Parafia Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie-Białej

Parafia Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie-Białej

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie-Białej - parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji rzeszowskiej w dekanacie Rzeszów Katedra. Erygowana w 1983. Mieści się pod numerem 127.

Czytaj Dalej

HONORAT KOŹMIŃSKI, Honorat z Białej Podlaskiej bł. OFMCap

wzniesiono kilka kościołów ikaplic oraz erygowano parafie (m.

Barokowy kościół Bożego ciała

kościół został przekazany na własność parafii św. kościół przyjął od parafii nazwę św.

Maryja, Matka Jezusa w literaturze

Maryja, Matka Jezusa w literaturze

Kocha ją każdy Chrześcijanin. Nawet człowiek niewierzący wie, kim Ona jest i jakimi czynami się wsławiła. Nie można o Niej zapominać, lecz trzeba stale wzmacniać naszą wiarę w Jej nieograniczoną moc. Najdroższy klejnot na świcie nie wzbudzi naszej uwagi, jeśli...

"Biblia" - streszczenie

        PRZEDSTAWIENIE: Biblia jest zbiorem różnych ksiąg. Pismo Święte składa się z dwu części: Sarego oraz Noewgo Testamentu. Stary Testament tworzą pisma powstałe na przestrzeni ponad tyśiąca lat (od XIII do I wieku przed naszą erą), zaś Nowy Testament został napisany już w I wieku naszej ery...

BIBLIA – NOWY TESTAMENT

Wprowadzenie

 

Pismo święte Starego i Nowego Testamentu to księga o podstawowym znaczeniu dla wyznawców judaizmu (pierwsza część) i chrześcijaństwa (całość). Stanowi także wielką skarbnicę gatunków, motywów, symboli, które odżywają ciągle na nowo jako inspiracja lub tworzywo literackie w...

Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Obserwacja

Jest zupełnie oczywiste, że gdy mówimy o fotografii w sensie wykonywania zdjęć, to jest to uzupełnienie czy wzbogacenie przede wszystkim metody obserwacji. Typy obserwacji z użyciem aparatu fotograficznego mogą się różnić ze względu na cztery kryteria. Po pierwsze, ze względu na lokalizację obserwatora...

AKOMODACJA

(łac. accommodatio przystosowanie, przyzwyczajenie), Funkcjonalne przystosowywanie się podmiotu do środowiska; jeden z etapów procesu-adaptacji i jej element konstytutywny, różny od—asymilacji; występuje jako a. biologiczna — przystosowywanie się organizmu żywego do środowiska (biotycznego), a...

ANIOŁ

(gr. angelos, łac. angelus, odpowiednik hebr. male'ak), Istota duchowa, w hierarchii bytów zajmująca miejsce między Bogiem a ludźmi; nazwa a. oznacza nie naturę, lecz funkcję a. jako wysłanników lub posłańców Boga (por. Hbr 1, 14); problematyka a. jest przedmiotem - angelologii.

I. W ST i LITERATURZE...

CERKIEWNE BRACTWA

zgodnie ze statutami, które podkreślały konieczność ożywienia życia sakramentalnego oraz krzewienia kultu maryjnego i ruchu trzeźwościowego w społeczeństwie; opiekowały się cerkwią i rozwijały działalność charytatywną w parafii; zbliżone w strukturze i zadaniach do bractw rzym.

BIAŁA

Parafia i dekanat w diecezji opolskiej (do 1945 w archidiecezjiwrocławskiej); ok. erygowany przed 1335 ma 10 parafii (B.

BIAŁA CERKIEW

augustianie-eremici,pełniąc prawdopodobnie obowiązki parafialne. kijowska), który1772 liczył 55 parafii.

BIAŁA PODLASKA, Biała Książęca, Biała Radziwiłlowska

Parafie i dekanat w diecezji siedleckiej. powstały 1819 ma 16 parafii (3 w B. i Włodawy9 parafii (B.

BIELSKO - BIAŁA

1946; ponadto należą parafie Bestwina,Buczkowice, Godziszka, Hałcnów, Kaniów, Komorowice, Kozy,Rybarzowice, Szczyrk, Wilkowice. ma po 1 parafii w Bielsku, Białej (zestacjami kazn.

BRZESKA DIECEZJA

liczyła 802 parafie, 36 klasztorów męskich, 5 żeńskich,930 kapłanów diec, 358 zakonników, 36 zakonnic i 748 513wiernych (bez dzieci); 1825 — 22 dekanaty, 549 parafii, 675 kapłanówdiec, 21 klasztorów męskich, 3 żeńskie, 159 zakonników,17 zakonnic i 542 614 wiernych (bez dzieci); 1834 — 770parafii, 37 filii, 325 kaplic, 1050 księży diec, 21 klasztorów męskichi 206 zakonników, 7 żeńskich i 44 ...

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - OBRAZ

Obraz M.B.Cz. typu -> Hodegetrii jest najbardziej zbliżony do ikony bizant. z końca X w., znajdującej się w rzym. kościele S. Maria Maggiore, ikony mozaikowej z XII w. zachowanej w serb. klasztorze Chilandar na górze Athos oraz do obrazu MB z VI w. z kościoła S. Maria Nuove w Rzymie (analogie w szczegółach...

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - ROZWÓJ KULTU

nawiedziła parafie, domy zak. odprawiano na rozpoczęcie każdego roku Wielkiej Nowenny (I niedziela maja), a w parafiach podczas peregrynacji i tzw. z nazwami parafii), metalowe — cięte, kute, wytłaczane (np.

DZIECKO - OPIEKA

W środowiskach polonijnych — przeważnie parafie i zakony organizowały akcje na rzecz d. parafii w Oignies (Pas-de-Calais) otworzyły ochronkę i świetlicę; organizowały tam również w celach wychowawczych -»• dziecięce stowarzyszenia religijne, zwł.

Literatura polska XV wieku

Rozkwit Akademii Krakowskiej. Początki humanizmu

Wiek XV to epoka największej potęgi państwa polskiego. Ślub Jagiełły z Jadwigą i ślub Litwy z Polską, zawarty przy końcu wieku XIV, teraz dopiero wydał owoce: dnia 15 lipca roku 1410 na polach Grunwaldu i Tannenberga połączone wojska polskie i...

FATIMSKA MATKA BOŻA - KULT

Przy kaplicy objawień wzniesionej 1918-22zbudowano 1928-53 okazałą świątynię (od 1954 bazylika)MB Różańcowej wg p r o j e k t u G e r a r d a van Kriechena i AntonioLino (kolumnada) na planie lac. krzyża z 14 kaplicami,k t ó r e wraz z prezbiterium mają symbolizować 15 tajemnicróżańca; sanktuarium...

Literatura wieku XVII - zanikanie mądrości i piękna, styl barokowy

Literatura nasza w wieku XVII nie utrzymała się na tym wysokim poziomie, na jaki się wzniosła w stuleciu XVI: posiada wprawdzie utwory tak piękne jak poe­zje łacińskie Sarbiewskięgo, Sielanki Szymonowicza, Roksolanki Szymona Zimorowicza i Psalmodia Kochowskiego, tak kunsztowne jak liryki Jędrzeja...