Parafia Świętej Trójcy w Lipsku

Parafia Świętej Trójcy w Lipsku

Parafia rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Lipsku - Jedna z 10 parafii dekanatu lipskiego. Lipsko to miasto lokowane w drugiej połowie XVI w. przez Mikołaja Oleśnickiego, co potwierdził Zygmunt Stary lub w 1613. W tym czasie stanowiło własność Krępskich, Wolskich, Gostomskich, w XVII w. Oleśnickich i Denhoffów, a w XVIII w. Sanguszków i Kochanowskich. W 1868 utraciło prawa miejskie, a...

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

Nie-Boska komedia

Krasiński opatrzył „Nie-Boską komedię” podwójnym mottem. Pierwsze, anonimowe zdanie odnosi się do bohatera zbiorowego i stanowi historiozoficzny komentarz do przedstawionych w utworze dziejów zmagań dwóch przeciwstawnych obozów społecznych: Do błędów, nagromadzonych przez przodków, dodali to, czego me...

Wojna Święta w Średniowieczu

Wiek XI w Europie, obok rywalizacji papiestwa (papieżem Grzegorz VII) z cesarstwem (cesarzem Henryk IV) o zwierzchnictwo w świecie chrześcijańskim, zapoczątkował jeszcze jeden proces, który przeszedł do historii pod nazwą krucjat, czyli wypraw krzyżowych.

W jakim celu podejmowano krucjaty?

Przyczyny...

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

BIZANTYJSKA SZTUKA SAKRALNA - W POLSCE

B.sz.s. upowszechniła się w wyniku:

° importudzieł artyst., a także działalności twórców wykonującychje na miejscu, co dotyczy przede wszystkim zespołu bizantyjsko--ruskich malowideł ściennych, wprowadzonych do kościołówkat. w epoce Władysława Jagiełły;

° wzajemnego oddziaływaniana siebie obu...

BRAHIŁÓW, Braiłów

Parafia w dekanacie Winnica wdiecezji kamienieckiej (Ukraińska SRR). w parafii sprawowali w dalszym ciągutrynitarze; po utworzeniu guberni bracławskiej ze stolicą w Winnicyw klasztorze trynitarskim funkcjonowała 1795-99 wydziałowaszkoła Winnicka.

CHICAGO

Parafie pol. parafia niezależna powstała w Ch. ; po jego śmierci (1907) parafia połączyła się z Polskim Nar. 7 parafii i ok.

ERIE

, w tym 216 190 katolików, 160 parafii, 275 księży diec. parafii. Paryski, Historia założenia drugiej polskiej parafii Świętej Trójcy w E.

GIDLE

Pierwsze informacje o parafii we wsi G. ; 1398 parafia G. Zdzitowieckiego, od 1975 obejmuje 9parafii: Borzykowa, Cielętniki^ Ciężkowice, G.

GNIEZNO

Józef Prądzyński), 1933-39 „WiadomościParafialne Parafii F a r n e j " (red. należy 15 parafii, w tym 9 w G.

GRUDOWICZ STANISŁAW COr

ur. 8 V 1611 prawdopodobniewe wsch. rejonach Polski, zm. 19 XI 1684 w Gostyniu,założyciel kongr. Oratorium św. Filipa Neri w Polsce (—>filipini).

Pochodził z rodziny szlacheckiej, której nazwiska nie ujawnił,przyjmując pseudonim G.; po śmierci matki (1621) zostałoddany na dwór Zygmunta III Wazy i był...

Zabytki - kościół Świętej Trójcy w Będzinie

Pierwsza upamiętnia Śluby Narodu Polskiego składane w parafiach 5 maja 1957 r. Gzichowa i dobroczyńcy będzińskiej parafii. W głębi został namalowany będziński kościół parafialny, tak jak wyglądał przed rozbudową.

Rewolucja w literaturze

Zygmunt Krasiński „Nie Boska komedia”

W części III NieBoskiej komedii oraz we fragmentach wstępu do niej Zygmunt Krasiński dokładnie scharakteryzował rewolucjonistów oczekujących na decydującą rozprawę z arystokracją, która schroniła się w Okopach Świętej Trójcy. We fragmencie czwartym i ósmym...

Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich ?

Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich ?

Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W utworach powstałych po utracie przez Polskę niepodległości można...

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

 

Od zarania swych dziejów niezależnie od tego, w jakiej epoce żył, jakie miał poglądy, w co wierzył i do czego dążył człowiek zawsze zastanawiał się nad tym jaki jest cel...

Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich ?

Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W utworach powstałych po utracie przez Polskę niepodległości można odnaleźć wiele wartości, które należy cenić, gdyż prezentują idee godne naśladownictwa. Zarówno w twórczości romantycznej , pozytywistycznej...

Motyw rewolucji w literaturze

Rewolucja jako zjawisko oznacza haos, gwałtowną zmianę władzy i śmierć setek tyś. ludzi, nie zależnie po której stronie bedzędziemy szukać prawdy – rewolucjonistów czy obrońców starego systemu. Rewolucja wydaje się być jednym wielki paradoksem – rewolucjoniści walczą o realizację wielkich...

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

Od zarania swych dziejów niezależnie od tego, w jakiej epoce żył, jakie miał poglądy, w co wierzył i do czego dążył człowiek zawsze zastanawiał się nad tym jaki jest cel jego egzystencji na świecie. Równolegle z ewolucją fizyczną przebiegał rozwój intelektualny rodzaju ludzkiego. Zdobywane...

"Nie-Boska komedia" - streszczenie

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) Krasiński był poetą, powieściopisarzem i filozofem, tradycyjnie zaliczanym - obok Mickiewicza i Słowackiego - do kanonu “trzech wieszczy”. Arystokratyczne pochodzenie wywarło decydujący wpływ na postawę poety, który niezmiernie żywo reagował na epokę...

„Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) Krasiński był poetą, powieściopisarzem i filozofem, tradycyjnie zaliczanym - obok Mickiewicza i Słowackiego - do kanonu „trzech wieszczy”. Arystokratyczne pochodzenie wywarło decydujący wpływ na postawę poety, który niezmiernie żywo reagował na epokę wielkich...