Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba w Lubaniu

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Jakuba w Lubaniu znajduje się w dekanacie Lubańskim w diecezji Legnickiej. Jej proboszczem jest ks. Mieczysław Jackowiak. Obsługiwana przez księży diecezjalnych. Erygowana 25 lipca 1993.

Czytaj Dalej

EGIPCJANKI SERCA JEZUSA, egipskie siostry Najświętszego Serca, soeurs égyptiennes du Sacré - Coeur

Serc Jezusa i Maryi (z domem głównym w Bejrucie), które 1890 przeniosły się do Egiptu; po wydaleniu 1911 większości sióstr zakonnice tubylcze założyły 1912 niezależną kongr.

Męka Pana Jezusa

Cierpienie zakończone śmiercią krzyżową, jakiego się podjął Jezus dla naszego zbawienia (zob 1 P 2, 21 - 25).

Najświętsze Serce Jezusa

Nabożeństwo do zranionego Serca Jezusa znane było już wprawdzie w Średniowieczu, upowszechniło się ono jednak dopiero wskutek objawień danych św. , Najświętsze Serce Jezusa pozostaje skutecznym symbolem odkupienia, jak to określił Kar!

Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Klemensa pap. i męcz. w lędzinach

Klemensa przejął znów funkcje kościoła parafialnego pierwotnej parafii. 1993 w Górkach należących dotąd do parafii św. Klemensa, została ustanowiona parafia tymczasowa.

Błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, zakonnica.

Kościół św. Jakuba w Toruniu

Budowany jako kościół parafialny Nowego Miasta przy jego rynku w 1309-1424.

Kościół św. Jakuba - Sandomierz

Zespół podominikański, założony w 1226, z fundacji bpa Iwona Odrowąża, przebudowany na barokowy w XVII w., 1907­-09 reromanizacja. Najwcześniejszy w Ma­łopolsce kościół z cegły, najpiękniejszy romański kościół dominikański w Polsce. Bazylika trójnawowa, korpus pięcioprzęsło-wy, arkady...

Katedra św. Jakuba Starszego

Współkatedra arcybiskupstwa warmiń­skiego (katedra we Fromborku). Kościół budowany w 2 poł. XIV w., gotycki, halowy, trójnawowy (dł. 58 m), wieża o wys. 61 m dobudowana w 1596. Po obu jej stronach w 1721 powstały kaplice. W poł. XVI w. nawa główna otrzymała sklepienie sieciowe, nawy boczne kryształowe...

Dlaczego "Pana Tadeusza" uznaje się za najpiękniejszą polską książkę ?

 

Dlaczego "Pana Tadeusza" uznaje się za najpiękniejszą polską książkę ?

Jednym z owoców twórczości Adama Mickiewicza jest "Pan Tadeusz". Podczas czytania poematu możemy odczuć wrażenie że jest on w jakiś sposób inny od poprzednich dzieł poety. Jest to utwór opowiadający o sprawach zwykłych ludzi...

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

Bogumił korzysta z samodzielności i niezależności w prowadzeniu folwarku, ale dla chłopów nie jest panem, tylko rządcą, takim samym człowiekiem jak oni.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

Bogumił korzysta z samodzielności i niezależności w prowadzeniu folwarku, ale dla chłopów nie jest panem, tylko rządcą, takim samym człowiekiem jak oni.

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

Przedstawiając w Panu Tadeuszu ślub Zosi i Tadeusza, Adam Mickiewicz pokazał, ile radości daje połączenie się z osobą kocha–ną, jak piękna może być wzajemna harmonia dwojga ludzi. W ich domu panuje obłuda i zakłamanie.

„Powołał mnie Pan na BUNT.” Zinterpretuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów.

Prezentuje charakterystykę ówczesnego mieszczaństwa, piętnuje dulszczyznę, hipokryzję i kult pieniądza panujący w tych kręgach.

„Serce ma swoje racje, których rozum nie ma.” Udowodnij, że dewiza B. Pascala była bliska wielu bohaterom literackim.

Parą bohaterów literackich, która całkowicie zawierzyła racji swoich serc, byli Tristan i Izolda z XIIwiecznego romansu rycerskiego Dzieje Tristana i Izoldy. Ale oni słuchali jedynie głosu własnych serc.

Służyć temu, cóż ci jest w niebie  (Legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej.

                Jest prawdą, że Kościół był w średniowieczu najpotężniejszym feudałem, że podporządkował swoim wpływom wszystkie dziedziny życia, gromadził olbrzymie dobra materialne,  co było - niestety - wbrew nauce Jezusa, który głosił ubóstwo, prostotę, skromność,.

Maryja, Matka Jezusa w literaturze

Obie strofy kończy także, pełniący funkcję refrenu, zwrot: „Kyrie elejson”, co znaczy „Panie zmiłuj się! Powieść Sienkiewicza jako napisana „ku pokrzepieniu serc” pokazuje, że zwycięstwo nawet w sytuacjach, które mogą się wydawać bez wyjścia, z Maryją jest możliwe.

ASCETA - św. ALEKSY

Rozdał swój majątek i ruszył na wędrówkę po świecie. Cały czas spędzał na modlitwie, żebrał, inni ludzie go nie obchodzili. Chodziło mu o całkowitą anonimowość. Chciał aby nikt go nie znał i mógł całkowicie poświęcić się Bogu. Został uznany za świętego (Maryja zeszła z ołtarza i kazała...

ASCETA - św. FRANCISZEK

W Asyżu założył zakon franciszkanów. Rozdał swój majątek. Wędrował po kraju wygłaszając kazania, które nawoływały do miłości do bliźniego.

POEZJA JAKUBA JASIŃSKIEGO

Jakub Jasiński napisał wiele utworów.

„PAN TADEUSZ” - GENEZA W ŚWIETLE EPILOGU

Epilog w „Panu Tadeuszu” jest liryczną wypowiedzią narratora wyjaśniającą zmierzenia utworu, jest to geneza utworu. Mickiewicz chce powrócić do przeszłości, gdy Polacy byli panami swoich działań. Utwór był napisany ku pokrzepieniu serc.