Panie i panowie

Czytaj Dalej

Dlaczego "Pana Tadeusza" uznaje się za najpiękniejszą polską książkę ?

 

Dlaczego "Pana Tadeusza" uznaje się za najpiękniejszą polską książkę ?

Jednym z owoców twórczości Adama Mickiewicza jest "Pan Tadeusz". Podczas czytania poematu możemy odczuć wrażenie że jest on w jakiś sposób inny od poprzednich dzieł poety. Jest to utwór opowiadający o sprawach zwykłych ludzi...

Dzieje getta jako historia umierania Hanna Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”.

Jest to wyścig z Panem Bogiem oznaczonym celem „zdążyć” - przeszłość, na przykład zdążyć połknąć cyjanek. Po przeczytaniu „Zdążyć przed Panem Bogiem” doszedłem do wniosku, że powinniśmy cenić życie ludzkie.

"Krótka rozprawa między panem, wójtem i plebanem" - streszczenie

Wielcy panowie chcą, aby się im kłaniano i szanowano ich, co też lud spełnia, ale tylko powierzchownie, szemrząc jednocześnie za ich plecami. Mówi też, że panowie ciągle spierają się z klerem, ale kiedy chłop przekroczy jakieś prawo, wówczas karze się go, natomiast łaje się księdza.

Terapeutyczny sens "Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego" oraz "Pana Tadeusza"

"Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" miały być czymś w rodzaju podręcznika politycznej i moralnej edukacji emigrantów polskich, a zarazem kodeksem zasad przyszłej rewolucji wymierzonej przeciw zaborcom. Duża część "Ksiąg" poświęcona jest sprawie moralnego doskonalenia emigrantów. Jest ono dla...

Pieśń XXV – Hymn (Czego chcesz od nas, Panie, za twe hojne dary...)

Pieśń ta powstała stosunkowo wcześnie, podczas pobytu autora w Paryżu. Kochanowski w swoich pieśniach często sięgał po tematykę religijną, tworzącą najbogatszy – obok antyku – zespół motywów, obrazów i problemów jego twórczości. Typowa dla poety, ulubiona konstrukcja wiersza sylabicznego (7+6)...

Przesłanie Pana Cogito

>

>

>

>

>

>

>

>

>

 

Ocena postepowania Jacka Soplicy z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza

Jacek Soplica jest glównym bohaterem "Pana Tadeusza". W mlodosci byl ulubiencem okolicznej szlachty, typowym warcholem i zabijaka. Bywal nawet zapraszany przez miejscowego magnata Stolnika Horeszke. Jacek byl potrzebny Horeszce, bo mial on wplyw na glosy okolicznej szlachty. Córka Stolnika, Ewa, zakochala sie z...

Refleksje na temat życia i śmierci po lekturze reportażu H. Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”.

Człowiek żyjący w getcie w takiej sytuacji wybiera inną metodę zgonu, pragnie „zdążyć przed Panem Bogiem” (a więc przed śmiercią w komorze gazowej) i zadać sobie śmierć samodzielnie, przez samobójstwo bądź przez desperacką walkę z silniejszym i lepiej zorganizowanym wojskiem SS. „Zdążyć przed Panem Bogiem” tego właśnie dowodzi.

Chrystologia św. Pawła - Chrystus Panem

Po Zmartwychwstaniu uczniowie zaczęli nazywać powszechnie Chrystusa tytułem Pan (Dz 2,36). Sam Chrystus musiał to dać do zrozumienia uczniom (Łk 20,41-44). Paweł cały czas używa tytułu "Pan", który dla pobożnego Żyda oznacza Jahwe. Proklamując Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, Paweł podkreśla Jego...

Radykalizm ideowy Mikołaja Reja wyrażony w „Krótkiej rozprawie między trzema osobami: panem, wójtem i plebanem”

Krytyka polskiego duchowieństwa.

a) lekceważenie obowiązków duszpasterskich(nieodprawianie mszy, przesuwanie ich na dogodną porę) ;

b) nieprzygotowanie się do kazań, lekceważenie wiernych ;

c) lekceważenie ewangelicznej skromności i prostoty (pogoń za przyjemnościami życiowymi, obżarstwo) ;

d)...

Marek Edelman bohater reportażu Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”

Powstanie w getcie było również próbą zdążenia przed Panem Bogiem.

Czy "Nad Niemnem" można nazwać powieściowym "Panem Tadeuszem"?

Tyle podobieństw między "Panem Tadeuszem" i "Nad Niemnem" pozwala na stwierdzenie, że powieść Elizy Orzeszkowej jest epicką epopeją.

Hektor i Roland - najwyższe autorytety moralne pana Cogito. Czy twoje także?

Do zbioru wierszy „Pan Cogito” Zbigniew Herbert wprowadził fikcyjną postać lirycznego bohatera, któremu nadał znaczące miano. Wyraz „cogito” znaczy: myślę i pochodzi ze słynnego powiedzenia filozofa Kartezjusza: „Cogito, ergo sum” - myślę, więc jestem. Pan Cogito, to ten, który myśli. Postać ta w...

Panowie i niewolnicy

Można rozróżnić dwie kasty: panów i niewolników – elitę i masę.

Dobrzy są elitą, źli masą, wręcz pyłem. „Dobre i złe to tyle, co szlachetne i podłe, co pan i niewolnik”.

W związku z podanym zróżnicowaniem ludzi, poza całą mozaiką systemów moralnych kryje się odmienność i...

Panowie i niewolnicy - Moralność panów (moralność dostojna)

Jest ona rezultatem świadomego, spontanicznego tworzenia norm przez ludzi silnych w celu potwierdzenia własnej wartości i uświetnienia samych siebie. „Człowiek dostojny” czci w sobie mocarza i to że ma władzę nad samym sobą. Nie uchyla się od udzielania pomocy innym, ale czyni to nie z litości...

Panowie i niewolnicy - Moralność niewolników

Moralność niewolników ma charakter przede wszystkim reaktywny, tzn. jest wyrazem sprzeciwu wobec moralności dostojnej. Zmierza do zabezpieczenia interesów masy słabej, dlatego głosi pochwałę współczucia, litości itd. w stosunkach z innymi. Operuje przeciwieństwem „dobre – złe” i jest...

Problem „pana” i „sługi”

Problem „pana i sługi” występuje w wielu dziedzinach ekonomii. W każdym takim przypadku jedna osoba – „pan” – przekazuje prawo podejmowania decyzji komuś innemu, czyli „słudze”, aby ten działał w imieniu „pana”.

Istota problemu polega na tym, że interes „sługi” może nie być zbieżny z...

CZEGO CHCESZ OD NAS, PANIE, ZA TWE HOJNE DARY

DOBRZYCKI Geneza pieśni Kochanowskiego „Czego chcesz odnas, Panie", „Pam. Pieśń „Czego chcesz od nas, Panie", tamże 1904; S. KORNECKI „Czegochcesz od nas, Panie", o źródłach pieśni, „Ruch Lit.

KRÓTKA ROZPRAWA MIĘDZY TRZEMI OSOBAMI, PANEM, WÓJTEM A PLEBANEM

KRÓTKA ROZPRAWA MIĘDZY TRZEMI OSOBAMI, PANEM, WÓJTEM A PLEBANEM. Pan więc gromi Plebana za nadużycia duchowieństwa, jego chciwość i rozpustę, Pleban wytyka Panu złe funkcjonowanie instytucji szlach.