Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kolsku

Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kolsku - rzymskokatolicka parafia we wsi Kolsko, należąca do dekanatu Sława diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, metropolii szczecińsko-kamieńskiej w Polsce, erygowana w 1951. Mieści się przy ulicy Piastowskiej.

Czytaj Dalej

Apokalipsa św. Jana

Jana, ostatnia księga Nowego Testamentu, zapis wizji, jakiej autor doznał przebywając na wygnaniu. Jana, miało miejsce na wyspie Patmos, dokąd został on karnie zesłany z Efezu za rządów Domicjana w 95.

Chrystologia św. Jana - Jezus przekazujący synostwo Boże wiernym

Temat synostwa Bożego tak jak u Pawła znajduje się również u Jana, z pewną jednak różnicą. Dla Jana termin syn jest zarezerwowany dla Chrystusa, Jednorodzonego Syna Bożego. Tytuł Syn jest charakterystyczny dla Jana.

Kościół katedralny p.w. św. Michała Archanioła i Jana Chrzciciela

Michała Archanioła i Jana Chrzciciela przy skrzyżo­waniu ulic Dwornej i Giełczyńskiej. ), obraz Wojciecha Gersona Matka Boska Nieustającej Pomocy, kru­cyfiks z 1677, XVI-wieczne rzeźby Jana Chrzciciela i Stanisława biskupa, XVII--wieczna ambona, liczne tablice pamiąt­kowe.

SOBÓTKA

Jana Chrzciciela a. ) Jan (Chrzciciel; Świętojanka); Jordan; Kwiat (paproci). , jak Jana Kochanowskiego, (Pieśń świętojańska o sobótce), Seweryna Goszczyńskiego (Sobótka), Wincentego Pola (Obrazy z życia i z natury), J.

ANTRA DESERTI TENERIS SUB ANNIS

Jana Chrzciciela, 2. Przedstawia życie Jana na pustyni wśród umartwień i milczenia, które zapobiega grzechom mowy; Jan przewyższa proroków, gdyż on jeden wskazał zapowiadanego przez nich Zbawiciela, oraz wszystkich ludzi (Mt 11, 11), gdyż obmył wodą tego, który zmywa grzech świata.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. Diecezji Siedl, od 1926; zespół akt Kapituły Kolegiackiej (od 1818 Katedralnej) w Janowie Podlaskim od XVII w.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

sprowadzone z Włoch: 6-tomowy antyfonarz fundacji Jana de Martyribus, opata w Rocca Contrata, wykonany przez Fryderyka z Perugii, miniatury szkoły flor. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - W POLSCE

JanaChrzciciela w Berge k. Jana Chrzciciela w Kołobrzegu, co było przejawemtendencji do umacniania wpływów pol. w kościołach na Łysej Górze,w Sieciechowie i Lubiniu, które nie posiadały praw parafialnych.

DANKWART, Danquart, Tanquart KAROL

Janem Chrzcicielem i święci, w mauzoleum św. Jana Kantego — sceny związane z jego życiem i uwielbieniem, w kaplicy Adoracji Krzyża Św. Jana Chrzciciela. Wojciecha, Stanisława Bpa, Kazimierza i Jana Kantego.

Przygotowanie do Bożego Narodzenia

“zwiastowanie”); Syryjczycy zachodni tym samym wyrazem oznaczaj ą okres sześciu niedziel przed Bożym Narodzeniem. Wszyscy Syryjczycy obchodzą w tym okresie uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i narodzin św. Jana Chrzciciela.

Nam Niemnem

Justyna składa wizytę w domu Fabiana Bohatyrowicza i spotyka tam siostrę Jana, Antolkę, nie zastaje natomiast Jana, który zajęty jest pracą na odległych łąkach.

Imiona Jezusa Chrystusa - Chrystus

Anioł zwiastował pasterzom narodzenie się Jezusa jako Mesjasza obiecanego Izraelowi: "Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan" (Łk 2,11). Jana Chrzciciela w Jordanie.

Chrystologia św. Jana - Wcielenie Logosu

Jeśli bierze się pod uwagę częstotliwość pojawiania się terminu "Ja jestem" i sposób jego używania to staje się jasnym, że u Jana chodzi o sformułowanie przemyślane,o istotnym znaczeniu teologicznym.

Chrystologia św. Jana - Jezus działający w świecie

Według Jana, Chrystus zawsze prezentuje wierzącym swoje podwójne pochodzenie niebieskie i ziemskie. Jest to jedno z centralnych sformułowań chrystologicznych Ewangelii janowej, także dlatego, że łączy istotne dla pism Janowych tematy (prawda, życie).

Korzenie chrztu chrześcijańskiego - Chrzest Jana

 Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela.

Chrzest i włożenie rąk jako udzielanie Ducha w Nowym Testamencie

(Dz 19,6) Cały Nowy Testament stara się coraz bardziej włączyć i przyporządkować Jana Chrzciciela i jego uczniów chrześcijaństwu. Łukasz chce tu ukazać wszczepienie do Kościoła Jezusa Chrystusa też uczniów Jana.

Przyczyny upadku powstania listopadowego w świetle „Kordiana” J.Słowackiego

a) powstanie listopadowe jako dzieło Szatana: -negatywna ocena przywódców ( Chłopicki, Skrzynecki, Lelewel, Niemcewicz ) -zarzuty wobec powstańczej kadry oficerskiej „Z rdzy się narodzi niemało wymuskanych - ospalców”. Jana spotykają się spiskowcy którzy mają podjąć decyzję o zamachu na cara.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...