Papież Korneliusz

Czytaj Dalej

Wojny krzyżowe i przewaga papieży

Nie od rzeczy będzie wspomnieć,  że Karol Wielki korespondował z kalifem Harun-al-Raszydem, tym z Tysiąca i jednej Nocy. Opowiadają,  że Harun-al-Raszyd wysłał ambasadorów z Bagdadu — który zamiast Damaszku stał sio teraz stolicą muzułmaństwa — i dał im wspaniały namiot, zegar wodny, słonia i klucze...

Kazimierz Jagiellończyk - KRÓL I PAPIEŻ

Jeśli chodzi o stosunki Kazimierza Jagiellończyka z kościołem to starał się on za wszelką cenę odejść od średniowiecznego schematu i odebrać mu nadrzędną rolę. Kościół tworzył państwo w państwie i co roku odprowadzał z Polski duże sumy pieniędzy do Rzymu. Od papieża Mikołaja V zażądał w...

NIEWOLA AWINIOŃSKA PAPIEŻY

W latach 1285-1314 we Francji panował Filip IV Piękny. Król ten prowadził szereg wojen, szczególnie chodziło mu o przyłączenie do domen królewskich, (czyli osobistych majątków króla), bogatej prowincji Flandria (przemysł sukienniczy). Po opanowaniu Flandrii, która była lennem angielskim, monarcha stanął...

Papież Jan Paweł II - Informacje Ogólne

Urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku. 20 czerwca 1920 roku został ochrzczony drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów. Chłopiec otrzymał imiona Karol i Józef. Ojciec dziecka był zawodowym wojskowym. 13 kwietnia 1929 r rodziną wstrząsnęła śmierć matki. Z nauką Karol nie miał żadnych trudności. W...

Stosunek władzy świeckiej i duchowej w świetle wypowiedzi cesarzy i papieży

Zarówno cesarstwo i papiestwo miało ambicję by przejąć panowanie nad światem co doprowadzało ich do licznych sporów. Papiestwo wierzyło, iż biskup Rzymu jest następcą św. Piotra (najważniejszego wśród apostołów, któremu Chrystus powierzył kierowanie swym kościołem na ziemi). Fakt ten miał być...

Znaczenie „Solidarności” i papieża – Polaka dla polityki międzynarodowej doby zimnej wojny

„Solidarność”

ukoronowanie wcześniejszej działalności opozycyjnej: np. KOR – Komitet Obrony Robotników.

wyłom w systemie bloku wschodniego

demonstracje nie studentów ani intelektualistów ale robotników

w latach 80-tych wielu działaczy odchodziło od partii komunistycznej, z kolei...

HISTORIA O PAPIEŻU JANIE

HISTORIA O PAPIEŻU JANIE, najgłośniejsza wersja szeroko znanej opowieści średniow. o uczonej dziewczynie, która w przebraniu męskim zdobywa wykształcenie i oskarżona przez nierządną kobietę o ojcostwo jej dziecka, przed sądem dowodzi swej płci. Wersja ta, pochodząca znad Renu, przylgnęła do Rzymu...

ANTYPAPIEŻ

Papież wybrany przez opozycję w stosunku do papieża, który był uważany za wybranego kanonicznie; było ich łącznie 39 (gł. przed 1059, sporadycznie do poł. XV w.).

GRZEGORZ PAPIEŻ

Przykład średniowieczny, włączony do Gęsta Romanorum, o dziecku zrodzonym z kazirodczego związku między bratem i siostrą; ochrzczone imieniem Grzegorz, zostało włożone do łódki i puszczone na wodę.

Wychowany przez mnichów Grzegorz dorasta, ratuje królową przed wrogami i żeni się z nią, ale...

WOJTYŁA KAROL, papież Jan Paweł II, pseud. lit. Andrzej Jawień, Stanisław A. Gruda, Piotr Jasień

WOJTYŁA KAROL, papież Jan Paweł II, pseud. lit. Andrzej Jawień, Stanisław A. Gruda, Piotr Jasień, ur. 18 V 1920 w Wadowicach, teolog, filozof, kaznodzieja, poeta, dramatopisarz. W 1938 rozpoczął studia polonist. na UJ, podczas okupacji niem. prowadził wspólnie z M. Kotlarczykiem tajny Teatr Rapsodyczny...

