Panie i panowie

Panie i panowie (oryg. Signore & signori) - film z 1966 roku, w reżyserii Pietro Germi.

Czytaj Dalej

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN (IBL PAN)

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN (IBL PAN), w Warszawie, placówka nauk. powołana 1948 dla prowadzenia badań indywidualnych i zespołowych w dziedzinie historii literatury pol. i teorii literatury oraz prac edytorskich i materiałowo dokumentacyjnych. Początkowo podlegał Min. Oświaty, 1951 Min. Szkolnictwa...

Panowie i niewolnicy - Moralność panów (moralność dostojna)

Jest ona rezultatem świadomego, spontanicznego tworzenia norm przez ludzi silnych w celu potwierdzenia własnej wartości i uświetnienia samych siebie. „Człowiek dostojny” czci w sobie mocarza i to że ma władzę nad samym sobą. Nie uchyla się od udzielania pomocy innym, ale czyni to nie z litości...

Ignacy Krasicki - Pan Podstoli

Wtem nadeszli panowie podstolicowie, pokło­nili się kompanii i udali się do panów sędziców chcąc ich zabawić; ale jakem uważał, byli przyjęci ozięble: domyśliłem się, iż owi rycerze gardzili stu­dentami; zniknęli wkrótce z izby, a gdy przyszło do obiadu, znaleziono pa­na porucznika u panien, towarzysza - w stajni.

Pan Wołodyjowski

Jest zaskoczony obecnością pięknych panien. Wkrótce przyjeżdża Michał z panem Makowieckim.

PAN (1)

Robak z panem Sędzią radzą o rzeczy publicznej. Surdut Zasnąć w Panu umrzeć. ; panowie nosili wielkie cholewy z kolorowej skóry, drobna szlachta przystrajała czarne buty żółtymi a.

"Pan Wołodyjowski"- streszczenie

w dworku zamieszkuje siostra Wołodyjowskiego, żona stolnika Latyczkowskiego, pana Makowieckiego z dwu podopiecznymi, Krystyną Drohojewską i Barbarą Jeziorkowską, pan Zagłoba, upodobawszy sobie pełnego werwy trzpiota, Basię, postanawia wyswatać ja z panem Michałem, ale Wołodyjowskiemu do serca przypada stateczna Krzysia, hetman przysyła do Wołodyjowskiego Adama Nowowiejskiego z poleceniem, by rycerz objął na Ukrainie komendę po panu Ruszycu, rychłe rozstanie ...

Henryk Sienkiewicz „Pan Wołodyjowski”

w dworku zamieszkuje siostra Wołodyjowskiego, żona stolnika latyczkowskiego, pana Makowieckiego z dwu podopiecznymi, Krystyną Drohojewską i Barbarą Jeziorkowską, pan Zagłoba, upodobawszy sobie pełnego werwy trzpiota, Basię, postanawia wyswatać ja z panem Michałem, ale Wołodyjowskiemu do serca przypada stateczna Krzysia, hetman przysyła do Wołodyjowskiego Adama Nowowiejskiego z poleceniem, by rycerz objął na Ukrainie komendę po panu ...

"Pan Tadeusz" - streszczenie

Podobny rodzaj wiersza ułatwia budowanie potoczystych opowieści, nadaje utworowi epicką rozległość, rozlewność, czemu sprzyja swoboda, zmienność toku, rozmaitość układów składniowych - niczym w Panu Tadeuszu.

Imiona Jezusa Chrystusa - Pan

Należy się ona bowiem tylko Bogu Ojcu i panu Jezusowi Chrystusowi: Cezar nie jest "Panem" (Mk 12,17; Dz 5,29). W Adwencie spotykamy pełen nadziei okrzyk "Maran atha" (Pan przychodzi) i "Marana tha" Przyjdź Panie Jezu.

PAN (2)

Spór Feba z Panem kantata (1731) J.

"Krótka rozprawa między panem, wójtem i plebanem" - streszczenie

Wielcy panowie chcą, aby się im kłaniano i szanowano ich, co też lud spełnia, ale tylko powierzchownie, szemrząc jednocześnie za ich plecami. Mówi też, że panowie ciągle spierają się z klerem, ale kiedy chłop przekroczy jakieś prawo, wówczas karze się go, natomiast łaje się księdza.

Problem „pana” i „sługi”

Problem „pana i sługi” występuje w wielu dziedzinach ekonomii. W każdym takim przypadku jedna osoba – „pan” – przekazuje prawo podejmowania decyzji komuś innemu, czyli „słudze”, aby ten działał w imieniu „pana”.

Istota problemu polega na tym, że interes „sługi” może nie być zbieżny z...

POLSKA AKADEMIA NAUK (PAN)

POLSKA AKADEMIA NAUK (PAN), najwyższa pol. instytucja nauk., z siedzibą w Warszawie. Powołana 1951 na I Kongresie Nauki Pol., przejęła dorobek i majątek —» Polskiej Akademii Umiejętności i in. instytucji nauk., m. in. —» Towarzystwa Nauk. Warszawskiego. PAN jest autonomiczną organizacją uczonych...

Mikołaj Rej - Krótka rozprawa miedzy trzemi osobami: panem, wójtem a plebanem, którzy i swe, i innych ludzi przygody wyczytają, a takież i zbytki, i pożytki dzisiejszego świata

Więc ci jeszcze będzie grozić, Że mu dusznie musisz zwozić; Mało jeszcze, iż nań robią: Muszą wieźć, a w łeb sie skrobią: «Małom sie panu nawoził?

Historia naturalna - Pan Tadeusz

Dlatego też ludzie występujący w Panu Tadeuszu są często śmieszni, niezbyt rozgarnięci, to safanduły, kochliwe ciotki, młode głuptasy czy kłócący się od lat o nie istniejącego zająca zażywni panowie.

Dlaczego "Pana Tadeusza" uznaje się za najpiękniejszą polską książkę ?

 

Dlaczego "Pana Tadeusza" uznaje się za najpiękniejszą polską książkę ?

Jednym z owoców twórczości Adama Mickiewicza jest "Pan Tadeusz". Podczas czytania poematu możemy odczuć wrażenie że jest on w jakiś sposób inny od poprzednich dzieł poety. Jest to utwór opowiadający o sprawach zwykłych ludzi...

Przesłanie Pana Cogito

>

>

>

>

>

>

>

>

>

 

Hektor i Roland - najwyższe autorytety moralne pana Cogito. Czy twoje także?

Do zbioru wierszy „Pan Cogito” Zbigniew Herbert wprowadził fikcyjną postać lirycznego bohatera, któremu nadał znaczące miano. Wyraz „cogito” znaczy: myślę i pochodzi ze słynnego powiedzenia filozofa Kartezjusza: „Cogito, ergo sum” - myślę, więc jestem. Pan Cogito, to ten, który myśli. Postać ta w...

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

Bogumił korzysta z samodzielności i niezależności w prowadzeniu folwarku, ale dla chłopów nie jest panem, tylko rządcą, takim samym człowiekiem jak oni.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

Bogumił korzysta z samodzielności i niezależności w prowadzeniu folwarku, ale dla chłopów nie jest panem, tylko rządcą, takim samym człowiekiem jak oni.