Parafia Jezusa Miłosiernego w Brodnicy

Parafia Jezusa Miłosiernego w Brodnicy

Czytaj Dalej

Maryja, Matka Jezusa w literaturze

Przedstawia Najświętszą Maryję Pannę z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Jezus spoczywa na lewym ramieniu Maryi, przyodziany w sukienkę koloru karminowego.

UNIWERSALIZM PRZYPOWIEŚCI BIBLIJNYCH - „O miłosiernym Samarytaninie”

Samarytanin okazał współczucie dla rannego i obrabowanego przez zbójców. Opatrzył go, pielęgnował i zapłacił za pobyt w gospodzie. Wcześniej pomocy odmówili mu duchowni, których zadaniem jest nieść pomoc innym. Przesłanie to, to że ludzie powinni okazywać innym ludziom miłość i...

Nauka Jezusa

A Jezus mu rzekł: Czemu mnie zowiesz dobrym? A Jezus wejrzawszy nań umiłował go i rzekł mu: Jednegoć nie dostawa: idź, cokolwiek masz, przedaj, a daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie: a przyjdź, naśladuj mię.

Hiob, syn marnotrawny, miłosierny Samarytanin - uniwersalna wymowa opowieści i przypowieści biblijnych

Przypowieści występują w Nowym Testamencie, są jedną z form w której Chrystus głosił swe nauki. 

•Przypowieść (parabola, czyli zestawienie obok siebie) jest jednym z częściej spotykanych gatunków literackich w Biblii. Istotą przypowieści jest porównanie. Autor tworzy pewien obraz rzeczywistości...

Problem historyczności Jezusa Chrystusa

Jezus urodził się w czasach cesarza Augusta.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Swetoniusz

Klaudiusz wypędził żydów z Rzymu, byli bowiem podżegani przez Jezusa wywołując często zamieszki.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Tacyt

Skoro Tacyt był historykiem urzędowym to na pewno miał notatkę Piłata na temat śmierci Jezusa.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Thallos (czyt. Talos)

Około 17 lat po śmierci Jezusa była rozpowszechniona Ewangelia Męki Pańskiej w Rzymie. Przez Thalosa zbliżamy się do Jezusa o całe pół wieku. Thalos może uchodzić za pierwszego niechrześcijańskiego świadka Jezusa.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Talmud

Jezus czynił cuda, zwodził lud, wyśmiewał wypowiedzi mędrców, został ukrzyżowany jako heretyk i uwodziciel.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Talmud

Jezus czynił cuda, zwodził lud, wyśmiewał wypowiedzi mędrców, został ukrzyżowany jako heretyk i uwodziciel.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Cezus

Nigdy nie podważył, że Jezus nie istniał.

Jedność moralna Jezusa Chrystusa - dwie wole w Chrystusie

Jeżeli Jezus mówi „nie moja wola” to chodzi o ludzką wolę. Ewangelia Jana 8,46 mówi, że Jezus jest bez grzechu.

Jedność moralna Jezusa Chrystusa - dwa działania w Chrystusie

Jezus Chrystus ma ludzkie działania: rozmawia płacze dyskutuje W Chrystusie są dwie wole i dwa działania a jednocześnie pewność moralna.

Jedność moralna Jezusa Chrystusa - czynności bosko - ludzkie

Zbawienie jest przez Boga, ale przez naturę ludzką człowieka – Jezusa Chrystusa. Naturze ludzkiej zjednoczonej z Logosem oddajemy Jezusowi także cześć Boską, dlatego, że jest to natura złączona z Bogiem.

Jedność moralna Jezusa Chrystusa - wymiana właściwości – communicatio i idiomatum

Ponieważ Jezus jest podmiotem bosko ludzkim możemy przypisać obie natury i wszystkie czynności i przymioty, doznania obydwu natur.

Imiona Jezusa Chrystusa

Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego (KKP) tak zaczyna swój rozdział o Chrystusie: "Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, urodzony jako Żyd w Betlejem z córki narodu Izraelskiego, w czasie panowania króla Heroda Wielkiego, gdy cesarzem był Cezar August I, z zawodu cieśla, który umarł na krzyżu w Jeruzalem za prokuratora Poncjusza Piłata, gdy cesarzem był Tyberiusz, jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem, że ...

Imiona Jezusa Chrystusa - Jezus

Na wschodzie chrześcijańskim znana i rozpowszechniona jest modlitwa sera nazywana modlitwą Jezusa: "Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się na de mną grzesznikiem".

Imiona Jezusa Chrystusa - Chrystus

W ten sposób Jezus objawił autentyczną treść swego mesjańskiego królowania, z jednej strony jako transcendentnego Syna Człowieczego "zstępującego z nieba" (J 3,13), a z drugiej jako Cierpiącego Sługę w jego odkupieńczej misji: "Syn Człowieczy, nie przyszedł aby Mu służono, ale aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mt 20,28).