Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dąbrówce Wielkiej

Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dąbrówce Wielkiej znajduje się w Dąbrówce Wielkiej, dzielnicy Piekar Śląskich. W 1882 dzięki staraniom ówczesnego sołtysa Jana Wańka i proboszcza z Kamienia ks. Fröhlicha wybudowano we wsi mały kościół w stylu neoromańskim. W 1893 w Dąbrówce została formalnie utworzona nowa parafia, w 1901 postanowiono wybudować nowy kościół, jednak w końcu odstąpiono...

Czytaj Dalej

WIELKI

Wielka buława, laska, pieczęć w dawnej Polsce atrybuty władzy (także: godność, władza) hetmana wielkiego, kanclerza wielkiego i in. Wielki komtur najwyższy urzędnik i zastępca wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego; podskarbi zakonu; zob.

DOBREJ RADY MATKA BOŻA

A History of the Ancient Santuary of Our Lady of Good Counsel in Genazzano, R 1884; Bractwo NMP Matki Dobrej Rady w klasztorze sióstr augustianek w Krakowie, Kr 1889; De Pia Unione BMV de Bono Consiglio (documenta), AAug 1 (1905) 127-133; S.

Stosunki polsko - krzyżackie w XV w.

Krzyżacy spodziewali się uderzenia na Pomorze Gdańskie, wielki mistrz skoncentrował, więc swoje wojska pod Świeciem.

CESARZ - IKONOGRAFIA

w apsydzie kościoła Grobu Chrystusa w Jerozolimie), Justynian I Wielki z małżonką Teodorą i świtą, niosący dary (mozaika z 547, S. i papieża (jako 2 reprezentanci chrzęść, ideologów panowania stoją obok siebie w scenie inwestytury Karol Wielki i pap.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - ROZWÓJ KULTU

1, 59-62; Biskupi polscy wzywają wiernych do pomagania Matce Kościoła, 10 II 1972, GWK 14(1972) 101-105; B. odprawiano na rozpoczęcie każdego roku Wielkiej Nowenny (I niedziela maja), a w parafiach podczas peregrynacji i tzw.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - PEREGRYNACJA

w Waszej parafii oddaję w macierzyńską niewolę Matki Boga--Człowieka i Matki Kościoła [. 6, 59-74, 16(1961) 15-30,52-56; Nawiedzenie parafii przez obraz M.

DOBREGO PASTERZA MATKA BOŻA

figur NMP w postaciach pasterek (Wj 2,16-17) i oblubienicy z Pnp (1,7-8; 2,16; 6,2-3), przede wszystkim zaś do udziału Maryi w historii zbawienia (Nowa Ewa, Matka Karmicielka Chrystusa Pasterza i Chrystusa Mist. , a 1885 dla całego zakonu na II niedzielę po Wielkanocy (przesunięte na sobotę przed tą niedzielą z uwagi na tzw.

FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM TYTUŁÓW i PRZYWILEJÓW MATKI BOŻEJ

Matki Bożej Nieustającej Pomocy (—» NieustającejPomocy Matka Boża); ° f. Matki Bożej Zwycięskiej (—> Zwycięska Matka Boża); ° f.

Matka Boża Gromniczna

Matka Boża Gromniczna.

Matka Boża Szkaplerzna

Matka Boża Szkaplerzna (Matka Boża z Góry Karmel).

Matki Bożej Śnieżnej

Matki Bożej Śnieżnej. Początkowo było to święto w bazylice Santa Maria Maggiore - Matki Bożej Większejw Rzymie.

Matki Bożej Różańcowej

Matki Bożej Różańcowej. Pius V ogłosił święto Matki BoskiejZwycięskiej po zwycięstwie floty chrześcijańskiej nad turecką pod Lepanto 7 października 1571 (współcześniprzypisywali pokonanie Turków Maryi).

"Krzyżacy" - streszczenie

Zyndram z Maszkowic, wielki znawca sztuki wojennej, choć podziwia porządek i prężność tchnącą z całej twierdzy, jest przekonany, że ufność w samą siłę oręża przy zaniedbaniu cnót chrześcijańskich, a nawet wiary niedługo się ostoi.

Folwark zwierzęcy streszczenie

Były mu wierne, karne i bezwzględne w wykonywaniu poleceń swojego pana – knura. Trzy tygodnie po wygnaniu Snowballa Napoleon zakomunikował, że wiatrak zostanie zbudowany w ciągu dwóch lat, pociągnie to jednak za sobą wielkie wysiłki i ograniczenie racji żywnościowych.

Dlaczego Kazimierz Wielki nosił przydomek "wielki"?

W polityce międzynarodowej Kazimierz Wielki odnosił wielkie sukcesy. W polityce wewnętrznej Kazimierz Wielki również wykazywał wielką aktywność. Kazimierz Wielki podjął reformę systemu skarbowego i administracji.

Konferencje Wielkiej Trójki

Co się tyczy innych spraw zarządzono kontynuowanie wojny z Japonią do bezwarunkowej kapitulacji oraz utworzenie Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Pięciu Mocarstw (dla świata) i czterech Mocarstw (dla Europy) w celu przygotowania traktatów pokojowych z Niemcami i ich sojusznikami- Mogłoby się wydawać, że powstanie Wielkiej Koalicji i spotkania Wielkiej Trójki są dowodem na to, że racja stanu jest ważniejsza niż sprzeczności ideologii czy ...

Układ sił w Europie po 1871 roku

Kiedy pod koniec XIX wieku Wielka Brytania postanowiła zerwac z polityką "splendid isolation" zwróciła się najpierw do Niemiec. Brak zaufania do Wielkiej Brytanii spowodował, że wkrótce stosunki między Londynem a Berlinem weszły w stan rosnącego napięcia.

ALEKSANDRIA, Al - Iskandarijja

Papieże Innocenty I (415), Leon Wielki (452), Mikołaj Wielki (866) i Leon IX (1052) nie uznali postanowień kan. , ale niewielka liczba wiernych (2624 i 14 kapłanów koptyjskich) i sprzeciw konsula franc, w Kairze uniemożliwiły realizację tej decyzji.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

Łukasz Górnicki (1527-1603)

Jak dworzanina, tak i «dworną panią» powinny zdobić liczne przymioty, cnoty i nauki: «szlachcianką sie urodzić, strzec sie wydwarzania, mieć wdzięczność we wszystkim, co pocznie, mieć dobre obyczaje, umieć niemało rzeczy, mieć dowcip wielki, wielkie baczenie, nie być hardą, zawistną, kłótliwą, swarliwą, kłamliwą, sprosną ąi o kim źle nie mówić»; z tym wszystkim jednak powinna być inna niż dworzanin: nie ...