Parafia Chrystusa Króla w Goczałkowie

Parafia Chrystusa Króla w Goczałkowie znajduje się w dekanacie strzegomskim w diecezji świdnickiej. Była erygowana w 1972 r. Jej proboszczem jest ks. Marian Kujawski.

Czytaj Dalej

Władcy Hiszpanii i Portugalii

W dziejach Półwyspu Iberyjskiego zapisało się wielu władców, których ogromne aspiracje pchały do rozszerzania swej władzy na inne państwa kontynentu. Gdy Europa okazała się za ciasna, ruszyli na podbój Nowego Świata.

W VIII wieku większość terytoriów Półwyspu Iberyjskiego została podbita przez...

Polska w okresie rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego

Urodzony w 1732 r., syn wojewody mazowieckiego Stanisława Poniatowskiego i księżniczki Konstancji z Czartoryskich. Stolnik litewski. Królem został dzięki poparciu carycy Katarzyny II i stronnictwa Czartoryskich. Był człowiekiem światłym, wykształconym, mecenasem sztuki. Pierwsze lata jego panowania...

O Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce.

O Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce. Czyż ten nasz naród, który wydał papieża Jana Pawła II, tylu świętych, królów, poetów, tyle szlachetnych serc, nie zdobędzie się na postawienie pomnika Chrystusowi Królowi?

Stosunki Polsko - Krzyżackie

Kontakty między Polską a Krzyżakami zaczęły się kiedy to w 1225 roku Konrad Mazowiecki zwrócił się do Krzyżaków proponując im, by w zamian za nadanie im ziemi chełmińskiej podjęli się obrony pogranicza mazowieckiego od strony Prus. Problemy Polski z krzyżakami skończyły się po podpisaniu pokoju po...

ALEKSANDER WIELKI (Macedoński)

Syn Filipa II Macedońskiego i Olimpiady, ur. 356 pne. w Pełli, wychowanek Arystotelesa, król macedoński od 336; Wymógł na państwach gr. obranie go naczelnym wodzem wyprawy na Persję, rzekomo dla wyzwolenia miast gr. w Azji Mniejszej, a w istocie dla zdobycia całego cywilizowanego Wschodu.

W 334 przekroczył...

KRÓL

Władca koronowany, monarcha; figura w kartach, szachach, grze w kręgle; od imienia Karla - Karola Wielkiego, pożyczka słowiańska z IX w., kiedy jeszcze or między spółgłoskami ulegało przestawce - z k-or-l utworzyło się k-ro-l (co już w XI w. byłoby niemożliwe). Arcychrześcijański król tytuł królów...

Sztuka w czasach Ludwika XIV

Trwające 72 lata panowanie francuskiego króla Ludwika XIV, zwanego Królem Słońce, to okres bezprecedensowej świetności wszystkich niemal dziedzin sztuki: od literatury, poprzez malarstwo i architekturę, do rękodzielnictwa.

Gdy w roku 1643 Ludwik XIV został koronowany na króla Francji, miał zaledwie...

Władcy Polski

Dzieje Polski, położonej między agresywnymi mocarstwami, były niezwykle burzliwe. Jej władcy i przywódcy musieli stawić czoła trudnym wyzwaniom.

Pierwszym historycznym władcą Polski, a właściwie państwa Polan, był Mieszko I (ok. 935-992), książę, który przyjął chrzest, wprowadzając swe...

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

BARANEK

, który „odkupił owce", to „Chrystus niewinny",„jednający grzeszników z Ojcem"), w 5 prefacjach okresu wielkanocnego (od 1970 pierwsza z nich łączy tę myśl z J 1, 29) orazw modlitwie Wigilii Paschalnej, nazywającej ofiarowanie Chrystusa„jako naszej Paschy" faktem „najdonioślejszym od stworzeniaświata" i stanowiącym „kres czasów".

