Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku – parafia rzymskokatolicka usytuowana w Gdańsku. Należy do dekanatu Gdańsk-Łostowice, który należy z kolei do archidiecezji gdańskiej. Obecnym proboszczem parafii jest ks. Roman Łabonarski.

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

LEGENDA NA DZIEŃ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Święto Podwyższenia [inaczej - i słuszniej - powrotu] Krzyża św. obchodzi Kościół na pamiątkę odzyskania jego relikwij, wywiezionych przez Persów w r. 614 po zdobyciu Jerozolimy, a rewindykowanych po zwycięskiej wojnie przez cesarza Herakliusza w r. 629. Opowiadanie na dzień tego święta u Jakuba...

Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako zasługa

Także to pojęcie wywodzi się z refleksji teologicznej. Wyraża ono, że przez swoją śmierć Chrystus nie tylko naprawia naruszony porządek, ale `wysługuje' sobie zmartwychwstanie, a nam odkupienie. Wskazuje zatem, z jednej strony na związek między Chrystusowym oddaniem życia, a darem życia dla nas (ze...

KRZYŻ

Motyw ornamentalny i znak symboliczny znany Większości kultur od zamierzchłych czasów. Używany w Kartaginie w celach dekoracyjnych. Krzyże runiczne stawiali na granicach posiadłości Skandynawowie; wznoszono je na grobach królów i bohaterów. Cicero donosi (De dmnatione, 2, 27 i 80,81), że laski augurów...

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

BADACZE PISMA ŚWIĘTEGO, International Bible Students Association

Russelici, ruch rel. nawiązujący do teol. tradycji antytrynitaryzmu w chrześcijaństwie, przyjmujący niewidzialne przyjście Chrystusa na ziemię i konieczność podporządkowania się jego rządom.

I. DZIEJE — Ruch B.P.Ś. wywodzi się od zorganizowanego 1872 przez Ch.T. Russella koła biblistów dla badania...

BARANEK

(hebr. kebes owca, baranek lub w ogóle „drobnebydło", aram. talja, gr. amnos, aren, amion; w przekładachterminy oryginalne nie zawsze są precyzyjnie oddawane),W staroż. Palestynie główne (obok kóz) zwierzę hodowlanei ofiarne (Kpł 3, 7; 12, 6; 14,10-11; Lb 28, 3 i passim); jakosymbol pojawia się w ST i NT, w...

CHEVETOGNE

Siedziba klasztoru benedyktyńskiego w Belgii (diec. Namur), katolicki ośrodek ekumeniczny.

Początki wspólnoty zak. w Ch. związane są z emigracją ros., która po 1917 znalazła się w Europie Zach., co wpłynęło na zainteresowanie się zach.eur. katolicyzmu prawosławiem rosyjskim. Pod wpływem ekum. myśli...

CRUX MUNDI BENEDICTIO

Hymn z seksty Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty (od 1971); złożony z 2 zwrotek hymnu Piotra Damiani (zm. 1072) na Podwyższenie Krzyża Świętego.

Jest pochwałą krzyża, na którym Chrystus złożył ofiarę swego życia, zasłużył na najwyższą chwałę u Ojca, otworzył wszystkim ludziom drogę do nieba...

CZĘSTOCHOWA

krakowskiej; parafia była rozległa i obejmowała, oprócz miasta, liczne wsie, w których z czasem powstały samodzielne parafie (np. Patykiewicz, Chronologia parafii diecezji częstochowskiej, CzWD 40 (1966) 67-73; tenże, Rys historyczny parafii Poczesna, Cz 1968 (mpsArCz); SzmCz 39-84; J.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - PIELGRZYMKI

10 000 inteligencji; 1966-72 przybywały pielgrzymki z parafii, w których odbywała się peregrynacja. 195 000 osób) pielgrzymowały 1973 w intencji młodzieży, zabierając do parafii 7440 aktów oddania MB.

DOBRY ŁOTR

Dyzma, w Kościele wsch. Rach, Św., wyznawca, ukrzyżowany na Golgocie razem z Jezusem Chrystusem i zmarły z oznakami skruchy; wzór doskonałego żalu za grzechy, patron więźniów, skazańców i kapelanów więziennych.

1. Kult — Podstawą kultu D.Ł. jest odpuszczenie mu grzechów przez Chrystusa i obietnica...

DRZEWO KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Drzewo ukrzyżowania Jezusa Chrystusa i jego zbawczej śmierci (-» krzyż) jako najważniejsze narzędzie męki Pańskiej, czczone od IV w. w postaci -> relikwii.

Kult relikwii d.k.ś. zapoczątkowany został ich ekspozycją w Jerozolimie 13 i 14 LX 335 przy poświęceniu bazyliki Grobu Chrystusa (-> Anastasis), a...

EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

E., oparta na założeniach właściwych wsch. tradycji teol., rozwijała się zwł. od XIX w. w formie systematycznej refleksji nad tajemnicą Kościoła, chociaż nie ujęto jej jako odrębnego traktatu ; w XX w. wyodrębniło się w niej kilka nurtów o znaczeniu ekum. (-» ekumenizm III B).

A. GENEZA i ROZWÓJ —...

GDAŃSKA DIECEZJA

JanCymanowski; 8 XII 1956 rządy objął bp Edmund Nowicki(konsekrowany 21 IX 1954 jako bp koadiutor Sedi datus wG d a ń s k u ) ; ordynariuszem mianowany został 7 III 1964 (pośmierci przebywającego w RFN bpa Spletta); erygował 4nowe parafie i utworzył szósty dekanat, a 1957 założył semina r i um duch.

HORODŁO

parafia neounicka;na miejscu dawnej cerkwi św. Mikołaja z 1836 zbudowano1932 nową; 1950 zamieniono ją na magazyn meblowy,1980 odzyskano, wyremontowano i od 1988 służy parafii kat. jest parafia pol.

HUGON ze ŚWIĘTEGO WIKTORA CRSA

ur. ok.1096, zm. 11 II 1141 w Paryżu, filozof, teolog, mistyk uważanyza jednego z głównych przedstawicieli tzw. wiktoriańskiejszkoły (— wiktoryni).

I. ZYCIE i DZIEŁA - Najprawdopodobniej wywodził się zrodu grafów Blankenburg z Saksonii (być może pochodził jednakz okolic leper we Flandrii, na co...

Dwanaście świąt

Główne święta w roku liturgicznym wschodniego prawosławia, roku który zaczyna się pierwszego września. Są to:

Narodzenie Matki Bożej, obchodzone 9 września (ikona często przedstawia poczęcie Maryi);

Odnalezienie i Podwyższenie Krzyża Świętego, obchodzone 14 września;

Wprowadzenie Świętej...

Krzyż

(z łac. “crux” po przemianach fonetycznych przez staroczeskie “kriż”). Charakterystyczny dla chrześcijan znak, będący świadectwem śmierci Chrystusa dla naszego zbawienia. Św. Paweł posłużył się nim, żeby streścić to, co było istotne w jego orędziu (1 Kor 1, 17-18). Znak krzyża.

Święto...

Suche dni

Cztery okresy postu i powstrzymywania się od pokarmów mięsnych, które pierwotnie mogły być związane ze świętowaniem zbiorów i następnie tworzyły przygotowanie do święceń.

Przypadają one w środę, piątek i sobotę na początku Wielkiego Postu, po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, po święcie...