Parafia MB Zwycięskiej w Krakowie

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. 1918-25; szczątkowe i luźne akta zespołów kapituł kolegiackich i klasztorów Krakowa oraz dekanatów i parafii z terytorium diec.

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W POLSCE

dominikanie w Krakowie, Lublinie, Gdańsku i Wrocławiu,a franciszkanie — w Krakowie, Zgorzelcu, Toruniu i Braniewie. Wincentegoa Paulo w Krakowie — ok.

GDAŃSK

liczył 5 dekanatów, obejmujących 37 parafii; dod e k a n a t u G. II) obejmuje parafie MB Bolesnej (1929), św. -Krakowiec, 1986), MB Saletyńskiej (G.

Kraków - Historia: Wzrost znaczenia politycznego

Koronacja Władysława I Łokietka na króla Polski 1320 w katedrze na Wawelu jeszcze raz potwierdziła rangę Krakowa jako stolicy zjednoczonego Królestwa Polskiego.

Przebieg powstań ze szczególnym uwzględnieniem sprawy Krakowa

obchodzono w Krakowie uroczyście fakt objęcia przez władze polskie przyznanej części Górnego Śląska. Rada Miejska wystąpiła do rządu z memoriałem o polepszenie połączeń kolejowych Krakowa z Górnym Śląskiem.

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - W POLSCE

Wisłą, Łuków, Krześlin,Kobylka, Radecznica, Kraków, Alwernia) utraciła klasztoryw Krakowie i Alwernii, które poddane zostały jurysdykcjibpa Wolnego Miasta Krakowa, a 1852 włączone d e k r e t emg e n e r a ł a zak. oraz obsługiwali parafie erygowaneprzy kościołach klasztornych (przed I rozbiorem prowadzili 3 parafie.

GUADALUPE (2)

świadczą współcześnie powstające parafie podtym wezwaniem w Rzymie i w in.

Oferta wycieczki

 Cel imprezy Turystyczno- krajoznawczy  Zadania imprezy  integracja grupy  zaspokojenie potrzeb duchowych w Częstochowie  zapoznanie się z unikalną architekturą Krakowa  zwiedzenie najstarszej kopalni soli w Polsce  odpoczynek od codzinności  Uczestnicy Studenci I roku studiów dziennych na kierunku turystyka i rekreacja WSM w Białymstoku oraz opiekunowie  Termin wyjazdu Wycieczka odbędzie się: Dnia: …  Warunki ...

Awf Kraków i Park Lotnictwa

Niewątpliwa wartość historyczna może wspomóc rozwój Województwa Małopolskiego, a w dobie integracji europejskiej stanowić wkład Krakowa w tworzenie tożsamości kulturowej regionu na tle wydarzeń wielkiej historii Europy.

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

Sieć szkół parafialnych i miejskich stale się rozwijała, przygotowywały one kadry przyszłych studentów. Sławni uczeni nauk społecznych: Mateusz z Krakowa, prekursor reformy kościoła; Jakub Parkoszowic, pierwszy traktat o ortografi polskiej(!

Stanisław Wyspiański - krótka biografia

Związany był z Krakowem i tam, w kościele Na Skałce, został pochowany. Franciszkanów w Krakowie) i polichromii w kościołach (kościół Mariacki), wspaniałych portretów, charakterystycznych winiet (np.

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

Sieć szkół parafialnych i miejskich stale się rozwijała, przygotowywały one kadry przyszłych studentów. Sławni uczeni nauk społecznych: Mateusz z Krakowa, prekursor reformy kościoła; Jakub Parkoszowic, pierwszy traktat o ortografi polskiej(!

Władze centralne i terytorialne w Wolnym Mieście Krakowie

Ustrój administracji terytorialnej Wolnego Miasta Krakowa opierał się głównie na przepisach z czasów Księstwa Warszawskiego.

Czynniki LOKALIZACJI ZAKŁADÓW przemysłowych - przykłady lokalizacji prawidłowej i nieprawidłowej

Kraków jest otoczony wzniesieniami, jest tam mały przepływ powietrza, a tak duży obiekt hutniczy powoduje katastrofalne zanieczyszczenie środowiska w Krakowie.

Degradacja środowiska naturalnego na dowolnym przykładzie z obszaru Polski - KRAKÓW

80% ścieków z Krakowa jest wprost kierowane do Wisły.

KRAKOWSKI OKRĘG PRZEMYSŁOWY

- SKAWINA Podobnie uciążliwym dla miasta obiektem; jak Huta Sendzimira dla Krakowa, tak dla Skawiny była przez ćwierć wieku Huta Aluminium w Skawinie, zamknięta w 1981 r. dostarcza obok energii elektrycznej ciepło do Skawiny i Krakowa.

Kraków

Kraków, miasto wojewódzkie położone w dolinie Wisły, na pograniczu trzech regionów: Bramy Krakowskiej, Kotliny Sandomierskiej i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Powierzchnia miasta obejmuje 325 km2, ok. 741 tys. mieszkańców (1993).

Kraków - Warunki fizyczno - geograficzne

Kraków charakteryzuje niekorzystny klimat lokalny i bioklimat, co powoduje: częste występowanie mgieł (średnio 61 dni w roku), słabe przewietrzanie miasta wskutek położenia w kotlinie otoczonej z trzech stron wzgórzami, duże zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami przemysłowymi i komunikacyjnymi, zarówno miejscowymi, jak też przyniesionymi z Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego przez najczęściej wiejące w Krakowie wiatry zachodnie.

Kraków - Gospodarka

Muzyka w Starym Krakowie, Festiwal Organowy, Triennale Grafiki).