Paprocie

Paprocie

Czytaj Dalej

Paprocie

U paproci drzewiastych liście wyrastają bezpośrednio z łodygi, a później obumierają i odpa­dają. Paprocie, które hodował, ginęły w zadymionym i suchym powie­trzu miasta.

Paprotniki - Paprocie

Większość paproci produkuje jednakowe zarodniki, istnieją też paprocie różnozarodnikowe. Gametofity paproci są niezwykle płaskie, plechowate, zielone, przytwierdzone do podłoża chwytnikami.

BIOLOGIA ROZMNAŻANIA GLONÓW, MSZAKÓW I PAPROCI

Następstwo pokoleń paproci jest wyrazem pełniejszego niż u mchów przystosowania do życia lądowego. U paproci obserwuje się przewagę sporofitu-pokolenia związanego z lądem, nad gametofitem-pokoleniem związanym z wodą.

Rozmnażanie się paproci

Badacz ten w wolnych chwilach zajmował się paprociami i dzięki swoim badaniom mógł rozwi­kłać zagadkowy charakter tego procesu. Paprocie produkują zarodniki - malutkie jak ziar­na pyłku twory, które znajdują się w zarodniach.

Mchy i paprocie

RYNIOFITY- to najpierw. Pionierskie rośliny ląd., które pojawiły się na Z. Już w I poł. Ery paleoz. Ok. 415 mln. Lat temu. Należy do nich roślina o nazwie kuxonia żyjąca już pod koniec okresu sylurskiego ery paleoz.

Wątrobowiec : POROSTNICA WIELOKSZT. Wyst. : m. Wilg., zacień. Bud. Gam

Kształt...

DZIURKOWATOŚĆ PRZEDROŚLA PAPROCI

DZIURKOWATOŚĆ PRZEDROŚLA PAPROCI— choroba grzybowa paproci.

PAPROCIE NASIENNE

Łączyły w sobie cechy paproci (liście, pokrój rośliny) i roślin nasiennych (zalążki, budowa anatomiczna łodygi).

PAPROTNIKI - CYKL ROZWOJOWY PAPROCI

Paprotniki, podobnie jak mszaki, przechodzą w rozwoju przemianę pokoleń. Pokoleniem dominującym jest sporofit, czyli cała wieloletnia paproć złożona z korzeni, łodygi i liści.

Gametofit, będący pokoleniem płciowym, rozwija się z zarodnika i ma postać niewielkiego ser-cowatego...

PAPROCIE

Klasa należąca do gromady paprotników, Są roślinami lądowymi (tylko niektóre żyją w wodzie, np. salwinia pływająca); występują w miejscach wilgotnych i cienistych we wszystkich strefach klimatycznych.

Sporofity mają duże, podzielone blaszki liściowe, za młodu pastorałowa-to zwinięte; na...