Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej

Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej należy do dekanatu Ostrów Mazowiecka – Chrystusa Dobrego Pasterza diecezji łomżyńskiej, metropolii białostockiej. Została erygowana 29 listopada 1992 przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza. Powstała z terytorium parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej w granicach istniejącego wcześniej samodzielnego ośrodka...

Czytaj Dalej

DOBRY PASTERZ - IKONOGRAFIA

W najwspanialszym dziele późnego antyku — mozaice z 450 w Mauzoleum Galii Placydii w Rawennie — bukoliczny motyw pasterza siedzącego pomiędzy owcami został podniesiony do rangi przedstawienia Chrystusa-Pasterza jako Króla z aureolą, w złotej tunice i purpurowej chlamidzie, trzymającego w dłoni crux gemmata; nawiązano tu do starotest.

DOBRY PASTERZ - KULT

Obietnice te zrealizował Jezus Chrystus, Wielki Pasterz (Hbr 13,20), Najwyższy Pasterz (1 P 5,4), Pasterz i Stróż (1 P 2,24--25), prowadzący swe owce do źródeł wód życia (Ap 7,17); obraz D.

Błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, zakonnica. w ziemiańskiej rodzinie, w Roszkowskiej Woli koło Rawy Mazowieckiej. Przyjęła imię: Maria od PanaJezusa Dobrego Pasterza.

Dobry Pasterz

Jana, w którym Chrystus jeszcze innym szczegółom dotyczącym zawodu pasterza nadaje symboliczne znaczenie, a w słowach: „Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10,11.

ADORACJA

Chrystus doznaje również a. Jezusa przez pasterzy pojawia się stosunkowo późno.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; luźne akta dekanatów, parafii i klasztorów z terytorium diec.

CHRZCIELNICA

gotlandzkie (których twórcą był Heywald), z wydatną zazwyczaj cylindryczną czaszą, zdobioną przedstawieniami chrztu Chrystusa, hołdu Trzech Króli, ukrzyżowania i Chrystusa Sędziego, oraz z masywną, przeważnie 4--boczną stopą, na której umieszczano symbole zła (potwory i węże).

ETOS CHRZEŚCIJAŃSKI - PODSTAWY BIBLIJNE

Chrystus, ustanawiając nowe przymierze we Krwi swojej (1 Kor 11,25), powołał spośród żydów i pogan nowy Lud Boży — Kościół jako miejsce działania Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym; wspólnotowy charakter ma zbawcze dzieło Chrystusa, ponieważ polega ono na pojednaniu najpierw między Bogiem i ludźmi, a nast.

RZEŹBA PRZED KONSTANTYNEM

Postać Dobrego Pasterza ma sens nawet w odniesieniu do realnych owiec, natomiast dobry rybak w rzeczywistości nie istnieje; rybak może być tylko wrogiem ryb.

Chrystologia św. Pawła - Misterium Chrystusa

Podczas gdy Adam, nie będąc Bogiem, usiłował przywłaszczyć sobie Boże prerogatywy, to Chrystus, będąc Synem, wyrzekł się ich dzieląc naszą śmiertelną naturę ukazując przez to swój sposób bycia Bogiem (Bogiem z nami, który umiera za nas), objawiając w przez to wielkość Bożej miłości i ucząc ludzi,aby czynili podobnie.

Znaczenie tajemnicy Jezusa Chrystusa dla całej teologii

To chrześcijańskie pojęcie Boga implikuje krzyż chrystusa ale nierozerwalnie z Jego zmartwychwstaniem. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Chrystus mocą swego bytu prowadzi ku Bogu i człowiekowi.

Misterium Paschalne Chrystusa: Męka i śmierć na Krzyżu

Chrystus uwielbiony, to ten sam, który w łonie Maryi Dziewicy stał się człowiekiem, był ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem,umarł i został złożony do grobu.

Zmartwychwstanie Chrystusa

Zakładając, że Bóg udziela nam zbawienia jedynie ponieważ domagał się satisfactio condigna za winy ludzkości, zadośćuczynienia, którego dopełnił Chrystus przez swą śmierć na krzyżu.

Udział Maryi w kapłaństwie Chrystusa

Oczywiście, Maryja, przez swoją miłość, życie i cierpienie, łączyła się z tą ofiarą, którą Chrystus składał na krzyżu, lecz zasadniczo nie ma różnicy pomiędzy tym co czyniła Maryja a tym co robi cały Kościół i wszyscy wierzący poprzez wszystkie wieki, uczestnicząc w powszechnym kapłaństwie Chrystusa.

Gdańsk. Forty obronne na Grodzisku w Gdańsku na podstawie zapisów historycznych

Stan zachowania ogólnie dobry. Stan zachowania dobry. Stan zachowania dobry. Stan zachowania dobry.

DOBRY

Dobre imię, dobra opinia, reputacja. Dobry grunt, „(Nasienie) padło na dobry grunt i owocowało", Biblia, Ew. Dobry pasterz, Biblia, Ew. Dobry Samarytanin zob.

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

APOSTOLAT w KOŚCIELE PIERWOTNYM

, jaką Chrystus zapodmiotował w Dwunastu, nie dając jej wykończonej formy; Dwunastu przejęło więc od niego nadto funkcje tworzenia podstaw instytucjonalnych Kościoła rozrastającego się liczebnie i przestrzennie (-> tradycja konstytutywna). Szlaga, Chrystus i apostołowie jako fundament Kościoła, RTK 18(1971) z.

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - DUCHOWOŚĆ

Duchowość ichopiera się przede wszystkim na regule założyciela (-> benedyktyńskareguła), który wspólnotę mniszą uważał za rodzinę,z opatem jako ojcem na czele; opat reprezentuje Chrystusa-DobregoPasterza, ma pomagać braciom, uwzględniając ich indywidualnemożliwości, podtrzymywać radosną atmosferę domu.

BIBLIA w LITERATURZE - W LITERATURZE POLSKIEJ

] gorzkiej męki ChrystusaPana, Kochowskiego Chrystus cierpiący wg Ewangelii św. Dobraczyńskiego Jezus Chrystus i jego apostołowie(Wwa 1953,1963«) oraz Manna i chleb (Wwa 1954,1963s), jak i z perspektywy ateistycznej, np.