Pańszczyzna

Czytaj Dalej

Pańszczyzna jako metoda produkcji w społeczeństwie agrarnym – uwarunkowanie i skutki.

Pańszczyzna jako metoda produkcji w społeczeństwie agrarnym – uwarunkowanie i skutki. Pańszczyzna jest formą renty odrobkowej (renta feudalna). Polegała ona na przymusowej pracy chłopa na rzecz właściciela ziemskiego w zamian za zezwolenie na użytkowanie przez nich ziemi. W Polsce ten rodzaj „zapłaty” upowszechnił się wraz z powstaniem gospodarki folwarcznej w XV wieku. Pańszczyzna to źródło bezpłatnej podaży siły roboczej. W społeczeństwie agrarnym ...

PAŃSZCZYZNA

Renta odrobkowa, odrobek, obowiązek bezpłatnej pracy i posług na rzecz pana feudalnego, gł. na gruntach pańskich, dworskich, ciążący na chłopach w zamian za użytkowanie swoich gospodarstw; zob. też Czynsz; Szlachta.

Pańszczyzna sprzężajna odrobek z własnym zaprzęgiem, do którego byli zobowiązani...

Pańszczyzna

Pańszczyzna — odrobkowa forma -♦rentyfeudalnej wiązana z systemem folwarcznopańszczyźnianym,polegająca na bezpłatnym,przymusowym wykonywaniu prac na rzecz właścicielaziemskiego w wymiarze bądź ustalanymjednostronnie przez pana, bądź według normzwvcz3jowych lub prawnych. Podstawą wymiarupańszczyzny...