PAPIEŻ

W pierwszych wiekach ne. tytuł biskupa, w kościołach wschodnich pop. nazwa księdza; w kośc. zach. tytuł biskupa Rzymu, zastępcy namiestnika Chrystusa, następcy św. Piotra w prymacie, najwyższego zwierzchnika kościoła, patriarchy kościoła zach., prymasa Włoch, metropolity rz., ojca Św., najwyższego...

Działalność polityczna i kościelna papieży od Innocentego III do Grzegorza IX

-  syn Henryka VI – Fryderyk, wybrany na elekcji w Niemczech

-  narastające starcie 2 obozów politycznych w Niemczech

*  Hohenstaufowie – ale nie poparli dziecka tylko Filipa szwabskiego

*  opozycja –  Welfowie, Anglia, stronnicy papieża

– poparli syna Henryka Lwa Ottona IV brunszwickiego

-  1197 r. –...

Hildebrand i papieże wielkiej reformy

 

Cesarz mianował papieżem w 1049 r. Bruna z Toul, panującym pod imieniem Leona IX.

Leon IX zapoczątkował radykalny, antycesarski kierunek reformy, już od pierwszych dni swojego pontyfikatu:

zażądał ponownego wyboru przez aklamację kleru i ludu rzymskiego

w kancelarii porzucił...

ANTYPAPIEŻ

Osoba nieprawnie obrana papieżem w czasie wakansu Stolicy Apost. lub za życia legalnego papieża.

Poza nielicznymi wypadkami wyboru a. w wyniku nieporozumień dotyczących doktryny i karności kośc, co zdarzało się szczególnie w starożytności chrzęść (pierwszy a. -> Hipolit Rzym.), najczęściej wybór a...

AWINIOŃSKA NIEWOLA PAPIEŻY (1305 - 77)

Okres rezydowania papieży we Francji (od 1309 w Awinionie) i uzależnienia polityki Kościoła od królów franc., zw. też przez analogię do ST „niewolą babil." papiestwa; była wynikiem dążności państw do wyzwolenia się spod przewagi pap. i proces ten przyśpieszyła.

Bezpośrednią przyczyną a.n.p. był...

FILIP, antypapież

Mnich w rzym. klasztorze św. Wita,ogłoszony pap. 31 VII 768 przez sprzyjającego Longobardomkapłana Waldyperta po ucieczce antypap. —> KonstantynaI I ; przy poparciu Rzymian prymiceriusz Kościoła rzym.,Krzysztof zmusił go tegoż dnia do powrotu do klasztorumszcząc się na j e g o p r o t e k t o r a c h ; po...

Papież

(gr. “ojciec”). Pierwotnie tytuł zastrzeżony na Wschodzie tylko dla biskupa Aleksandrii, ale obec-nie stosowany tam także do kapłanów ze względu na ich duchowe pokrewieństwo.

Na Zachodzie tytuł ten stosowano na określenie wybitnych biskupów, ale od XI stulecia został on zastrzeżony dla biskupa Rzymu...

Święty Korneliusz

Korneliusz, papież, męczennik. Korneliusz przedstawiany jest w stroju papieskim z paliuszem, czasami w tiarze.

Papież Zozym i Julian z Eklanum

Papież Zozym, następca Innocentego, uległ listowym wyjaśnieniom Pelagiusza z dołączonym wyznaniemwiary i prośbie Celestiusza, osobiście przedstawionej, ogłosił więc rehabilitację obydwóch, jeżeli w ciągudwóch miesięcy ich przeciwnicy nie dostarczą uzasadnionych oskarżeń. Kiedy wszakże synod...

Prymat i papieże

Biskupi rzymscy najwyraźniej i najczęściej posługiwali się zasadą bezpośrednio apostolskiego założeniagłównych stolic biskupich w Kościele, aleksandryjskiej, antiocheńskiej i rzymskiej. W odwołaniu się dotej zasady złożył Leon Wielki protest przeciw przyznaniu Konstantynopolowi na soborze...