Parafia Dobrego Pasterza w Węgorzewie

Parafia Dobrego Pasterza w Węgorzewie – rzymskokatolicka parafia leżąca w dekanacie Węgorzewo należącym do diecezji ełckiej.

Czytaj Dalej

DOBREGO PASTERZA MATKA BOŻA

Tytuł nadawany Matce Bożej dla podkreślenia związków pomiędzy jej rolą w Kościele i pasterskimi funkcjami Jezusa Chrystusa -> Dobrego Pasterza. niedzielę Dobrego Pasterza); w kalendarzu asumpcjonistek i MR było 3 IX, po reformie liturg.

DOBRY PASTERZ

obrazu pasterza i owiec, przypisany sobie przez -> Jezusa Chrystusa ze względu na jego postawę powsz.

DOBRY PASTERZ - KULT

kapucyni, którzy łączyli go z kultem -> Dobrego Pasterza Matki Bożej. „Dobry Pasterz", a od 1931 w Stanisławowie „Dobryj Pastyr" (unickie czasopisma).

DOBRY PASTERZ - IKONOGRAFIA

W malarstwie rokokowym pojawiły się przedstawienia MB jako Dobrej Pasterki (Dobrego Pasterza Matka Boża) w sukni świeckiej pasterki — błyskawica wydobywająca się z jej serca razi wilka czyhającego na owieczkę (obraz z XVIII w.

DOBRY PASTERZ - BRACTWA

był abp lwowski, a na członków honor, przyjmowano osoby świeckie; organem był 2-tygodnik „Dobry Pasterz", red.

DOBRY PASTERZ - ZGROMADZENIA ZAKONNE

z Piacenzy (-> Dobry Pasterz IV 10°); ° siostry D. z Kremony (-* Dobry Pasterz IV 5°); 1976 liczyły 217 sióstr i 32 domy w diecezjach wł.

IAM BONE PASTOR PETRE, Dobry pasterzu, przyjmij

Hymn brewiarzowy przypisywany Elpis (PL 63,538), RabanowiMaurowi (PL 112,1160) lub nieznanemu autorowi zVIII-IX w. (Lentini); tworzy 3. zwrotkę hymnu —> Aurea luceet decore roseo; w BR występuje z incipitem Beate pastorPetre (Chev 2371; Karyłowski 191; Gładysz 128; J. PiwowarczykHymny brewiarza rzymskiego, Pz...

Błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, zakonnica. Przyjęła imię: Maria od PanaJezusa Dobrego Pasterza.

Dobry Pasterz

Jana, w którym Chrystus jeszcze innym szczegółom dotyczącym zawodu pasterza nadaje symboliczne znaczenie, a w słowach: „Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10,11.

„Uważaj, miła duszo, masz wszytkiego dobrego dosyć” – w oparciu o poznane utwory Mikołaja Reja wyjaśnij, na czym polega renesansowa postawa wobec życia

Lubi dobrze zjeść, lubi towarzystwo i przyjemności, jakich dostarcza wieś : łowienie ryb, polowanie, jazda konna, sanna w ziemie itp. Bohaterowie tego wiersza znają dobrze problemy, o których mówią.

Danton - wielki aktor czy dobry człowiek?

Uważam, że Danton jest, w gruncie rzeczy, aktorem i to dobrym.

„Zeby byc dobrym, okrutnym byc musze” – powiedzial Hamlet.

Dla dobra ogólu dopuszcza sie zbrodni – morderstwa.

Cechy dobrego pracownika

 

Wyższe wykształcenie

Płynne władanie językiem angielskim i językiem rosyjski w stopniu podstawowym

Doświadczenie- minimum 5 letni staż pracy na danym stanowisku

Wysoka kultura osobista

Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

Punktualność i...

Podstawowe zasady dobrego systemu ocen pracowniczych

  Biorąc powyższe „zasady kierunkowe” można sformułować szereg zasad na których powinien opierać się dobry system oceny pracowniczej.

Cechy dobrego planu wg T. Kotarbińskiego

 

elowość

wykonalność

niesprzeczność (czynność następna wynika z wcześniejszej)

operatywność ( łatwy w zrozumieniu i opanowaniu jego treści)

racjonalność (oparty na rzetelnej wiedzy)

elastyczność (dopuszcza zmiany w trakcie jego realizacji)

optymalna...

DOBRO A BYT - CZY BYT JEST DOBRY?

Poza tym byt jest warunkiem koniecznym wszelkiego dobra przynajmniej w tym sensie,  Ŝe aby coś było dobre lub poŜądane, musi istnieć jakaś określona treść, jakiś byt. Jako sam w sobie poŜądalny warunek wszelkiego dobra, kaŜdy byt jest dobry.

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE - „Dzień dobry misiu”

Dzisiaj twój język będzie małym misiem, a buzia jego domkiem.

Miś obudził się wcześnie rano – poprzeciągał się , poziewał.

Zrobił poranną gimnastykę – kilka podskoków (unoszenie języka na górny wałek dziąsłowy), kilka wymachów rąk (wypychanie językiem policzków) i pięć okrążeń (w prawo i...

Prawo do dobrej administracji w Karcie Podstawowych Praw UE

41, w którym zostało sformułowane prawo do dobrej administracji przysługujące każdej osobie prawo do obiektywnego, rzetelnego i podjętego w rozsądnym terminie załatwiania sprawy obejmuje: - Prawo osobistego przedstawienia sprawy w razie, gdyby miała być załatwiona niekorzystnie, - Prawo dostępu do akt sprawy, jednakże z uwzględnieniem ochrony tajemnicy zawodowej i handlowej oraz uzasadnionych wiadomości poufnych, - Prawo do uzasadnienia decyzji.

Europejski kodeks dobrej administracji

Podkreślmy, że dobra administracja publiczna wykonuje zadania publiczne w sposób nieprzerwany, powszechny, uwzględniając zasadę równego dostępu wszystkich obywateli do efektów jej aktywności.