Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie

Parafia pw. Podwyzszenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie - parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji sandomierskiej w dekanacie Tarnobrzeg - Południe. Została erygowana 18 czerwca 1985 z terenu parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie. Obecny kościół został wybudowany w latach 1982-1990. Mieści się przy ulicy...

Czytaj Dalej

Nowy Jork

Oprócz tych nacji, w Nowym Jorku żyją też spore grupy Rosjan, Irlandczyków i Pola­ków (Nowy Jork jest trzecim po Chicago i Detroit, ośrodkiem polonijnym w USA). Nowy Amsterdam stal się największym skupiskiem Holendrów w Nowym Świecie.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

BUDOWNICTWO KOŚCIELNE

Nowoczesne b. W latach międzywojennych wybudowano równieżw Szwajcarii pierwszy w pełni nowoczesny, o ścianach prawiecałkowicie ze szkła, kościół św. Jana Chrzciciela w Nowych Tychach(J.

LEGENDA NA DZIEŃ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Święto Podwyższenia [inaczej - i słuszniej - powrotu] Krzyża św. obchodzi Kościół na pamiątkę odzyskania jego relikwij, wywiezionych przez Persów w r. 614 po zdobyciu Jerozolimy, a rewindykowanych po zwycięskiej wojnie przez cesarza Herakliusza w r. 629. Opowiadanie na dzień tego święta u Jakuba...

Pierwsze ptaki i pierwsze ssaki

  Świat przeszedł fazę szczególnie ciężką, której te stworzenia nie mogły podołać, nastąpiła powolna a zupełna zagłada życia mezozoicznego, po czym otwiera się nowa scena, nowa i mocniejsza flora i nowa i mocniejsza fauna bierze świat w posiadanie.

Odkrycia naukowe i wynalazki

Nowy okres historii wynalazków zaczął się w osiemdziesiątych latach z pojawieniem się maszyny nowego typu, w której siła rozprężająca mieszaniny wybuchowej zastąpiła siłę rozprężającą pary.

Planowanie marketingowe

konieczne jest wejście na nowe rynki, zdobycie nowych segmentów odbiorców lub zmiana strategii marketingowej w związku ze zmianą strategii działania konkurencji.

Wpływ globalizacji na wielostronną współpracę gospodarczą

Terminem „nowa gospodarka” określa się gospodarkę opartą na wiedzy, w której motorem rozwoju są innowacje i nowoczesna technologia, dla których fundamentalne znaczenie ma poziom wykształcenia społeczeństwa.

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

Ten nowy przedmiot pracy wymaga nowych metod, pozwalających na jego obsługę i tu mamy do czynienia z nowym zjawiskiem a mianowicie z telepracą .

CZWARTY OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ (NOWY OKRES SYSTEMÓW. POCZĄTEK XIX WIEKU)

Nowe koncepcje powstawały, zanim poprze­dnie zdążyły się rozpowszechnić, i dopiero ostatni system, Heglowski, zapanował na dłużej. wystąpił Comte: był on tworem maksymalistycznej epoki, ale dał jej ideom taki zwrot, że otworzył w filozofii nowy okres.

Nowy instytucjonalizm

Nowy instytucjonalizm przyjmuje, że instytucje (reguły i normy) stanowią zmienne niezależne (struktury) ukierunkowujące zachowania polityczne.

Australia - HISTORIA AUSTRALII

Poszukiwaniem nowych terenów pod osadnictwo i hodowlę oraz nowych złóż zajmowały się Australijska Kompania Rolnicza (założona w 1824 r. pod nazwą Tasmania) - wyodrębniona z Nowej Południowej Walii, .

Związek Australijski - Gospodarka

turystów, głównie z Nowej Zelandii, USA, Wielkiej Brytanii. Głównymi partnerami handlowymi są: USA, Japonia, Unia Europejska, Nowa Zelandia.

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA (PRL)

Od nowa zorganizowano tak ważne ogniwa władzy państwowej, jak Milicję Obywatelską (MO) i organy służby bezpieczeństwa publicznego.

Wielkie odkrycia geograficzne - droga do nowego świata i nowej europy

wyruszały coraz to nowe wyprawy w celu dopłynięcia do Azji. Ostatecznie nowo odkryte ziemie zostały nadane Hiszpanii i Portugalii.

Rejestracja, rozszerzenie, zmiana i rozwiązanie układu zbiorowego pracy

Treść umów o pracę oraz innych aktów na podstawie, których nastąpiło nawiązanie stosunku pracy, ukształtowana postanowieniami dotychczasowego układu, pozostaje nadal w mocy do czasu, dopóki pracodawca nie dokona wypowiedzenia wynikających z postanowień tego układu warunków pracy i płacy oraz nie zaproponuje nowych warunków.

Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Australii i Nowej Zelandii

W 1990 roku w Nowej Zelandii znajdowały się 152 obszary chronione.

Regionalizacja - przemijająca moda czy nowa era w marketingu?

Przeciętny supermarket prowadzi sprzedaż ponad 300 tysięcy jednostek towaru, a około 10 nowych produktów jest wprowadzanych każdego dnia. regionalizacja oznacza początek nowej ery marketingu.

KRZYŻ

Motyw ornamentalny i znak symboliczny znany Większości kultur od zamierzchłych czasów. Używany w Kartaginie w celach dekoracyjnych. Krzyże runiczne stawiali na granicach posiadłości Skandynawowie; wznoszono je na grobach królów i bohaterów. Cicero donosi (De dmnatione, 2, 27 i 80,81), że laski augurów...

Reformacja

W rejonach, gdzie sukces nowej religii był jeszcze nie przesądzony, miała ona tendencje do przybierania bardziej radykalnej formy.