Parafia Maryi Królowej w Poznaniu

Parafia Maryi Królowej w Poznaniu

Parafia pw. Maryi Królowej w Poznaniu – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji poznańskiej w dekanacie Poznań-Stare Miasto. Erygowana w 1993. Siedziba parafii mieści się przy Rynku Wildeckim. Terytorialnie parafia obejmuje północą część dzielnicy Wilda.

Czytaj Dalej

Literatura pozwala możliwie najdokładniej poznać ten świat, zrozumieć i wyrazić...

Oprócz prądów w literaturze trzymających się hasła "sztuka dla sztuki" istniały zawsze gatunki spełniające bardziej utylitarne funkcje. Sztuka nie może być wyobcowana, oderwana od rzeczywistości, sztuka bez człowieka i nie dla człowieka jest nieludzka i niepotrzebna. Literatura chyba najpełniej...

Literatura pozwala mozliwie najdokladniej poznac ten swiat, zrozumiec i wyrazic...

Oprócz pradów w literaturze trzymajacych sie hasla "sztuka dla sztuki"istnialy zawsze gatunki spelniajace bardziej utylitarne funkcje. Sztuka nie moze byc wyobcowana, oderwana od rzeczywistosci, sztuka bez czlowieka i nie dla czlowieka jest nieludzka i niepotrzebna. Literatura chyba najpelniej wyraza...

Poznanie społeczne

Schematy to struktury poznawcze, które organizują informację według pewnych tematów.

Epistemologia (gnoseologia, teoria poznania)

Usiłuje ona sformułować odpowiedź na pytania: czym jest poznanie, jaka jest jego geneza, jakie są jego warunki, czym jest podmiot, przedmiot i akt poznania, czy istnieją granice poznania.

Przykłady pośredników drugorzędnych - Pośrednictwo Maryi

Jeżeli w wspólnocie Kościoła, poszczególni jego członkowie wzajemnie za siebie się wstawiają i pośredniczą, szczególne miejsce należy się Najświętszej Maryi Pannie, z powodu jej szczególnego uczestnictwa w dziele zbawienia.

Udział Maryi w kapłaństwie Chrystusa

Oczywiście, Maryja, przez swoją miłość, życie i cierpienie, łączyła się z tą ofiarą, którą Chrystus składał na krzyżu, lecz zasadniczo nie ma różnicy pomiędzy tym co czyniła Maryja a tym co robi cały Kościół i wszyscy wierzący poprzez wszystkie wieki, uczestnicząc w powszechnym kapłaństwie Chrystusa.

Poezja filozoficzna - Poznanie jako pragnienie

Zakoń-czenie W chmur odbiciu nie pozostawia wątpliwości, to świat poznaje („sprawdza”, powiadaLeśmian) sam siebie: Świat się sprawdza w jeziorze.

Władysław Broniewski - Wiersze o wczesnej wiośnie pisane późną jesienią

Żyję sobie, jestem poetą,

diabli komu do tego.

Łażę,

depczę warszawski beton,

piszę wiersze – z niczego.

W oficynie na Mokotowiemieszkam,

płacę komorne,patrzę na chmury wieczorne:miedź stopiona z ołowiem.

Hoduję radość zamarłąw ciasnych szczelinach bytu,

aż przyjdzie wiosna – spazmem za...

"Czucie i wiara" jako zasada romantycznego poznania. Ballada "Romantyczność" A. Mickiewicza manifestem poezji romantycznej

Tak więc Mickiewicz opowiada się wyraźnie za romantyczną zasadą poznania świata. Przede wszystkim pogląd, wynoszący doznania związane ze światem ducha nad poznanie naukowe.

Co to jest opinia publiczna i czy można ją poznać? (?)

Opinia publiczna – podmiotem są wszyscy. Przedmiotem jest temat, którego opinia dotyczy. To pojęcie węższe niż opinia społeczna.

2 kwestie, których musi dotyczyć opinia publiczna:

- państwo

- polityka

Przeciwieństwem opinii jest wiedza, która jest prawdziwa, bo opiera się na prawdzie. (Opinia jest to...