ETOS CHRZEŚCIJAŃSKI - PODSTAWY BIBLIJNE

Chrystus, ustanawiając nowe przymierze we Krwi swojej (1 Kor 11,25), powołał spośród żydów i pogan nowy Lud Boży — Kościół jako miejsce działania Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym; wspólnotowy charakter ma zbawcze dzieło Chrystusa, ponieważ polega ono na pojednaniu najpierw między Bogiem i ludźmi, a nast.

EWANGELIZACJA

Podstawy — Jezus Chrystus, jako głosiciel ewangelii Boga (Łk 4,18; por. Królestwo Boże i zbawienie będące łaską i miłosierdziem (Mt 4,17) uzależnione jest także od współpracy w duchowej odnowie (-*• nawrócenie się); jego obwieszczenia dokonywał Chrystus mocą słów (Mk 1,27; Łk 4,22; J 7,46), cudów, a także przez śmierć i zmartwychwstanie (KO 4).

Francja Wczesnośredniowieczna

MEROWINGOWIE W połowie IV wieku pokonani przez cesarza Aureliana Frankowie osiedlili się między dolnym Renem a Menem, zachowując status “sprzymierzeńców". Część z nich zajęła tereny na prawym brzegu środkowego Renu (centrum ich państwa stanowiła Kolonia). Natomiast Frankowie saliccy, korzystając z trudności cesarstwa, osiedlili się nad Morzem Północnym (później macierzyste ziemie Franków nazywano Austrią lub, Austrazją). Pierwszym ich władcą był, Klodiusz,

Obraz miłości w Dziejach Tristana i Izoldy Josepha Bediera

Jakaż przedziwna i piękna jest to opowieść!

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

 

 

Tablica chronologiczna - Po Chrystusie

14. August umiera. Tyberiusz cesarzem

30. Ukrzyżowanie Jezusa

41. Klaudiusz (pierwszy cesarz legionowy) obwołany cesarzem przez gwardię pretoriańską po zabójstwie Kaliguli

68. Samobójstwo Nerona (Galba, Otho, Witeliusz cesarzami)

69. Wespazjan

102. Pan Czau nad Morzem Kaspijskim

117. Hadrian następuje...

Kreacja wzorów i postaw ideowych średniowiecza w oparciu o poznaną literaturę

Ideał rycerza - Najpopularniejszy epos rycerski średniowiecza to anominowe dzieło francuskie 'Pieśń o Rolandzie' (przełom XI i XII wieku). Roland, rycerz Karola Wielkiego, ginie w obronie wiary w walce z pogańskimi Saracenami. Jest to bohater idealny - skupia w sobie cechy najwyżej cenione w epoce...

Chrystologia św. Pawła - Misterium Chrystusa

Podczas gdy Adam, nie będąc Bogiem, usiłował przywłaszczyć sobie Boże prerogatywy, to Chrystus, będąc Synem, wyrzekł się ich dzieląc naszą śmiertelną naturę ukazując przez to swój sposób bycia Bogiem (Bogiem z nami, który umiera za nas), objawiając w przez to wielkość Bożej miłości i ucząc ludzi,aby czynili podobnie.

Znaczenie tajemnicy Jezusa Chrystusa dla całej teologii

To chrześcijańskie pojęcie Boga implikuje krzyż chrystusa ale nierozerwalnie z Jego zmartwychwstaniem. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Chrystus mocą swego bytu prowadzi ku Bogu i człowiekowi.

Misterium Paschalne Chrystusa: Męka i śmierć na Krzyżu

Chrystus uwielbiony, to ten sam, który w łonie Maryi Dziewicy stał się człowiekiem, był ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem,umarł i został złożony do grobu.

Zmartwychwstanie Chrystusa

Zakładając, że Bóg udziela nam zbawienia jedynie ponieważ domagał się satisfactio condigna za winy ludzkości, zadośćuczynienia, którego dopełnił Chrystus przez swą śmierć na krzyżu.