Panie i panowie

Panie i panowie (oryg. Signore & signori) - film z 1966 roku, w reżyserii Pietro Germi.

Czytaj Dalej

Ignacy Krasicki - Pan Podstoli

Wtem nadeszli panowie podstolicowie, pokło­nili się kompanii i udali się do panów sędziców chcąc ich zabawić; ale jakem uważał, byli przyjęci ozięble: domyśliłem się, iż owi rycerze gardzili stu­dentami; zniknęli wkrótce z izby, a gdy przyszło do obiadu, znaleziono pa­na porucznika u panien, towarzysza - w stajni.

"Krzyżacy" - streszczenie

Ten ostatni wraz z panem de Bergow i panem Majnegerens wyprawili się przeciw Jurandowi i wyzwali go na pojedynek. Młodzieniec zaś postanawia towarzyszyć panu de Lorche w podróży do Malborka i prosić wielkiego mistrza o pozwolenie na poszukiwanie Danusi w krzyżackich zamkach.

"Pan Wołodyjowski"- streszczenie

w dworku zamieszkuje siostra Wołodyjowskiego, żona stolnika Latyczkowskiego, pana Makowieckiego z dwu podopiecznymi, Krystyną Drohojewską i Barbarą Jeziorkowską, pan Zagłoba, upodobawszy sobie pełnego werwy trzpiota, Basię, postanawia wyswatać ja z panem Michałem, ale Wołodyjowskiemu do serca przypada stateczna Krzysia, hetman przysyła do Wołodyjowskiego Adama Nowowiejskiego z poleceniem, by rycerz objął na Ukrainie komendę po panu Ruszycu, rychłe rozstanie ...

Henryk Sienkiewicz „Pan Wołodyjowski”

w dworku zamieszkuje siostra Wołodyjowskiego, żona stolnika latyczkowskiego, pana Makowieckiego z dwu podopiecznymi, Krystyną Drohojewską i Barbarą Jeziorkowską, pan Zagłoba, upodobawszy sobie pełnego werwy trzpiota, Basię, postanawia wyswatać ja z panem Michałem, ale Wołodyjowskiemu do serca przypada stateczna Krzysia, hetman przysyła do Wołodyjowskiego Adama Nowowiejskiego z poleceniem, by rycerz objął na Ukrainie komendę po panu ...

Charakterystyczne cechy liryki wybranego poety współczesnego - Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert urodził się we Lwowie w 1924 roku. Data urodzin wiąże go z pokoleniem Kolumbów, jednak ze względu na spóźniony debiut w 1956 roku, zalicza się go do generacji poetów współczesnych.

Tomiki wierszy Herberta: "Struna światła" (1956), "Hermes, pies i gwiazda" (1957), "Studium przedmiotu"...

Feudalizm we Francji - WPROWADZENIE PODDAŃSTWA CHŁOPA FRANKIJSKIEGO

Władztwo gruntowe zaś, wyrażało się tym, ze chłop musiał płacić panu czynsz i odrabiać pańszczyznę.

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN (IBL PAN)

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN (IBL PAN), w Warszawie, placówka nauk. powołana 1948 dla prowadzenia badań indywidualnych i zespołowych w dziedzinie historii literatury pol. i teorii literatury oraz prac edytorskich i materiałowo dokumentacyjnych. Początkowo podlegał Min. Oświaty, 1951 Min. Szkolnictwa...

POLSKA AKADEMIA NAUK (PAN)

POLSKA AKADEMIA NAUK (PAN), najwyższa pol. instytucja nauk., z siedzibą w Warszawie. Powołana 1951 na I Kongresie Nauki Pol., przejęła dorobek i majątek —» Polskiej Akademii Umiejętności i in. instytucji nauk., m. in. —» Towarzystwa Nauk. Warszawskiego. PAN jest autonomiczną organizacją uczonych...

Mikołaj Rej - Krótka rozprawa miedzy trzemi osobami: panem, wójtem a plebanem, którzy i swe, i innych ludzi przygody wyczytają, a takież i zbytki, i pożytki dzisiejszego świata

Więc ci jeszcze będzie grozić, Że mu dusznie musisz zwozić; Mało jeszcze, iż nań robią: Muszą wieźć, a w łeb sie skrobią: «Małom sie panu nawoził?

