zakonu dominikanów, sprowadzonych przez pierwszego księcia oświęcimskiego Władysława i jego żonę Eufrozynę.

Motyw miasto w literaturze

Hłas~o "Ósmy dzieńtygodnia" - Brzydka, brudna,tandetna Warszawa latpięćdziesiątych, gdzie nie mamieszkań (Piotr) lub są onenieludzko ciasne, a i tak trzebabrać sublokatorów (rodzinaAgnieszki) i nie ma miejsca naprawdziwe uczucia, bo je zabijawulgarna, prymitywnarzeczywistość.

Credo Pawła VI

Piotra 30 czerwca 1968 roku złożył publicznie wyznanie wiary katolickiej, ogłoszone następnie jakoCredo Pawła VI, a w Polsce przez biskupów dostarczone wszystkim kapłanom.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH SZYMONA I JUDY APOSTOŁÓW

Jest to podanie stare, bo zanotowane już istotnie przez Euzebiusza w Historii kościelnej [I 13], który twierdzi, że syryjski oryginał« tej korespondencji przechowywano za jego czasów w archiwach królewskich w Edessie.

Miasto – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Wkrótce pojawia się przed domem starego Żyda uliczna zgraja i zaczyna obrzucać kamieniami zakład, przypadkowo trafiając w głowę wnuczka – Jakuba. Chociaż sąsiedzi stanęli w obronie Mendla i jego wnuczka, a rana chłopca nie okazała się groźna, w starym Żydzie „umarło serce” do tego miasta.