Panteon

Czytaj Dalej

PANTEON

Panteon rzymski, jedyna budowla antycznego Rzymu całkowicie zachowana; poświęcona wszystkim bogom okrągła świątynia na Polu Marsowym, dziś przy placu Panteonu, przesklepiona betonową kopułą o 43 m średnicy z otworem pośrodku, będącym jedynym źródłem światła dla wnętrza, z portykiem (pronaos) z 16 monolitowymi kolumnami w fasadzie; w wewn.

PANTEON, miesięcznik nauk.-społ.-lit.

PANTEON, miesięcznik nauk.