Parafia Narodzenia NMP w Chełmie

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

DRAMAT LITURGICZNY

Augustynowi), dawane przed lub po I mszy na Boże Narodzenie oraz w oktawie po nim, obejmowało recytacje bądź śpiewy z towarzyszeniem chóru proroków ze ST, najczęściej procesjonalnie wprowadzanych, mówiących o narodzeniu Chrystusa, ponadto głosy Zachariasza i Elżbiety, Jana Chrzciciela, Nebukadnezara II, Wergiliusza, Sybilli Erytrejskiej (Limoges XI-XII w.

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Historia Bożego Narodzenia

Tak, więc narodziny słońca zastąpili narodzinami Chrystusa. Druga Utrzymuje, że uroczystość Bożego Narodzenia wywodzi swój początek z Jerozolimy. W Grocie Narodzenia odprawiał w nocy Mszę świętą.

Misteria z dzieciństwa i życia ukrytego Chrystusa - Misterium Bożego Narodzenia

W tym celu trzeba się uniżyć (Mt 23,12), stać się małym; nawet więcej, trzeba się "narodzić z wysoka" (J 3,7), "narodzić się z Boga" (J 1,13), aby stać się dzieckiem Bożym (J 1,12).

Inicjacja chrześcijańska jako „ponowne narodzenie”

3,3-5)-wypowiedź o powtórnym narodzeniu z wody i Ducha Świętego; oraz zasadnicza myśl Ewangelii Jana, że to nowe życie, ten nowy sposób egzystencji zostaje zachowany tylko w życiodajnym zjednoczeniu z jego nurtem życia.

Łódź - stare miasto

Powodem tego był fakt, że pokrywały się one z świętem powołania parafii Wniebowstąpienia NMP, czyli z odpustem.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

Hiacynt wschodni

W ten sposób cebule są przygotowane do tego, by zakwitnąć na Boże Narodzenie Świeżo posadzone cebulki należy przechowywać w temperaturze 4°C przez 5-9 tygodni. Cebulki kwitnące na Boże Narodzenie, muszą być wystawione na światło dzienne przed początkiem grudnia.

BOŻE NARODZENIE

na pamiątkę narodzenia Chrystusa, do IV w. Boże Narodzenie Concerto grosso g-moll, opus 12, nr 6 Arcangela Corellego, ze słynnym LargoPastorale, dołączonym ad libitum na Boże Narodzenie, wł.

MATKA

Siewna Narodzenie NMP, 8 IX.

TARNÓW

Katedra Narodzenia NMP górująca nad miastem, zbud.

ADORACJA

Jezusa dopiero co narodzonego (Mt 2, 11), czyniącego cudy (Mt 14, 33; J 9, 38) czy wreszcie Jezusa zmartwychwstałego (Mt28, 9. Dürer, Narodzenie z 1504). Nie występuje natomiast moment adoracji na obrazach przedstawiających narodzenie NMP i św.

ANDRZEJ z KRETY Św. bp.

Anny i narodzenia NMP oraz tzw. (PG 97, 805-1302), z czego 7 na święta NMP: Zwiastowania, Narodzenia i Zaśnięcia; A.

ANNA Św.

narodzenia NMP, Spotkanie Joachima i A. 1591), dalsze przy kościołach bernardynów w Lublinie, Poznaniu, Zebrzydowicach oraz w parafiach miejskich i wiejskich metropolii gnieźn.

APOKRYFY

zwierzęta w scenie narodzenia Chrystusa na drzwiach katedry w Hildesheim z ok. (zwierzęta przy narodzeniu Chrystusa, osioł w scenie ucieczki do Egiptu itp.

AUSTRALIA

wspólnoty: najliczniejsza Greek Orthodox Church, abpstwo Australii i Nowej Zelandii z rezydencją w Sydney, z 50 parafiami i ok. i Nowego Jorku, posiada własnego bpa z rezydencją w Brisbane, 24 parafie i 60 000 wyznawców (1966).

AVE MARIS STELLA

Wczesnośredniow. hymn ku czci NMP, nieznanego autora, odmawiany w II nieszporach świąt maryjnych. Najstarszy tekst A.m.s. znajduje się w Codex San-gallensis (w opactwie Sankt Gallen w Szwajcarii) z IX w. Krytyczne wyd. tekstu w AH II 39.

Strofy 1-2 wyrażają uwielbienie Bożego macierzyństwa NMP oraz jej...

AVE VERBI DEI CELLA

Jadwidze —> Consurge iubilans; mówi o narodzeniu NMP, zwiastowaniu, narodzeniu Chrystusa, poświęcając więcej uwagi udziałowi Maryi w męce Chrystusa pod krzyżem; w zakończeniu zwraca się do NMP z prośbą o wprowadzenie do niebieskiej chwały; tekst wydano w Kowalewicz CMAePL I 132-133.