Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie

Czytaj Dalej

Niepokalane Poczęcie NMP

Niepokalane Poczęcie NMP.

ANNA Św.

Sykstusa IV (propagowane przez bernardynów łącznie z kultem niepokalanego poczęcia NMP); usunięte 1570 przez Piusa V, przywrócił 1584 pap. 1591), dalsze przy kościołach bernardynów w Lublinie, Poznaniu, Zebrzydowicach oraz w parafiach miejskich i wiejskich metropolii gnieźn.

APOKRYFY

Ewangelie maryjne — Historia niepokalanego poczęcia Matki Bożej napisana po lacinie w VI w.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. w Lublinie 1805-1918; zespół akt Kurii w Lublinie od 1918; zespół akt Sądu Diec.

DOMINIKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Maryi Niepokalanej (-> niepokalane poczęcie V); ° d. niepokalanego poczęcia (->• niepokalane poczęcie V); ° d. Niepokalanego Poczęcia z Great Bent (-*- niepokalane poczęcie IV); ° d.

DROÜART de LEZEY LUCIEN

„Kokyo-zasshi" oraz mies, biuletyn parafii Niepokalanego Poczęcia NMP „Se-kiguchi Geppo"; 1917 objął w Gotemba zarząd leprozorium, które rozbudował i unowocześnił.

DZIECI MARYI

Darowską dla uczennic niepokalanek zostały na prośbę zgrom, zreorganizowane 1911 przez Bratkowskiego w Zespoloną Kongregację D. Niepokalanie Poczętej ; kongr.

EADMER, Edmer, Ediner OSB

niepokalanego poczęcia); w polemice z przeciwnikami święta Niepokalanego Poczęcia NMP jako jeden z pierwszych poprawnie wyjaśnił, że mimo naturalnego poczęcia przez rodziców Maryja od momentu swego istnienia została za specjalną łaską Boga, z racji przyszłego macierzyństwa Bożego, zachowana od grzechu pierworodnego; chrystologiczne i sote-riologiczne uzasadnienie tej prawdy poparł argumentacją z liturgii obchodzonego już święta i z powsz.

FULGENS CORONA GLORIAE

Nazywając Maryję „arcydziełem Boga, najcudowniejszymstworzeniem, zwierciadłem boskich cnót", papieżwezwał wszystkie diecezje i parafie, a zwł. Niepokalane Poczęcie NMP, w: Gratia Plena.

GODZINKI

o Niepokalanym Poczęciu NMP z „Modlitw Wacława", RTK 2(1955) 23-28; H. Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

GORZÓW WIELKOPOLSKI

kolejne parafie: Niepokalanego Poczęcia NMP(1972), MB Różańcowej (1982), św. parafia prawosł. Czapran, Historia pierwszego dziesięciolecia parafii katedralnej w G.

Maryja Wniebowzięta

Francja nietylko została poświęcona (1943) Niepokalanemu Sercu Maryi, ale figura Matki Bożej z Boulogne wędrowaławówczas po kraju przez 20 tysięcy parafii i wobec niej dokonywano osobistego poświęceniakatolików.

Dominikańskie studium generale w krakowskim klasztorze Św. Trójcy w I poł. XV w.

Występował ostro przeciwko temu kultowi, jak i Niepokalanemu Poczęciu NMP.

AGREDA MARIA de, Maria Coronel

, franciszkanka od Niepokalanego Poczęcia NMP, ur.

ALCALÁ de HENARES

zalecono obronę prawdy o Niepokalanym Poczęciu NMP.

ALCÁNTARA

Paweł III zwolnił rycerzy z obowiązku celibatu, zobowiązując w zamian do obrony prawdy o Niepokalanym Poczęciu NMP, a.

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

ALFONS RODRIGUEZ Św.

I-III, Ba 1885-87); przypisywano mu również autorstwo —s» Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP; beatyf.

ALVA y ASTORG A PEDRO de OFM

40 tomów, należą: Armentarium seraphicum pro tuendo Imma-culatae Conceptionis titulo (Ma 1648), Bibliotheca virginalis seu Mariae mare magnum (I-III, Ma 1649), gdzie zebrał wypowiedzi różnych autorów o niepokalanym poczęciu, Sol veritatis (Ma 1660), Militia universalis pro Immaculata Virginis Concep-tione (Lv 1663), Monumenta antiqua seraphica (Ma 1664); wykazywał w nich, że Maryja jest istotą najświętszą, najczystszą, nie skalaną żadną winą i ...

ALVAREZ PELAVO OFM

Sprzeciwiał się nauce o niepokalanym poczęciu NMP.