Późna dorosłość: szanse rozwoju

Ostatni okres życia trwający około 40 lat bywa określany jako późna dorosłość, wiek podeszły, wiek senioralny czy także jeszcze po prostu jako starość. Wydawałoby się, w porównaniu z okresem dzieciństwa i dorastania, iż jest to czas spokoju, stabilności, korzystania z osiągnięć poprzednich faz...

Późna dorosłość: szanse rozwoju - Specyfika późnej dorosłości

Mowa tutaj o wieku, umownie rzecz biorąc, po ok. 60 roku życia. Mimo tak formalnie postawionej granicy przechodzenie do ostatniej fazy życia, zwanej także starością i związanej z procesami biologicznego starzenia się pozostaje, oczywiście, kwestią indywidualną. Gdy w 1982 roku powoływano Zgromadzenie na...

Późna dorosłość: szanse rozwoju - Czcigodny starzec czy dziarski staruszek?

Za tak dwoiście sformułowaną nazwą dla ostatniej epoki życia kryją się dwa systemy wartości i społecznego postrzegania starości: pierwszy, związany z rolą mędrca, mentora, doświadczonego życiem i przyjmującego zdystansowaną pozycję wobec kolejnych pokoleń służąc im radą, drugi, w którym skojarzenia kierują się raczej ku stylowi życia osób w wieku podeszłym, kiedy to korzystając ze zdobyczy medycyny i technologii, przedłużają oni swoją ...

Późna dorosłość: szanse rozwoju - Utrata jako szansa zyskania czegoś nowego

Mimo wszystko jednak schyłkowy okres życia to czas postępujących utrat i konieczności przystosowania się do nich: zmniejszających się sił fizycznych i zdrowia, przejścia na emeryturę, śmierci współmałżonka, pogorszenia warunków ekonomicznych, utraty samodzielności (Kielar-Turska, 2000, s. 324) i...

Późna dorosłość: szanse rozwoju - Integralność – nowe wyzwanie rozwojowe

Zatem jedna ze stron kryzysu późnej dorosłości to dążenie do osiągnięcia integralności – a więc poczucia, iż własne życie miało sens, jako coś, co się stać musiało, jest to zarazem utwierdzeniem się w naturalnej skłonności do odszukiwania porządku i sensu w tym, co się dzieje (Erikson, 1997...

Późna dorosłość: szanse rozwoju - Wspomaganie rozwoju poczucia integralności

Przed osobami w podeszłym wieku stoi trudne zadanie redefinicji sensu i rodzaju dotychczasowych kontaktów społecznych:

począwszy od starzejących się i umierających rodziców i współmałżonków,

poprzez przyjęcie nowych ról (np. babci i dziadka),

aż do nowego zaangażowania się w życie...

Późna dorosłość: szanse rozwoju - Ważne zmiany w okresie późnej dorosłości

Przed seniorami stoi zatem zadanie dokonania nowych wyborów lub odnalezienia nowych form ekspresji swojego powołania i zainteresowań, a także stworzenia widocznych dla siebie i dla innych form ciągłości własnego istnienia. Jednym z takich przedsięwzięć jest pisanie podsumowań, pamiętników, wspomnień...

Późna dorosłość: zagrożenia

Analizując wiek podeszły trzeba zdawać sobie sprawę, że, podobnie jak w przypadku wcześniejszych stadiów, tak i teraz, na przebieg zmian rozwojowych wpływ mają nie tylko wydarzenia aktualne, lecz cała biografia jednostki, cała dotychczasowa historia jej życia. Odnosi się to, oczywiście, również do...

Późna dorosłość: zagrożenia - W obliczu śmierci: jeżeli nie integralność to rozpacz

W obliczu zbliżającej się nieuchronnie śmierci oraz wobec charakterystycznych dla podeszłego wieku zmian wpływających na jakość życia codziennego stary człowiek staje wobec konieczności uporania się z kryzysem rozwojowym, który Erik H. Erikson określa jako konflikt między poczuciem integralności a...

Późna dorosłość: zagrożenia - Nieuniknione doświadczenia utraty

W okresie późnej dorosłości osoba staje wobec szeregu trudnych dla siebie wydarzeń, które wpisane są w naturę podeszłego wieku, i chociaż nie muszą one dotykać w równym stopniu wszystkich, to z pewnością stanowią przyczynę poczucia utraty dla większość ludzi w starszym wieku. Niekiedy pojedyncze...