Piotr Skarga

I do rady, i do senatu jego, i do rycerstwa jego, i do domu, i do sług jego, i na sejmach, i zjazdach odprawowałem, Panie Zbawicielu, poselstwo Twoje: upo­minałem, aby obie matce swoje, Kościół boży i ojczyznę, w jednym końcu złączone, wiernie i uprzejmie miłowali; aby ich kacerstwy nie rozróżniali, a niezgody między nie nie siali, którą się obiedwie zabijają; aby wierną radę dawali, pa samo się dobro pospolite oglądając, a domy i ...

Badania polityczne

Badania polityczne: Są one przeprowadzane na zlecenie, najczęściej dla gazet, czasopism. (4 do 8 raportów z badań miesięcznie ukazuje się w gazetach.) PROCEDURY METODOLOGICZNE: (dot. wyborów parlamentarnych w których głosowanie nie jest personalne) 1. Próba badawcza: wielkość próby ok.1000-1100 osób (ale realizowana jest mniejsza liczba), Sposoby doboru prób: - próby adresowe: ankieter dostaje listę osób które ma przebadać. Jest to próba losowana, mniej ...

Dlaczego "Pana Tadeusza" uznaje się za najpiękniejszą polską książkę ?

 

Dlaczego "Pana Tadeusza" uznaje się za najpiękniejszą polską książkę ?

Jednym z owoców twórczości Adama Mickiewicza jest "Pan Tadeusz". Podczas czytania poematu możemy odczuć wrażenie że jest on w jakiś sposób inny od poprzednich dzieł poety. Jest to utwór opowiadający o sprawach zwykłych ludzi...

“Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”. Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle znanych ci utworów XIX i XX w.

“Pan Cogito o postawie wyprostowanej” - obywatele miasta UTYKA chodzą na kurs padania na kolana i w tej sytuacji panu Cogito zostaje tylko śmierć jako wyrażenie dezaprobaty “Pan Cogito - powrót” - nie chce wracać do kraju, - będzie go otaczała życzliwa obojętność, -wraca do kraju lat dziecinnych.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

Bogumił korzysta z samodzielności i niezależności w prowadzeniu folwarku, ale dla chłopów nie jest panem, tylko rządcą, takim samym człowiekiem jak oni.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

Bogumił korzysta z samodzielności i niezależności w prowadzeniu folwarku, ale dla chłopów nie jest panem, tylko rządcą, takim samym człowiekiem jak oni.

„Powołał mnie Pan na BUNT.” Zinterpretuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów.

Prezentuje charakterystykę ówczesnego mieszczaństwa, piętnuje dulszczyznę, hipokryzję i kult pieniądza panujący w tych kręgach.

Cytat „Wpadam do Soplicowa jak w centru polszczyzny Tam się człowiek napije, nadysze Ojczyzny” uczyń mottem do rozważań o roli polskości w epopei Mickiewicza.

Nie pisałem zaś w jaki sposób była ona kultywowana i pielęgnowana, choć w „Panu Tadeuszu”, możemy znaleźć wiele wspaniałych przykładów.

Myśl reformatorska w twórczości "księcia poetów" - Ignacego Krasickiego.

Konstrukcja fabularna sprowadza się do podróży narratora oraz do rozmów, które prowadzi on ze wzorowym gospodarzem, Panem Podstolim.

Dialog z Bogiem w utworach literatury polskiej

), występuje tutaj prawowanie się z Bogiem, Gustaw żąda pomocy dla narodu, a gdy Bóg milczy, obraca się przeciwko Niemu porównując Go z carem, i ukazując mu jak wiele zła panuje na świecie: tu by się przydał jakiś cytat, poszukaj, proszę. W przypadku takich utworów jak pieśń Kochanowskiego "Czego chcesz od nas Panie.

PREZENTACJA FEUDALNYCH STOSUNKÓW NA WSI - „KRÓTKA ROZPRAWA MIĘDZY TRZEMA OSOBAMI” MIKOŁAJ REJ

   •  Pleban Źle odprawia msze, na niej każdy robi co chce, brak wiary, nie zachęca ludzi do wiary, msze są nieregularne, spiera się z Panem, ale to chłopu jest źle.