Parafia Matki Boskiej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu w Jeleniej Górze

Parafia Matki Boskiej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu w Jeleniej Górze – znajduje się w dekanacie jeleniogórskim zachód w diecezji Legnickiej. Jej proboszczem jest ks. Grzegorz Niwczyk. Erygowana 1 marca 1996. Mieści się przy ulicy Morcinka.

Czytaj Dalej

JELENIA GÓRA i literatura

, przez pewien czas nauczyciel tutejszej szkoły, z okolic miasta z drukarze - H. odbył się 1947 I Zjazd Pisarzy Sudeckich, w którym oprócz wymienionych członków oddziału jeleniogór.

BRACTWO KOŚCIELNE, konfraternia

w zwzku z pojawieniemsię nowych form kultu (różaniec, szkaplerz, cześć obrazówNMP) oraz z działalnością zakonów żebrzących.

POSŁUCHAJCIE, BRACIA MIŁA, Lament świętokrzyski, Planctus, Płacz, Żale Matki Boskiej pod krzyżem

POSŁUCHAJCIE, BRACIA MIŁA, Lament świętokrzyski, Planctus, Płacz, Żale Matki Boskiej pod krzyżem, bezim. OSTROWSKA O artyzmie polskich średniowiecznych zabytków zykowych, Zesz.

SZWAJCARSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

1521-29, kiedy w Bazylei osiadł Erazm z Rotterdamu, przyciągając tu licznych wielbicieli swego wszechstronnego umysłu; szczególną przyjaźnią zwzali się z nim Węgier osiadły w Polsce J.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - PIELGRZYMKI

Po raz pierwszy po odzyskaniu niepodległości przybyli wierni z Pomorza, Warmii, Kaszub i Gdańska (1923), także uczniowie i prof, seminariów nauczycielskich z Warszawy, Krakowa, Poznania, Tarnowa, Przemyśla, inteligencja z Krakowa i Rzeszowa, ponadto 156 pielgrzymek par.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - TWÓRCZOŚĆ

1922); Wawrzynowicz jest autorem Królowo nasza, Królowo Polski oraz Ty, co na Jasnej Górze, Makosza zaś kompozycji na chór mieszany O Ty, co Jasnej bronisz Góry (1928) i Witaj, Jutrzenko (1949), a na chór żeński Dav/na nasza Ty Królowo (1952), U stóp Twych, Panno, Usłysz nas, o ...

GNIEZNO

budowana 1530-1602); system konstrukcyjny katedrytworzą szkarpy oraz łuki przyporowe, ukryte pod pulpitowymidachami naw bocznych; etapowość budowy jest czytelna wbryle, materiale budowlanym i w zespole dekoracji architektonicznych;budowę prowadziły 2 odrębne warsztaty; jedenzrealizował część prezbiterialna, w której ...

Oceń politykę Napoleona wobec sprawy polskiej.

Poznając wielki świat i życie innych narodów młodzi ludzie zupełnie inaczej zaczęli spoglądać na podstawowe problemy współczesności Napoleon wiedział doskonale, że Polacy związali się z Francją dlatego, że pragną przy jej pomocy doprowadzić do wyzwolenia ojczyzny.

Matki Boskiej Bolesnej

Matki Boskiej Bolesnej. Pius VII po powrocie z napoleońskiej niewoli (1814) rozszerzył je na cały Kościół.

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

trzy karczmy, bram cztery ułomki, Klasztorów dziewięć i gdzieniegdzie domki" z próżniaczym, pasożytniczym życiem do niczego nie przydatnych mnichów; b) autor ukazuje tryb życia zakonników, niezgodny z regułami klasztornymi (pijaństwo, obżarstwo, wysypianie się w puchach do południa), ich głupotę ...

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

Dzięki znacznemu rozwojowi miejskich szkół parafialnych, w których kształcono w zakresie przekraczającym trivium możliwy był znaczny udział polskich studentów na uniwesytetach w Pradze i Paryżu.

Maryja, Matka Jezusa w literaturze

Matka Boża nakazała Łucji, aby ta przekazała wiernym, że jeżeli przez pięć miesięcy, w pierwszą sobotę miesiąca będą korzystali ze spowiedzi i Komunii Świętej, odmawiali Różaniec to Ona uzna miłosierdzie, którego będziemy potrzebowali w godzinie śmierci.

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

Dzięki znacznemu rozwojowi miejskich szkół parafialnych, w których kształcono w zakresie przekraczającym trivium możliwy był znaczny udział polskich studentów na uniwesytetach w Pradze i Paryżu.

Dworek szlachecki i jego mieszkańcy w literaturze

Ten trud zatrzymania czasu podjął Mickiewicz, gdyż widział, że sarmacki świat szlachecki ulega zmianom pod wpływem nowych zjawisk, pod naciskiem kultury rosyjskiej, w warunkach ucisku politycznego; a także chciał ten niedostępny dla polskiego emigranta świat szlachecki, powołał do życia - dał Polakom oderwanym od ojczyzny Polskę.

Legiony polskie - geneza, działalność i upadek

Dnia 9 października zwrócił się on do Dyrektoriatu z projektem utworzenia legionów polskich skupiających oficerów i żołnierzy przybyłych wcześniej z kraju i z jeńców pozostających w niewoli francuskiej oraz dezerterów z armii zaborczych.

Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w II polowie XIX wieku pod zaborem rosyjskim

Chłopi otrzymali na własność, z niewielkimi wyjątkami, posiadane w chwili uwłaszczenia ziemie, jak również uzyskali prawo do rewindykacji części ziem utraconych wbrew ukazowi z 1846 roku zakazującemu zabierania ziem wpisanych wówczas do tzw.

ROLA I ZNACZENIE CHRZEŚCIJAŃSTWA W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ I UMACNIANIA POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI W OKRESIE PANOWANIA PIERWSZYCH PIASTÓW

Potwierdzając decyzję Stolicy Apostolskiej o utworzeniu odrębnej polskiej prowincji kościelnej (z ośrodkiem w Gnieźnie) przekazywał równocześnie Otto na przyszłość Bolesławowi i jego następcom władzę inwestytury dostojników kościelnych (prawo obsadzania zarówno stolicy arcybiskupiej i powołanych ...

Tworzenie niepodległego państwa polskiego

We wrześniu 1917 władze niemieckie powołały w Warszawie Radę Regencyjną złożoną z 3 regentów (sprawujących rządy):arcybiskup warszawski: Aleksander Kakowski, książę Zdzisław Lubomirski i ziemianinzef Ostrowski.

ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH (ZLP)

349 członków w 17 oddziałach terenowych (w nawiasie rok powstania): Warszawa, Kraków (1920); Poznań (1921), Lublin (1944), Łódź, Katowice (1945); Gdańsk (1946), Wrocław, Bydgoszcz (1947); Szczecin (1950), Olsztyn, Opole (1955); Zielona Góra (1961), Koszalin (1965), Rzeszów (1967), Toruń (1976), Słupsk (1980).

Polskie Państwo Podziemne - struktury i cele

), przez obwieszczenia o wyrokach Cywilnych Sądów Specjalnych i Komisji Sądzących Walki (Cywilnej) Podziemnej, zarządzenia (z zakresu oporu społecznego) i odezwy, za pomocą których oddziaływało na polskie społeczeństwo.