Parafia Świętego Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim

Parafia pw. Świętego Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim - rzymskokatolicka parafia w dekanacie Ostrów Wielkopolski II. Parafia została erygowana 15 listopada 1947 r. przez arcybiskupa Walentego Dymka. Akcja Katolicka, Parafialny Zespół Charytatywny Caritas, Odnowa W Duchu Świętym, Wspólnota Krwi Chrystusa, Domowy Kościół Ruchu Światło – Życie, Wspólnota Młodzieżowa Ruch Światło – Życie...

Czytaj Dalej

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE - Znaczenie czynu zbrojnego Wielkopolan dla II RP odradzającej się w latach 1918 – 1921

Powstanie wielkopolskie i jego uczestnicy stanowią wdzięczny materiał do pracy wychowawczej. Był rezultatem wieloletniej pracy organicznej wielkopolskich rodzin nad utrzymaniem polskości i świadomości narodowej.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

GDAŃSK

Antoniego i powierzył ją sprowadzonymz Wielkopolski franciszkanom reformatom (przy ich klasztorzeistniała 1674-1813 szkoła e l e m e n t a r n a ) ; 1672 powstał w G. Antoniego (G.

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

BADACZE PISMA ŚWIĘTEGO, International Bible Students Association

; na Pomorze i do Wielkopolski ich nauka przedostawała się z Niemiec; delegacja wysłana z Zurychu 1921 założyła w Warszawie Reprezentację Międzynar.

EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

E., oparta na założeniach właściwych wsch. tradycji teol., rozwijała się zwł. od XIX w. w formie systematycznej refleksji nad tajemnicą Kościoła, chociaż nie ujęto jej jako odrębnego traktatu ; w XX w. wyodrębniło się w niej kilka nurtów o znaczeniu ekum. (-» ekumenizm III B).

A. GENEZA i ROZWÓJ —...

HUGON ze ŚWIĘTEGO WIKTORA CRSA

ur. ok.1096, zm. 11 II 1141 w Paryżu, filozof, teolog, mistyk uważanyza jednego z głównych przedstawicieli tzw. wiktoriańskiejszkoły (— wiktoryni).

I. ZYCIE i DZIEŁA - Najprawdopodobniej wywodził się zrodu grafów Blankenburg z Saksonii (być może pochodził jednakz okolic leper we Flandrii, na co...

Zstąpienie Ducha Świętego

Zapowiedziane przez Chrystusa, dokonało się w uroczyste Święto żydowskie, zwane Pięćdziesiątnicą,gdy Apostołowie wraz z Maryją, jej krewnymi oraz niektórymi uczniami i pobożnymi niewiastami, trwaliw Wieczerniku na modlitwie. Kolegium Dwunastu, pomniejszone zdradą i tragiczną śmiercią...

"Najpiekniejsza postac swietego to..."

Najpiekniejsza postacia swietego jest wedlug mnie sw. Franciszek z Asyzu. Jako mlody chlopak zyl beztrosko. Nie stronil od zabaw i przyjemnosci. Byl synem bogatego handlarza sukna, wiec mógl sobie pozwalac na rozrzutnosc. Kiedy wybuchla wojna miedzy dwoma miastami, Franciszek wzial w niej udzial, nieco pózniej...

Jedność moralna Jezusa Chrystusa - dwie wole w Chrystusie

W Ewangelii Jana 6, 38 widać, że Chrystus mówi o dwóch wolach

swoją

ojca

Bóg jest jeden. Wola Ojca jest wolą Syna i Ducha Świętego. Jest jeden Bóg i 1 wola Boża. Jeżeli Chrystus mówi o dwóch wolach, mówi o swojej to mówi o woli ludzkiej. Tekst mówi, że w Chrystusie są dwie natury i dwie...

Wiara i chrzest

W badaniach Nowo Testamentalych zwracano uwagę na fakt, że w teologii Pawła wypowiedzi na temat wiary i chrztu tworzą ścisłe paralele. Paweł może przedstawić jedną i tą samą myśl, zbawczy dar nie tylko pt. „wiara” ale i pt. „chrzest”

np. Ga.3,26 „Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami...

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

Powstanie Wielkopolskie - Informacje Ogólne

Polacy nie mieli pewności, czy Wielkopolska zostanie przyznana do Polski. Tak rozpoczęło się powstanie wielkopolskie.

OSTRÓW

jako kościół parafialny, potem popadła w ruinę.

Krzysztof Komeda

Do liceum uczęszczał w Ostrowie Wielkopolskim.

Powstanie Wielkopolskie 1918 roku - geneza i znaczenie

3-5 XII 1918 obradował Sejm Dzielnicowy zaboru pruskiego, który postanowił, że w sprawie przynależności państwowej Wielkopolski, należy czekać na werdykt konferencji pokojowej z Niemcami.

Misja Antoniego Zeno z Mediolanu

Wskutek niestawienia się prokuratora krzyżackiego we Wschowie Antoni z Mediolanu, na wniosek Mikołaja Kiczki, zadecydował o prowadzeniu procesu pod nieobecność Krzyżaków. W Rzymie Antoni przedstawił papieżowi zgromadzony materiał w sprawie polsko- krzyżackiej.

Państwa Świętego Przymierza w latach 1815 - 1830

 

Projekt Świętego Przymierza był pomysłem cara Aleksandra I. Od 1815 był on pod wpływem mistyczki Barbary von Krudener, jednakże pomysł federacji państw car przejął od Franciszla Baadera. Tekst przymierza został poprawiony przez Metternicha i podpisany 26 września 1815.

Treść Świętego...

APOSTOLSKIE WSPÓLNOTY

Protest, wspólnoty rel. zapowiadające bliskie nadejście końca świata lub dążące do przywrócenia urzędu 12 apostołów oraz zewn. form życia okresu apostolskiego.

1. Apostolic Christian Church (Nazarean), fröhlichia-nie, wspólnota rel. zał. 1835 w Szwajcarii przez S.H. Fröhli-cha (1803-57), kierująca się...

AUSTRALIA

wspólnoty: najliczniejsza Greek Orthodox Church, abpstwo Australii i Nowej Zelandii z rezydencją w Sydney, z 50 parafiami i ok. i Nowego Jorku, posiada własnego bpa z rezydencją w Brisbane, 24 parafie i 60 000 wyznawców (1966).