Parafia MB Szkaplerznej w Studzienicznej

Czytaj Dalej

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

GDAŃSK

liczył 5 dekanatów, obejmujących 37 parafii; dod e k a n a t u G. II) obejmuje parafie MB Bolesnej (1929), św. białostocko-gdańskiej, w skład którego wchodzą parafiew Braniewie, Elblągu, G .

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

GUADALUPE (2)

świadczą współcześnie powstające parafie podtym wezwaniem w Rzymie i w in.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

AUSTRALIA

wspólnoty: najliczniejsza Greek Orthodox Church, abpstwo Australii i Nowej Zelandii z rezydencją w Sydney, z 50 parafiami i ok. i Nowego Jorku, posiada własnego bpa z rezydencją w Brisbane, 24 parafie i 60 000 wyznawców (1966).

AYLESFORD (Kent, Anglia)

Klasztor karmelitów z XIII w. sławny z wizji MB Szkaplerznej, jaką miał 1251 św. Szymon Stock.

W okresie reformacji klasztor odebrano karmelitom i częściowo zburzono; dopiero 1949 karmelici powrócili do A. i zbudowali nową świątynię, w której dekoracje (ceramika) wykonał Adam Kossowski.

A. jest...

CERKIEW

(gr. kiriakon, starosłow. cerkow), Nazwa świątyni w Kościołach prawosł. i unickim, używana w Polsce od XVI w.; wywodzi się z wcześniejszego określenia świątyni chrzęść, w językach słow. (niezależnie od określonego wyznania); w pol. literaturze teol. używana do pocz. XX w. jako synonim...

BEŁZ

Parafia i dekanat w archidiecezji lwowskiej (UkraińskaSRR). 1743 nowy; Józef II skasował1788 klasztory, a kościoły przekazał miejscowej parafii.

BIELSK PODLASKI

Parafia i dekanat kat. administratora diecezji w Drohiczynie oraz parafiei dekanat prawosł. erygowany przed 1623 ma 9 parafii (B. liczy 15 parafii (Augustowo,3 w B.

BLEDZEW

Opactwo cystersów oraz parafia w dekanaciepszczewskim w diecezji gorzowskiej. 1663)parafii B.

BOGUSZOWICE

Parafia w dekanacie żorskim w diecezjikatowickiej. Parafia w B.

BOLESNA MATKA BOŻA - W IKONOGRAFII

Maryja jako współcierpiąca z Synemwystępuje w scenach bibl. (-> złożenie do grobu, ukrzyżowanie),dogm.-mist. (przedstawienia typu Dolorosa Societas), dewocyjnych(bizant. ikony Glykofllusa i Madonna Pasyjna, cyklehistorii pasyjnej, koronka 7 boleści, opłakiwanie, -> Pieta)oraz na licznych obrazach...

BOLESNA MATKA BOŻA - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Kult M.B.B, propagują licznewspólnoty zak. o charakterze charytatywno-wychowawczym,zakładane pod tym wezwaniem; większość ich powstała w XIXw.; pierwszym zakonem szerzącym ten kult są słudzy NMP(-» serwici).

1. Męskie

° Bracia MB od Siedmiu Boleści(Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten)...

BOŁSZOWCE, Bohuszowce

Parafia w dekanacie kąkolnickimw archidiecezji lwowskiej (Ukraińska SRR).

BOREK STARY

Parafia w dekanacie tyczyńskim w diecezjiprzemyskiej, sanktuarium maryjne.

BOSTON

,w tym 1,9 min katolików, 437 parafii, 1249 księży diec. parafia MB Częstoch. parafie, a 11 na tereniearchidiec. ; w ramach parafii pol.

BRACŁAW

kijowskiej; dekanat unicki powstały przed 1749 obejmował52 parafie, a 1772 — 70; od 1795 jest dekanatem prawosławnym. Długosz, Sieć parafialna diecezji łuckiej w 1726 roku, STV 1 (1963) z.

BRANIEWO

Łazarza;w parafii działało 8 bractw kościelnych. istniał już przed 1480 i należy do najstarszych naWarmii; ma 10 parafii (Błudowo, 2 w B. Parafia prawosł.

BRONISŁAWA bł. OPraem

rozwijał się także w parafiach pol.