Parafia Świętych Aniołów Stróżów w Poznaniu

Parafia Świętych Aniołów Stróżów w Poznaniu

Parafia Świętych Aniołów Stróżów w Poznaniu – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji poznańskiej w dekanacie Poznań-Winogrady w Poznaniu na Osiedlu Kosmonautów. Erygowana w 1991 roku. Serwis archidiecezji poznańskiej (pol.). [dostęp 5 marca 2010].

Czytaj Dalej

ANIOŁ STRÓŻ

Anioł, którego - wg nauki kat. - Bóg daje człowiekowi za pomocnika tak w sprawach zbawienia, jak i w innych dziedzinach jego życia.

I. W TEOLOGII — Opieka a.s. rozpoczyna się w chwili narodzenia człowieka, a kończy w momencie śmierci.

Pismo św. nie zawiera wyraźnego stwierdzenia, czy każdy człowiek ma...

Aniołowie stróżowie

Rozumne i niematerialne duchy, którym Bóg wyznaczył zadanie otoczenia troską ludzi (zob. Mt 18, 10; Dz 12, 15). W Starym Testamencie aniołowie opiekują się jednostkami (Tb 5, 1-12,21; Ps 91, 11-12), małymi grupami narodu (Dn 3, 24-28), a nawet całymi narodami (Dn 10, 13-21).

Zob. aniołowie.

Literatura pozwala możliwie najdokładniej poznać ten świat, zrozumieć i wyrazić...

Oprócz prądów w literaturze trzymających się hasła "sztuka dla sztuki" istniały zawsze gatunki spełniające bardziej utylitarne funkcje. Sztuka nie może być wyobcowana, oderwana od rzeczywistości, sztuka bez człowieka i nie dla człowieka jest nieludzka i niepotrzebna. Literatura chyba najpełniej...

Literatura pozwala mozliwie najdokladniej poznac ten swiat, zrozumiec i wyrazic...

Oprócz pradów w literaturze trzymajacych sie hasla "sztuka dla sztuki"istnialy zawsze gatunki spelniajace bardziej utylitarne funkcje. Sztuka nie moze byc wyobcowana, oderwana od rzeczywistosci, sztuka bez czlowieka i nie dla czlowieka jest nieludzka i niepotrzebna. Literatura chyba najpelniej wyraza...

Poznanie społeczne

Schematy to struktury poznawcze, które organizują informację według pewnych tematów.

Epistemologia (gnoseologia, teoria poznania)

Usiłuje ona sformułować odpowiedź na pytania: czym jest poznanie, jaka jest jego geneza, jakie są jego warunki, czym jest podmiot, przedmiot i akt poznania, czy istnieją granice poznania.

Istnienie, natura i posłannictwo aniołów

Jest wnioskiem teologicznie pewnym, że aniołowie zdolnościami poznawczymi przewyższają ludzi, jednakże nie mają umiejętności przenikania tajników związanych z wolną wolą istot rozumnych (secreta cordium), ani nie mogą pewnie przewidywać czynów wypływających z wolnej woli.

O aniołach upadłych

Wszystkie religie przyjmują obok aniołów jako duchów dobrych istnienie duchów złych, zwanych aniołami upadłymi. Bytowo są to takie same istoty duchowe i personalne, tylko, że moralnie złe, antyboskie, perwersyjne. Przyjmuje się, że na początku wszyscy aniołowie zostali poddani próbie moralnej przez...

Poezja filozoficzna - Poznanie jako pragnienie

Zakoń-czenie W chmur odbiciu nie pozostawia wątpliwości, to świat poznaje („sprawdza”, powiadaLeśmian) sam siebie: Świat się sprawdza w jeziorze.

Władysław Broniewski - Wiersze o wczesnej wiośnie pisane późną jesienią

Żyję sobie, jestem poetą,

diabli komu do tego.

Łażę,

depczę warszawski beton,

piszę wiersze – z niczego.

W oficynie na Mokotowiemieszkam,

płacę komorne,patrzę na chmury wieczorne:miedź stopiona z ołowiem.

Hoduję radość zamarłąw ciasnych szczelinach bytu,

aż przyjdzie wiosna – spazmem za...

