Parafia Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej

Parafia Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej

Parafia pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w Bielsku-Białej, na osiedlu Karpackim. Należy do Dekanatu Bielsko-Biała II - Stare Bielsko diecezji bielsko-żywieckiej. Erygowana w 1983. Jest prowadzona przez księży diecezjalnych.

Czytaj Dalej

BIAŁY

Kolor symbolizujący zazwyczaj czystość, prostotę, uczciwość, niewinność, prawdę. Starożytni kapłani, również druidzi, nosili na ogół białe szaty liturgiczne. W staroż, Egipcie głowę Ozyrysa zdobiła biała tiara. Białe konie ofiarowywano słońcu, białe byki wybierali na ofiarę druidzi, białe...

Człowiek – obawa, nadzieja, odpowiedzialność.

Nadzieja chrześcijańska kieruje się zatem do Jezusa Chrystusa, do Jego zbawczego działania na ziemi mocą Ducha Świętego, do Jego powrotu w chwale, gdy przyjdzie, by przekazać królowanie Bogu i Ojcu. Nadzieja zwraca więc człowieka ku Bogu osobowemu: ku Jezusowi Chrystusowi, ku Bogu - Ojcu, ku Duchowi Świętemu.

BÓG - W NOWYM TESTAMENCIE

posłałJezusa Chrystusa, któremu powierzył misję przywrócenia Bożegopanowania; dokonał tego Jezus przez własną śmierć i zmartwychwstaniei sprawił, że wszystkie moce ziemskie, niebieskiei podziemne „zgięły kolana" przed Jezusem Panem (Flp 2,5-11).

HONORAT KOŹMIŃSKI, Honorat z Białej Podlaskiej bł. OFMCap

wcielenie i narodzenieChrystusa (żłóbek) oraz jego męka (krzyż, Serce Jezusa,oblicze Jezusa); z chrystocentryzmem łączył się maryjny aspektduchowości H. wzniesiono kilka kościołów ikaplic oraz erygowano parafie (m.

Recenzje filmu pt. "Pasja" Mel'a Gibson'a

W "Ostatnim kuszeniu Chrystusa" (1988) zakochany w Marii Magdalenie Jezus (w tej roli Willem Dafoe) rezygnuje ze swojej zbawczej misji i decyduje się na zwykłe, ziemskie bytowanie z piękną kobietą.

Emocje i procesy emocjonalne

Emocje i procesy emocjonalne Źródłem emocji i uczuć jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość. Człowiek odzwierciedlając otaczającą go rzeczywistość ustosunkowuje się do niej, cieszy się, martwi, kocha, smuci, gniewa, cierpi. To przeżywanie stosunku do otoczenia, jak również do siebie samego, nazywamy emocjami i uczuciami. Procesy emocjonalne bywają regulatorami stosunków między człowiekiem a otoczeniem. Dzięki procesom orientacyjnym odzwierciedlamy ...

Odzież

„Dlatego — powiada Orygenes — kto nie jest obleczony w Jezusa Chrystusa, ten jest nagi. Oto jest zima: odziewajcie nagich, bo nagim jest Chrystus.

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

 

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Jan Parandowski w "Alchemii słowa" pisząc o podstawowych elemen­tach dzieła literackiego, stwierdził, że jednym z najważniejszych są...

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Jan Parandowski w "Alchemii słowa" pisząc o podstawowych elemen­tach dzieła literackiego, stwierdził, że jednym z najważniejszych są...

Motywy patriotyczne w literaturze polskiej

Patriotyzm to wielkie słowo, wielkie a zarazem bliskie sercu każdego człowieka i obywatela. Oznacza umiłowanie kraju ojczystego, rodzinnej ziemi, a także gotowość poświęcenia się dla własnego narodu.

Prawdziwą szkołą patriotycznych uczuć jest literatura polska, która niemal od samego początku...

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Jan Parandowski w "Alchemii słowa" pisząc o podstawowych elemen­tach dzieła literackiego, stwierdził, że jednym z najważniejszych są właśnie motywy autobiograficzne. W każdym dziele znajduje się cząstka osobowości twórcy, chociaż czytelnik wcale nie musi sobie tego uświada­miać, gdyż...

BIBLIA – NOWY TESTAMENT

Mateusza, Marka, Łukasza, Jana) – autorstwa uczniów Jezusa Chrystusa, którzy zadbali o przedstawienie działalności Mistrza i Odkupiciela oraz o spisanie Jego wypowiedzi – dalej następują Dzieje Apostolskie i listy oraz Apokalipsa św.

Lament

Wiersz ten został opublikowany w 1947 r. w tomie Niepokój. Jest to przykład monologu lirycznego kierowanego przez podmiot do różnych odbiorców – przedstawicieli oświaty, prawa, sztuki, medycyny i rzemiosła oraz do Boga. Osoba mówiąca określa siebie jako człowieka biologicznie młodego, ale dotkliwie...

Ile jest krwi w organizmie człowieka?

Krew to około 1/14 ciężaru ciała. Jej ilość w organizmie zależy od wielkości człowieka. Mężczyźni mają jej średnio 5 litrów, kobiety odrobinę mniej. Około 45% objętości krwi to różnorakie wyspecjalizowane komórki, każda przeznaczona do spełniania innego celu. Najważniejszymi z nich są...

BARANEK

W LrruRGn BIZANTYJSKIEJ — hostia (wykrawana z - prosfory)wypiekana z kwaszonego chleba z odciśniętym na wierzchniejstronie znakiem krzyża i napisem IS-XS NI-KA (JezusChrystus zwycięża).

BIELSKO - BIAŁA

Sakramentemw Boże Ciało 1708 wywołała oburzenie protestantów, którzy w drodze represji zburzyli dom jezuitów; katolicy zbudowaliwtedy kaplicę Opatrzności Bożej (parafia eryg. Wagner, Das Buch der Bielitz-Bialaer Chronik, Pz 1938: Kronika parafii pod wezw.

CHRYSTUSA ZAKON, Orden de Christo, Militia Jesu Christi, Rycerze Jezusa Chrystusa

Pius IX ustanowił 1847 Order Chrystusa (Ordine Supremo del Cristo), nadawany świeckim; obecnie jest on także odznaczeniem portug.

Literatura polska XV wieku

De imitatione Jesu Christi (O naśladowaniu Jezusa Chrystusa).

Alkoholizm

Spis treści 1. Co to jest alkohol? 2. Co to jest alkoholizm? 3. Kto to jest alkoholik? 4. Jak się zaczyna alkoholizm? 5. Skutki alkoholizmu: • Utrata zdrowia. • Oddziaływania alkoholizmu na rodzinę. 6. Alkohol wśród młodzieży. 7. Jak leczyć alkoholizm i jak pomóc osobie pijącej? 1. Co to jest alkohol? Alkohol to napój znany i pity na całym świecie, to środek odurzający, silnie wpływający na psychikę i funkcjonowanie organizmu oraz zachowanie ...

Organizacja Branży Turystycznej woj. śląskiego

Spis treści 1.Biura podróży – ogólne informacje, dane statystyczne, opis działalności jednego wybranego biura. 2 2.Izby turystyczne. 4 3.Regionalna Organizacja Turystyczna. 5 4.Lokalne organizacje turystyczne i stowarzyszenia. 7 5.Organizacje współpracujące z branżą turystyczną. 7 6.Urzędy i samorządy współpracujące z branżą turystyczną. 8 1.Biura podróży – ogólne informacje, dane statystyczne, opis działalności jednego wybranego biura. Głównym celem ...