Parafia Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie

Parafia Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie

Parafia Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie - rzymskokatolicka parafia położona w dekanacie Wasilków, należącym do metropolii białostockiej. Parafia została erygowana w roku 1566. Obecna świątynia parafialna pochodzi z końca XIX wieku i jest zbudowana w stylu neobarokowym. Ulice Wasilkowa - Chabrowa, Dąbrowskiej, Dmowskiego Grodzieńska (nieparzyste od 59, parzyste od 50), Grzybowa, Kościelna...

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

PRZEMIENIENIE

, 9, 28-36, gdy Piotr, Jakub i Jan ujrzeli Jezusa przemienionego, w białych szatach, z Eliaszem i Mojżeszem, i usłyszeli głos z obłoku: „Ten jest Syn mój najmilszy, słuchajcie go"; święto 6 sierpnia; łac.

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

CHRZEST PAŃSKI

Chrzest Jezusa Chrystusa w Jordanie, rozpoczynający jego pubi, działalność; jest zapowiedzią włączenia do wspólnoty nowego -» Ludu Bożego przez sakrament -> chrztu; ku upamiętnieniu tego wydarzenia ustanowiono w Kościele święto na niedzielę po Objawieniu Pańskim.

I. W EWANGELIACH — Chrzest Jezusa...

DROHICZYN nad BUGIEM

Mikołaja (po kasacie 1827 bazylianów, istniejących tu od 1751); monaster Przemienienia Pańskiego skasowano 1828, tworząc parafię, dla której 1839 wybudowano nową cerkiew, starą zaś, drewnianą, pierwotnie należącą do klasztoru, przeniesiono na cmentarz (rozebrana 1940); parafia ta istniała do 1918 (cerkiew rozebrano 1922).

Inspiracje biblijne w kulturze polskiej

O tym, czym jest Biblia, napisano tomy. Najogólniej można powiedzieć, że jest to jedna z najstarszych, najobszerniejszych (45 + 27 ksiąg Starego i Nowego Testamentu) i najbardziej znana książka ludzkości (1200 przekładów, największa liczba wydań).

Współcześni poeci też...

Literatura lat powojennych jako próba oceny systemu totalitarnego

] Cesarza pułki Przemienienia /Pańskiego/kto ich policzy/kolory sztandarów zmieniają się jak las na horyzoncie/od delikatnej ptasiej żółci na wiosnę przez zieleń czerwień /do zimowej czerni.

Poezja młodopolska jako wyraz niepokoju człowieka końca wieku

Poezja okresu Młodej Polski ukształtowała się w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku. Największe jej osiągnięcia przypadają na pierwsze lata wieku XX. Od poezji i jej twórców rozpoczęła się ofensywa modernistyczna. Poezja tego okresu jest odbiciem kryzysu wartości oraz bankructwa ideałów...

Misteria działalności publicznej Jezusa - Przedsmak Królestwa: Przemienienie

Przemienienie daje nam przedsmak chwalebnego przyjścia Chrystusa, "który przekształci nasze poniżone ciało, na podobne do swego chwalebnego ciała" (Flp 3,21).

Bliski Wschód - najważniejsze informacje

Góra Tabor - góra przemienienia pańskiego) Rzeka Jordan, jez.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

ARCHITEKTURA BAROKU

cerkiew Archanioła Gabriela (** Peterhof w Petersburgu - na wzór Wersalu) - cerkiew Przemienienia Pańskiego (na wyspie Kidżi na Onedze) -- piramidowa kompozycja: .

HISTORYJA O CHWALEBNYM ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM

HISTORYJA O CHWALEBNYM ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM, misterium wielkanocne, druk. prawdop. w Krakowie ok. 1580-82, pod nazw. —> Mikołaja z Wilkowiecka. Czy był on istotnie autorem, nie ma pewności; prawdopodobniej-sze wydaje się przypuszczenie, iż z dawniejszego tekstu pasyj-no-rezurekcyjnego wyodrębnił...

REJ MIKOŁAJ, Z NAGŁOWIC

REJ MIKOŁAJ, Z NAGŁOWIC, używał wielu pseud., m. in. Ambroży Korczbok Rożek, ur. 4 II 1505 w Żurawnie pod Haliczem, zm. między 8 IX a 4 X 1569 prawdop. w Rejowcu (Chełmskie), poeta, prozaik, tłumacz, pierwszy z czołowych przedstawicieli renesansowej literatury w Polsce. Uczył się początkowo w...

JEZUS CHRYSTUS

Inne często przedstawiane sceny to: Obrzezanie (Cosimo Tura), Chrzest (Verrocchio), Przemienienie Pańskie (Rafael, Giulio Romano), Ostatnia Wieczerza (Leonardo da Vinci, Tycjan, Tintoretto), Konanie w Ogrojcu (El Greco, Correggio, Mantegna, Perugino), Chrystus przed Piłatem (Duccio), Cierniem koronowanie (Tiepolo, Tycjan), Kalwaria (Mantegna), Ukrzyżowanie (Nicola Pisano, Fra Angelico, Tintoretto, Velazquez, Rubens), Zdjęcie z krzyża (Giotto, Fra Angelico, Rogier van der Weyden,

KIŻY

Cerkiew Przemienienia Pańskiego zbud.

PAŃSKI

Anioł Pański zob. Anioł. Dom Pański zob. Dom (boży). Grób Pański zob. Grób (Św.). Krzyż pański zob. Krzyż (Znosić krzyż). Łaska pańska na pstrym koniu jeździ zob. Panm

Męka Pańska zob. Męka. Modlitwa Pańska zob. Ojciec (Ojcze nasz). Pańscy dawn. słudzy pańscy, służba, straż, wojsko w domu...

ADEST DIES CELEBRIS, quo lux luxit tenebris

Sekwencja na święto Przemienienia Pańskiego. mszałów krakowskiego z 1493-1503 i płockiego 1520, z melodią w Graduale tarnowskim; pojawia się w niej błaganie o przemienienie zła w cnoty, a nieszczęść w ojczyznę niebieską.

ANIOŁ PAŃSKI, Angelus Domini

Modlitwa odmawiana na głos dzwonu rano, w południe i wieczorem dla uczczenia wcielenia Syna Bożego i związanego z nim macierzyństwa Maryi oraz dla uproszenia sobie jej wstawiennictwa. Składa się z 3 Zdrowaś Maryjo poprzedzonych wersetami zapowiadającymi 3 główne momenty tajemnicy wcielenia: zwiastowanie...

AUREOLA

stosowano często w obrazach Przemienienia Pańskiego, wstąpienia do piekieł, a w średniowieczu zwł.