Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dąbrówce Wielkiej

Czytaj Dalej

BOLESNA MATKA BOŻA

Tytuł kultowy nadawanyMatce Bożej w celu podkreślenia jej -» cierpień duchowychi fiz.

BOLESNA MATKA BOŻA - KULT

Matka Bolesna NMP (Kr 1760), Nabożeństwo krótkiedo Najświętszej Panny Bolesnej (Chełmno 1769), Przypomnieniepobożne wielkich boleści, które [. Wiśniewskiego Bolesna MatkaMiłości.

BOLESNA MATKA BOŻA - W IKONOGRAFII

W ikonach typu Glykofilusy Jezusprzytula policzek do twarzy Matki, obejmując ją obu rączkami zaszyję; błogi nastrój tulącego się z ufnością dziecka kontrastujez zacienionymi głębokim smutkiem oczami Matki przewidującejjego mękę (np.

BOLESNA MATKA BOŻA - BRACTWA

(-»-Arcybractwo Matek Chrześcijańskich); pod tą nazwąistniały także bractwa matek w innych ośrodkach. B, oraz podręcznik dla Bractwa Siedmiu Boleści Matki Boskiej, Kr 1909; P.

BOLESNA MATKA BOŻA - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Kult M.B.B, propagują licznewspólnoty zak. o charakterze charytatywno-wychowawczym,zakładane pod tym wezwaniem; większość ich powstała w XIXw.; pierwszym zakonem szerzącym ten kult są słudzy NMP(-» serwici).

1. Męskie

° Bracia MB od Siedmiu Boleści(Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten)...

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża

Tytuł związany z obrazem Matki Bożej w Częstochowie na Jasnej Górze, będącej pol.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - OBRAZ

RECEPCJA — Poza kopiami przeznaczonymi do kościołów, wykonywanymi przez znanych malarzy dążących do wiernego oddania pierwowzoru cudownego obrazu (-> Częstochowska Matka Boża II E), powstawały przeznaczone dla masowego odbiorcy (zwł.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - ROZWÓJ KULTU

1, 59-62; Biskupi polscy wzywają wiernych do pomagania Matce Kościoła, 10 II 1972, GWK 14(1972) 101-105; B. odprawiano na rozpoczęcie każdego roku Wielkiej Nowenny (I niedziela maja), a w parafiach podczas peregrynacji i tzw.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - PIELGRZYMKI

200 000 wiernych; 1970 w intencji Kościoła i papieża — ok. 10 000 inteligencji; 1966-72 przybywały pielgrzymki z parafii, w których odbywała się peregrynacja.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - TWÓRCZOŚĆ

powstały Już-ci słoneczko zaszło, Matko Częstochowska, Sieroty zebrane idźmy do Matki (1908) oraz Marsz, marsz me serce do Częstochowy (1909) i 2 pieśni okolicznościowe z okazji koronacji obrazu (1910) Dwie korony nowe z Rzymu oraz Dzień Świętej Trójcy w pamięci zostanie (koronacja odbyła się w uroczystość Trójcy Świętej).

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

królowie (August III), bpi, duchowni, zakonnice i wierni z Polski, Czech, Moraw i Śląska.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - PEREGRYNACJA

w Waszej parafii oddaję w macierzyńską niewolę Matki Boga--Człowieka i Matki Kościoła [. 6, 59-74, 16(1961) 15-30,52-56; Nawiedzenie parafii przez obraz M.

DOBREGO PASTERZA MATKA BOŻA

figur NMP w postaciach pasterek (Wj 2,16-17) i oblubienicy z Pnp (1,7-8; 2,16; 6,2-3), przede wszystkim zaś do udziału Maryi w historii zbawienia (Nowa Ewa, Matka Karmicielka Chrystusa Pasterza i Chrystusa Mist. , a 1885 dla całego zakonu na II niedzielę po Wielkanocy (przesunięte na sobotę przed tą niedzielą z uwagi na tzw.

DOBREJ RADY MATKA BOŻA

A History of the Ancient Santuary of Our Lady of Good Counsel in Genazzano, R 1884; Bractwo NMP Matki Dobrej Rady w klasztorze sióstr augustianek w Krakowie, Kr 1889; De Pia Unione BMV de Bono Consiglio (documenta), AAug 1 (1905) 127-133; S.

FATIMSKA MATKA BOŻA

Tytuł kultyczny -» MatkiBożej wywodzący się z objawień 1917 w —» Fatimie, w następstwiektórych powstało tam świat, centrum jej kultui nar.

FATIMSKA MATKA BOŻA - OBJAWIENIA

w Rzymie, Tygodnik Powszechny 38(1984) nr 15; Jan Pawel II, Akt oddania Matce Najświętszej, Tygodnik Powszechny 38(1984) nr 13; L'Osservatore Romano 5(1984) nr 1-2.

FATIMSKA MATKA BOŻA - KULT

Marszalek, Tarnów - Matka Boża Fatimska, w: Sanktuaria diecezji tarnowskiej, Tw 1983.

FATIMSKA MATKA BOŻA - INSTYTUCJE

Matka Boża do kapłanów swoich najmilszych synów, Mi i980); J.

FATIMSKA MATKA BOŻA - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Forgione O F M C a p (ojciecPio) o poparcie k a p ł a n ów w ich działalności na rzecz uchronieniawiernych od propagandy ateistycznej; eryg.

FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM TYTUŁÓW i PRZYWILEJÓW MATKI BOŻEJ

Matki Bożej Nieustającej Pomocy (—» NieustającejPomocy Matka Boża); ° f. Matki Bożej Zwycięskiej (—> Zwycięska Matka Boża); ° f.