Parafia MB Fatimskiej w Białymstoku

Czytaj Dalej

DOLORYŚCI, synowie MB Bolesnej

Laickie zgrom, bez-habitowe, wyłonione 1893 z braci sług Maryi Niepokalanej, z gen. przełożonym Izydorem Kajetanem Wysłouchem, który zredagował ustawy; zrzeszało członków żyjących wspólnie (1908 ok. 200) i nie związanych więzią wspólnotową (1908 — ok. 120), którzy składali przyrzeczenia wierności...

FATIMSKA MATKA BOŻA

Tytuł kultyczny -» MatkiBożej wywodzący się z objawień 1917 w —» Fatimie, w następstwiektórych powstało tam świat, centrum jej kultui nar. sanktuarium Portugalii; pod p a t r o n a t em M.B.F. rozwinęłysię stowarzyszenia i ruchy rei. oraz dzieła charytatywnei zak. zgromadzenia.

FATIMSKA MATKA BOŻA - OBJAWIENIA

sekret fatimski o przyszłychlosach ludzkości przechowuje Kongr.

FATIMSKA MATKA BOŻA - KULT

Wołkowińska, Apel Fatimski. Marszalek, Tarnów - Matka Boża Fatimska, w: Sanktuaria diecezji tarnowskiej, Tw 1983.

FATIMSKA MATKA BOŻA - INSTYTUCJE

Orędzie fatimskie realizuje KapłańskiRuch Maryjny (Movimento Sacerdotale Mariano) z centraląw Mediolanie zainicjowany 1972 przez Stefano Gobbi; współpracownikamiruchu mogą być zakonnice i świeccy gotowipoświęcić się Niepokalanemu Sercu Maryi i poprzez modlitwęoraz pokutę wspierać kapłanów w pracy nad odrodzeniemKościoła; ruch ten znany jest i w Polsce, a założyciel przewodniczył1978 spotkaniom modlitewnym (tzw.

FATIMSKA MATKA BOŻA - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Sakramentu w s a n k t u a r i um fatimskim, a czynnie apostołująprzez szkolnictwo oraz prasę kat.

GÓRA (parafia)

Parafia w dek.

Parafia

W parafiach ludzie włączają się w Kościół przez chrzest (CIC 858), młodzież otrzymuje religijne wychowanie, odbywają się prace misyjne (AA 10, AG 37) i otacza się tro-ską chorych, potrzebujących i podeszłych w latach. Ośrodkiem życia parafialnego jest sprawowanie Eu-charystii i głoszenie Słowa Bożego (zob.

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie

Na wzmianki o kościele i parafii natrafiamy dopiero w dokumentach z 1641r. Alfons Groszkowski, drzewo potrzebne do budowy świątyni parafia otrzymała z lasów z dóbr biskupich przypuszczalnie w 1711r.

Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Klemensa pap. i męcz. w lędzinach

Klemensa przejął znów funkcje kościoła parafialnego pierwotnej parafii. 1993 w Górkach należących dotąd do parafii św. Klemensa, została ustanowiona parafia tymczasowa.

Infrastruktura rekreacyjna sprzyjająca aktywności w czasie wolnym w miejscu zamieszkania - Teatry w Białymstoku

„Rekreacja - forma aktywności podejmowanej w czasie wolnym dla wypoczynku, wytchnienia i przyjemności, której celem jest regeneracja sił psychicznych i fizycznych oraz przeciwdziałanie dalszemu zmęczeniu” (Teoria i metodyka rekreacji – wykład). Jak wynika z powyższej definicji rekreacja to nie tylko sport czy inne formy mające znamię wysiłku fizycznego. Można również „uprawiać” rekreację np. kulturalno-rozrywkową, czyli wyjść do kina, galerii, muzeum czy ...

Rezydencja Branickich w Białymstoku

Rezydencja Branickich w Białymstoku uchodzi za jedno z najpiękniejszych barokowych założeń palacowo-ogrodowych w Polsce. Niestety, wspaniałe wnętrza zostały całkowicie wypalone w lipcu 1944 r. Zrekonstruowano tylko nieliczne elementy. Dziś mieści się tu Akademia Medyczna.

Majestatyczna rezydencja...

Ethernet 100 Mb/s (Fast Ethernet)

Ethernet 100 Mb/s (Fast Ethernet) - standard sieci LAN pracującej z szybkością 100 Mb/s, będący rozwinięciem wcześniejszego standardu sieci komputerowych Ethernet (10 Mb/s). Zwiększenie szybkości do 100 Mb/sjest definiowane wg IEEE (1993 r.) przez dwie różne specyfikacje szybkiego Ethernetu: 1OOBase-T...

Ethernet 1000 Mb/S (Gigabit Ethernet)

Ethernet 1000 Mb/S (Gigabit Ethernet) - standard sieci komputerowej Ethernet o przepływności 1 Gb/s, w którym zastosowano ten sam format ramki i sposób dostępu do medium z detekcją kolizji CSMA/CD jak w „zwykłym" Ethernecie 10 Mb/s.

Sieć Ethernet 1 Gb/s jest przeznaczona głównie do światłowodowych...

DUCHOWIEŃSTWO I PARAFIE

Chrystianizacja rozległych terenów,znacznie oddalonych od siedziby biskupa, wymagała tworzenia parafii.

Organizacja parafii

Rozwojowi uległa sama nazwa parafia (łac. Więź parafii z biskupem utrzymywano nie tylko przez zastrzeżenie pewnych praw dla jego kościoła, aletakże przez biskupie podróże wizytacyjne.