Parafia Nawiedzenia NMP w Sejnach

Czytaj Dalej

Nawiedzenie NMP

Nawiedzenie NMP.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. diecezji augustowskiej, czyli sejneńskiej w Sejnach 1819-1925; zespół akt Kurii w Łomży od 1926; zespół akt Sądu Kośc.

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - SZTUKA SAKRALNA

Mistrzowi figur antycznych i Mistrzowi NawiedzeniaNMP).

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Łódź - stare miasto

Powodem tego był fakt, że pokrywały się one z świętem powołania parafii Wniebowstąpienia NMP, czyli z odpustem.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

MATKA

Jagodna Nawiedzenie NMP, 2 VII.

WIZYTKI

Ordo Visitationis Beatae Mariae Virginis 'Zakon Nawiedzenia NMP' , zał.

AIN KARIM

W centrum miasta, w pobliżu źródła NMP, wznosi się kościół Nawiedzenia NMP; 1938 natrafiono tutaj na ślady budowli bizant.

A MUNDI FELLE SUBLEVA, Maria, per precamina

na święto —> Nawiedzenia NMP; odnaleziona 1964 przez H.

ANDRZEJ z KRETY Św. bp.

ur. ok. 660 w Damaszku, zm. 740 w Mitylenie na Lesbos (Grecja), Mówca, poeta rel. i mariolog. W 15 roku życia wstąpił do klasztoru w Jerozolimie; 685 bp jeroz. Teodor wysłał A. do ces. Konstantyna Pogonata w celu przekazania mu zgody Kościoła jeroz. na postanowienia Soboru Konstant. III (681).

Po...

ANNECY

, w tym 350 000 katolików, 319 parafii, 532 księży diec, 110 zakonnych, 28 domów zak. klasztor sióstr Nawiedzenia NMP (wizytek); grób założyciela w kościele klasztornym stał się celem licznych pielgrzymek.

ARCHUTOWSKI JÓZEF ks.

Nawiedzenia NMP w Warszawie i kanonikiem gremialnym warsz.

AUGUSTOWSKA DIECEZJA

augustowskiego) i objęły 120 parafii i filii, w tym 8 dekanatów i 88 parafii ze zniesionej diec. , 230 kapłanów diec, 361 000 wiernych; 1860— 12 dekanatów, 121 parafii, 13 filii, 2 seminaria duch.

AUGUSTYNA REGUŁA

Augustyna, konstytucje i dyrektorium dla sióstr zakonnych Nawiedzenia NMP, Wwa 1664; Regula świętego ojca naszego, Augustyna hipponeńskiego biskupa, Kr 1797, Wwa 1836, Kr 1895, 1908; Bober AP 268-274.

AUSTRALIA

wspólnoty: najliczniejsza Greek Orthodox Church, abpstwo Australii i Nowej Zelandii z rezydencją w Sydney, z 50 parafiami i ok. i Nowego Jorku, posiada własnego bpa z rezydencją w Brisbane, 24 parafie i 60 000 wyznawców (1966).

AVE MARIS STELLA

Wczesnośredniow. hymn ku czci NMP, nieznanego autora, odmawiany w II nieszporach świąt maryjnych. Najstarszy tekst A.m.s. znajduje się w Codex San-gallensis (w opactwie Sankt Gallen w Szwajcarii) z IX w. Krytyczne wyd. tekstu w AH II 39.

Strofy 1-2 wyrażają uwielbienie Bożego macierzyństwa NMP oraz jej...

BAKÓW, Bacàu (dziś Rumunia)

Wg relacji z 1658 w diecezji było 13 parafii, 2 klasztory; 1774 — 10 parafii, 1 klasztor (Jassy), 24 kapłanów zak. obszerny memoriał w sprawie uposażenia bpstwa i parafii, odbudowy katedry w Jassach, kształcenia księży i uporządkowania jurysdykcji kościelnej.

BARDO

Do 1945 Warta, parafia i sanktuarium maryjnew dekanacie ząbkowickim w archidiecezji wrocławskiej. Nawiedzenia NMP. Po kasacie zakonuod 1810 była tu parafia diec; 1900 klasztor i parafięprzejęli redemptoryści niem.