Walory ideowe i artystyczne poezji Kazimierza Przerwy Tetmajera (dekadentyzm, końca wieku , impresjonizm ,,Melodi mgieł nocnych" , impresjonizm i symbolizm ,,Na Anioł Pański’’.Fascynacja religią wschodu ,,Hymn do Nirwany’’

,, Koniec wieku ‘’ - utwór dekadencki. Dekadenci głosili konieczność pogodzenia się z losem, cierpieniem i tragedią. Mieli poczucie zbliżającej się katastrofy. (K P. Tetmajer ) wiersz pod pewnym względem przypomina wiersze - manifesty pokolenia tj., ,Oda do młodości ‘’ A. Mickiewicz czy, , Do Młodych ‘’...

"Czucie i wiara" jako zasada romantycznego poznania. Ballada "Romantyczność" A. Mickiewicza manifestem poezji romantycznej

Tak więc Mickiewicz opowiada się wyraźnie za romantyczną zasadą poznania świata. Przede wszystkim pogląd, wynoszący doznania związane ze światem ducha nad poznanie naukowe.

Co to jest opinia publiczna i czy można ją poznać? (?)

Opinia publiczna – podmiotem są wszyscy. Przedmiotem jest temat, którego opinia dotyczy. To pojęcie węższe niż opinia społeczna.

2 kwestie, których musi dotyczyć opinia publiczna:

- państwo

- polityka

Przeciwieństwem opinii jest wiedza, która jest prawdziwa, bo opiera się na prawdzie. (Opinia jest to...

Późna dorosłość: szanse rozwoju

Ostatni okres życia trwający około 40 lat bywa określany jako późna dorosłość, wiek podeszły, wiek senioralny czy także jeszcze po prostu jako starość. Wydawałoby się, w porównaniu z okresem dzieciństwa i dorastania, iż jest to czas spokoju, stabilności, korzystania z osiągnięć poprzednich faz...

Późna dorosłość: szanse rozwoju - Specyfika późnej dorosłości

Mowa tutaj o wieku, umownie rzecz biorąc, po ok. 60 roku życia. Mimo tak formalnie postawionej granicy przechodzenie do ostatniej fazy życia, zwanej także starością i związanej z procesami biologicznego starzenia się pozostaje, oczywiście, kwestią indywidualną. Gdy w 1982 roku powoływano Zgromadzenie na...

Późna dorosłość: szanse rozwoju - Czcigodny starzec czy dziarski staruszek?

Za tak dwoiście sformułowaną nazwą dla ostatniej epoki życia kryją się dwa systemy wartości i społecznego postrzegania starości: pierwszy, związany z rolą mędrca, mentora, doświadczonego życiem i przyjmującego zdystansowaną pozycję wobec kolejnych pokoleń służąc im radą, drugi, w którym skojarzenia kierują się raczej ku stylowi życia osób w wieku podeszłym, kiedy to korzystając ze zdobyczy medycyny i technologii, przedłużają oni swoją ...

Późna dorosłość: szanse rozwoju - Utrata jako szansa zyskania czegoś nowego

Mimo wszystko jednak schyłkowy okres życia to czas postępujących utrat i konieczności przystosowania się do nich: zmniejszających się sił fizycznych i zdrowia, przejścia na emeryturę, śmierci współmałżonka, pogorszenia warunków ekonomicznych, utraty samodzielności (Kielar-Turska, 2000, s. 324) i...

Późna dorosłość: szanse rozwoju - Integralność – nowe wyzwanie rozwojowe

Zatem jedna ze stron kryzysu późnej dorosłości to dążenie do osiągnięcia integralności – a więc poczucia, iż własne życie miało sens, jako coś, co się stać musiało, jest to zarazem utwierdzeniem się w naturalnej skłonności do odszukiwania porządku i sensu w tym, co się dzieje (Erikson, 1997...

Późna dorosłość: szanse rozwoju - Wspomaganie rozwoju poczucia integralności

Przed osobami w podeszłym wieku stoi trudne zadanie redefinicji sensu i rodzaju dotychczasowych kontaktów społecznych:

począwszy od starzejących się i umierających rodziców i współmałżonków,

poprzez przyjęcie nowych ról (np. babci i dziadka),

aż do nowego zaangażowania się w życie...