Parafia Przemienienia Pańskiego w Opolu

Parafia Przemienienia Pańskiego w Opolu

Parafia Przemienienia Pańskiego − rzymskokatolicka parafia, położona przy ul. Grota-Roweckiego 3 w Opolu. Parafia należy do dekanatu Opole w diecezji opolskiej. Parafia została erygowana w 1982 roku na osiedlu ZWM. Pierwszym proboszczem został ksiądz Antoni Grycan, który otrzymał również zadanie wybudowania kościoła parafialnego. Świątynia została konsekrowana 6 czerwca 1993 roku. Parafia...

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. Diecezji w Opolu od 1945; luźne akta dekanatów i parafii z terytorium administracji apost.

PRZEMIENIENIE

, 9, 28-36, gdy Piotr, Jakub i Jan ujrzeli Jezusa przemienionego, w białych szatach, z Eliaszem i Mojżeszem, i usłyszeli głos z obłoku: „Ten jest Syn mój najmilszy, słuchajcie go"; święto 6 sierpnia; łac.

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

CHRZEST PAŃSKI

Chrzest Jezusa Chrystusa w Jordanie, rozpoczynający jego pubi, działalność; jest zapowiedzią włączenia do wspólnoty nowego -» Ludu Bożego przez sakrament -> chrztu; ku upamiętnieniu tego wydarzenia ustanowiono w Kościele święto na niedzielę po Objawieniu Pańskim.

I. W EWANGELIACH — Chrzest Jezusa...

DROHICZYN nad BUGIEM

Mikołaja (po kasacie 1827 bazylianów, istniejących tu od 1751); monaster Przemienienia Pańskiego skasowano 1828, tworząc parafię, dla której 1839 wybudowano nową cerkiew, starą zaś, drewnianą, pierwotnie należącą do klasztoru, przeniesiono na cmentarz (rozebrana 1940); parafia ta istniała do 1918 (cerkiew rozebrano 1922).

Inspiracje biblijne w kulturze polskiej

O tym, czym jest Biblia, napisano tomy. Najogólniej można powiedzieć, że jest to jedna z najstarszych, najobszerniejszych (45 + 27 ksiąg Starego i Nowego Testamentu) i najbardziej znana książka ludzkości (1200 przekładów, największa liczba wydań).

Współcześni poeci też...

Literatura lat powojennych jako próba oceny systemu totalitarnego

] Cesarza pułki Przemienienia /Pańskiego/kto ich policzy/kolory sztandarów zmieniają się jak las na horyzoncie/od delikatnej ptasiej żółci na wiosnę przez zieleń czerwień /do zimowej czerni.

Poezja młodopolska jako wyraz niepokoju człowieka końca wieku

Poezja okresu Młodej Polski ukształtowała się w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku. Największe jej osiągnięcia przypadają na pierwsze lata wieku XX. Od poezji i jej twórców rozpoczęła się ofensywa modernistyczna. Poezja tego okresu jest odbiciem kryzysu wartości oraz bankructwa ideałów...

Misteria działalności publicznej Jezusa - Przedsmak Królestwa: Przemienienie

Przemienienie daje nam przedsmak chwalebnego przyjścia Chrystusa, "który przekształci nasze poniżone ciało, na podobne do swego chwalebnego ciała" (Flp 3,21).

Bliski Wschód - najważniejsze informacje

Góra Tabor - góra przemienienia pańskiego) Rzeka Jordan, jez.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

ARCHITEKTURA BAROKU

cerkiew Archanioła Gabriela (** Peterhof w Petersburgu - na wzór Wersalu) - cerkiew Przemienienia Pańskiego (na wyspie Kidżi na Onedze) -- piramidowa kompozycja: .

GAZETA OPOLSKA

w Opolu 1890-1923; początkowo ukazywało się 2 razy w tyg. ", Opole 1968; Z. ), Opole 1979.

HISTORYJA O CHWALEBNYM ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM

HISTORYJA O CHWALEBNYM ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM, misterium wielkanocne, druk. prawdop. w Krakowie ok. 1580-82, pod nazw. —> Mikołaja z Wilkowiecka. Czy był on istotnie autorem, nie ma pewności; prawdopodobniej-sze wydaje się przypuszczenie, iż z dawniejszego tekstu pasyj-no-rezurekcyjnego wyodrębnił...

INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU

Słomczyńskiej Książka polska w Opolu 1800-1890. , albumy, wspomnienia Opolan oraz reportaże. Instytut Naukowo-Badawczy w Opolu, Studia Śl.

Opole - związki z literaturą

ośrodek plemienia Opolan; w XII w. pozostaną na długo autentyczne przeżycia Opolan, udokumentowane w wydanych zbiorowo Pamiętnikach Opolan (1954, red.

PEREGRINUS Z OPOLA

PEREGRINUS Z OPOLA, ur.

REJ MIKOŁAJ, Z NAGŁOWIC

REJ MIKOŁAJ, Z NAGŁOWIC, używał wielu pseud., m. in. Ambroży Korczbok Rożek, ur. 4 II 1505 w Żurawnie pod Haliczem, zm. między 8 IX a 4 X 1569 prawdop. w Rejowcu (Chełmskie), poeta, prozaik, tłumacz, pierwszy z czołowych przedstawicieli renesansowej literatury w Polsce. Uczył się początkowo w...