Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba w Lubaniu

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Świętego Jakuba w Lubaniu znajduje się w dekanacie Lubańskim w diecezji Legnickiej. Jej proboszczem jest ks. Mieczysław Jackowiak. Obsługiwana przez księży diecezjalnych. Erygowana 25 lipca 1993.

Czytaj Dalej

BRACTWO KOŚCIELNE, konfraternia

Sakramentu,Serca Maryi, czemu patronowali głównie jezuici (barok I B); owocem sporów o przywilej Niepokalanego PoczęciaNMP jest m. Jakuba (—JakubStarszy Apostoł); B.

PAN (1)

Robak z panem Sędzią radzą o rzeczy publicznej. Surdut Zasnąć w Panu umrzeć. ; panowie nosili wielkie cholewy z kolorowej skóry, drobna szlachta przystrajała czarne buty żółtymi a.

BIBLIA - POWSTANIE

] orazjeden Pan Jezus Chrystus" (1 Kor 8,6), lub „jeżeli więc ustamiwyznasz, że Panem jest Jezus [homología], i w sercu swoimuwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych [katechet.

GNIEZNO

Józef Prądzyński), 1933-39 „WiadomościParafialne Parafii F a r n e j " (red. należy 15 parafii, w tym 9 w G.

GODZINA OBECNOŚCI przy SERCU BOŻYM

  Mały podręcznik Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kr 1912, 1937 ; Wielki podręcznik Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kr 1915, 19376; Godzina Obecności przy Sercu Bożym, Kr 1984; Podręcznik Godziny Obecności przy Sercu Bożym, Kr 1987.

Ignacy Krasicki - Pan Podstoli

Wtem nadeszli panowie podstolicowie, pokło­nili się kompanii i udali się do panów sędziców chcąc ich zabawić; ale jakem uważał, byli przyjęci ozięble: domyśliłem się, iż owi rycerze gardzili stu­dentami; zniknęli wkrótce z izby, a gdy przyszło do obiadu, znaleziono pa­na porucznika u panien, towarzysza - w stajni.

Najświętsze Serce Jezusa

Nabożeństwo do zranionego Serca Jezusa znane było już wprawdzie w Średniowieczu, upowszechniło się ono jednak dopiero wskutek objawień danych św. , Najświętsze Serce Jezusa pozostaje skutecznym symbolem odkupienia, jak to określił Kar!

Serce ma swoje racje, których rozum nie zna

To o niej mówił Pascal, kiedy podkreślał, że serce ma swoje racje, których rozum nie zna. Przez racje serca rozumiem uczucia, będące intencjonalnymi reakcjami na wartości.

Błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, zakonnica.

Misteria działalności publicznej Jezusa - Chrzest Jezusa

Wtedy przychodzi Jezus. Jan Chrzciciel waha się, a Jezus nalega: otrzymuje On Chrzest. Jezus stał się w ten sposób Jego źródłem dla całej ludzkości.

APOSTOLSTWO MODLITWY

Serca Jezusa, a także Chrystusa Króla, nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP, modlitwa, np. Zaleski, Jezuici w Polsce, Kr 1908, 323-325; Konsekracja Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa i 50-lecte A.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

realizują przez prowadzenie parafii, spowiadanie i kaznodziejstwo; obejmowali stanowiska kaznodziejów katedralnych i nadwornych spowiedników panujących świeckich (bł. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - W POLSCE

Na Soborze w Konstancji doszło równieżdo nawiązania kontaktu bpa płockiego Jakuba z Korzkwi z Robertemde Chaudesolles, opatem Cluny; przynależności jednakb. w kościołach na Łysej Górze,w Sieciechowie i Lubiniu, które nie posiadały praw parafialnych.

CRAWLEY BOEVEY EDUARDO, ojciec Mateo, sercanin z Picpus

19483; Jezus, król miłości, Braine-le-Comte 1929, Pz 1948). „Rex amoris", „Regne social") pisał liczne artykuły, memoriały, okólniki, listy dotyczące kultu Serc Jezusa i Maryi oraz jej wniebowzięcia.

DUCHOWOŚCI RELIGIJNEJ CZASOPISMA

w oparciu o kult -*• Serca Jezusa poświęcony jest mies, wydawany przez jezuitów „Le messager du Coeur de Jésus" (Ts 1861-), będący organem -*• Apostolstwa Modlitwy, oraz mies.

HOFMAN WLASTIMIL

(Na początki drogi mistycznej,1903; Najświętsze Serce Pana Jezusa, 1958; Pokusa,1958; Niepokalane Serce Maryi, 1960; Spowiedź, 1967; ŚpiewakBoży, 1968).

Wynagrodzenie

W nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa, to wynagrodzenie oznacza modlitwy odmawiane i dobre uczynki pełnione w celu odpokutowania za grzechy przeciwko miłości Jezusa ukazanej w darze Najświętszego Sakramentu i w męce, przez którą nas odkupił.

Zabytki - kościół Świętej Trójcy w Będzinie

HISTORIA I OBECNY WYGLĄD KAPLIC Kaplica Serca Pana Jezusa powstała w końcu XIX w. Ołtarz kaplicy Serca Pana Jezusa W ołtarzu umieszczona jest zabytkowa rzeźba Chrystusa na krzyżu.

Żary

Najświętszego Serca Pana Jezusa w pd.